• hu

500 milliárd euróból fejleszthetik az európai közlekedési hálózatokat 2020-ig

0

Az uniós tagállamok szakminiszterei felkérik az Európai Bizottságot, hogy a stratégiai tervezés során ismerje el: a közlekedési infrastruktúra, a hatékony hálózatok építése és működtetése a növekedés és a munkahelyteremtés fő motorja – fogalmaznak a Közlekedési Tanács tagjai az Európa 2020 stratégia értékeléséről szóló, 2014. decemberben, Brüsszelben elfogadott következtetéseikben.

A tanácsi következtetések hangsúlyozzák, hogy a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésére, fenntartására, a hálózatok kiteljesítésére irányuló beruházások munkahelyeket teremtenek, megkönnyítik a mobilitást, és javítják a logisztikai láncok hatékonyságát. E fejlesztések az Európai Unió versenyképessége szempontjából stratégiai jelentőségű eszközöket őriznek és erősítenek meg, és növelik a közös növekedési és munkahely-teremtési potenciált. A tagállami szaktárcák vezetői nyugtázták, hogy az Európai Bizottság a tagállamok közlekedési infrastruktúrára vonatkozó terveinek elemzése alapján a teljes TEN-T hálózathoz szükséges beruházások értékét 500 milliárd euróra becsülte a 2014 és 2020 közötti időszakra.

Ennek részeként csak az európai közlekedési törzshálózat kiépítéséhez 250 milliárd eurós uniós, tagállami, regionális vagy helyi, esetleg magánforrások bevonásával biztosított finanszírozásra van szükség. A Közlekedési Tanács egyebek mellett általános megközelítéseket fogadott el a negyedik vasúti csomagról és az Egységes Európai Égbolt (SESII+) jogszabálycsomagról. A kiegyensúlyozott, kompromisszumos javaslatokat a Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár vezette magyar delegáció is támogatta. A visegrádi országok küldöttségvezetői találkozójukon aláírták az idén létrehozott közlekedési magas szintű munkacsoport feladatkörét és ügyrendjét rögzítő dokumentumot. A bővülő együttműködés célja, hogy a felek vizsgálják felül az országaik közötti közlekedési kapcsolatokat, és közös álláspontot alakítsanak ki továbbfejlesztésük irányáról. Az új fórum lehetőséget ad arra, hogy a V4 országok már a tervezés legkorábbi fázisától kezdve egyeztethessék közlekedési stratégiáikat.

Megosztás

Szóljon hozzá!