• hu

A teherkocsi-forgóvázak múltja és jövője

0

A cikk célja az, hogy röviden hasznos ismereteket adjon a volt MÁV vasúti teherkocsipark, illetve azok forgóvázainak múltjáról, és bemutassa a nagysebességre alkalmas teherkocsi-forgóvázakat a szakembereknek és mindazoknak, akik érdeklődnek a vasúti teherkocsik, illetve a forgóvázak iránt. Remélve, hogy a V0 nagysebességű tehervonati közlekedésre alkalmas pálya megépül, és a MÁV is létrehoz egy nagysebességű közlekedésre is alkalmas teherkocsiparkot, amire gazdasági szempontból igen nagy szükség lenne.

A forgóváz a vasúti teherkocsi legfontosabb szerkezeti eleme, magában foglalja a futó- és hordművet, valamint a fék részegységeket, továbbá hordja a kocsiszerkezet és a rakomány teljes tömegét, különböző sebességeknél megalapozza a futásbiztonságot és a futásjóságot.

A teherkocsi-forgóvázak szerepét az Európai Közösség Bizottsága is fontosnak tartotta, ezért a forgóvázakra és azok részegységeire vonatkozó szigorú előírások kiadását határozta meg. Az EU tagországaiban gyártott vasúti teherkocsiknak, így a forgóvázaknak és azok szerkezeti részegységeinek is meg kell felelniük a vonatkozó nemzetközi szabványoknak. A forgóvázak tervdokumentációját és gyártását az idevonatkozó érvényes (2006/861/EK) határozat Y mellékletében felsorolt modulok szerint a gyártónak felül kell vizsgáltatnia egy kiválasztott „Notified Body”-val (tanúsító szervezettel). Ez a testület a minden előírást teljesítő forgóvázra kiadja a Megfelelőségi Tanúsítványt.

Az Európai Közösség Bizottsága által kijelölt forgóvázak

Az EK Bizottság határozata (2006. július 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek-vasúti kocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásait tartalmazó (2006/861/EK) Y melléklet a „Részegységek, forgóváz és futómű” című fejezetében közel 100 típusú forgóvázat engedélyez. A teherkocsi-forgóvázak szerkezeti felépítésétől, tengelyszámától, teherbírásától és a legnagyobb sebességtől függően a bekötött kerékpárok legnagyobb terheléseit az alábbi táblázat tartalmazza.

1 abra

A nagyszámú forgóváz közül most elsősorban a MÁV teherkocsiparkjának forgóváztípusait, valamint azokat a korszerű forgóváztípusokat mutatjuk be röviden, amelyek a különböző teherkocsik alá bekötve nemzetközi forgalomban is részt vesznek. Megemlítjük, hogy az 1978. évi leltár szerint a MÁV-nak kb. 57 000 darab jó műszaki állapotú teherkocsija volt. Az akkori kocsik tengelyszám szerinti megoszlása:

Kéttengelyű kocsi: kb. 21 660 db

Négytengelyű kocsik:

  • ORE típusú forgóvázas 12 200 db
  • Y25 típusú forgóvázas 22 150 db
  • Hanyina típusú forgóvázas 250 db
  • Háromtengelyű forgóvázas: 300 db

A volt szocialista országokban bekövetkezett rendszerváltás után az áruforgalom jelentősen lecsökkent, időközben pedig a közúti áruszállítás rohamosan megnőtt, ezért a vasutaknak drasztikusan csökkenteniük kellett kocsiparkjukat. A 2004. évi leltár szerint a MÁV-teherkocsik mennyisége 16 340 darabra csökkent, majd később ezek értékesítésre kerültek. A továbbiakban a legfontosabb teherkocsi-forgóvázakat ismerteti a cikk.

1. LAPRUGÓS FORGÓVÁZAK

Lemezkeretű (ORE) forgóváz

A forgóvázat az ORE fejlesztette ki, és az UIC 196 kN (20 tonna) tengelyterhelésre egységesítette. A keret hossztartói magas gerincűek, sajtolt és hegesztett kivitelűek. A sajtolt kivitelnél a hossztartó U, a hegesztettnél I szelvényű. A hossztartókat középen zárt szekrényes kereszttartó, a végeken U tartók kötik össze merev keretté. A keretbe épített átlóstartók célja nemcsak a merevítés, hanem arra függesztik fel a fékrudazatot is. A forgóváz egylépcsős rugózású. A hordrugók a csapágytokra támaszkodnak. A laprugók a kerethez hosszú láncszemekkel csatlakoznak. A kerékpárok a hosszirányban kialakított csapágyvezeték-nyílásokban, hosszirányban 6-6 mm-t, keresztirányban 20-20 mm-t elmozdulhatnak, ami hozzájárul a kocsi jó futási tulajdonságaihoz. A kocsiszekrény a kereszttartóra csavarozott vagy hegesztett gömbtányérra támaszkodik. Az oldalsó csúszótámok a szekrény oldalirányú mozgását állandósítják. A jelenleg is használatos típusok kerekeinek futókörátmérője 1000 vagy 920 mm. A régebbi típusú forgóvázak tengelytávolsága 2000 mm, az újabb építésűeké 1800 mm (1. ábra).

1 abra1

1. ábra Lemezkeretű (ORE) forgóváz

 A vasúti áruszállítás mértékének, teljesítményének növelése a vasúti áruszállító operátorok mellett a kormányzatoknak is alapvető célja, az EU-direktívák is a teherforgalom kötöttpályás területre való visszaterelését támogatják. Ennek alapvető oka a vasúti közlekedés közismert energiatakarékos jellege, kisebb területfoglalása, a közúthoz képest sokkal nagyobb biztonsága, minimális légszennyezése. Az EU területén kijelölt áruszállítási korridorokat – amelyek a MÁV hálózatának is jelentős részét tartalmazzák – meghatározott paraméterekkel kell felújítani, amelyek között a biztosítandó maximális sebesség általában 160 km/h. A nagyobb sebesség a nagy távolságú áruszállítás alapvető igénye, emellett az egyre gyakoribb személyszállítási szolgáltatás is igényli a közösen használt vonalszakaszok kapacitásának mindkét szereplő részéről történő biztosítását, kihasználhatóságát. A feladat megoldásához a teherkocsiknak és forgóvázaiknak is alkalmasnak kell lenniük a 160 km/h-s sebességre. A teherkocsi-forgóvázak fejlődését mutatja be dr. Komoróczki István cikke a korábbi – a MÁV által már az 1960-as években is használt – egyszerű, kis sebességekre alkalmas berendezésektől a mai, 160 km/h sebességű, korszerű konstrukciókig. Az EU természetesen szigorú szabványokkal szabályozta az új forgóvázak tervezését és gyártását, és gondoskodott a teljes folyamat ellenőrzéséről az úgynevezett „tanúsító szervezet”, „Notified Body” által kiállítandó Megfelelőségi Tanúsítvány előírásával. Az érdekes fejlődési folyamat színes leírását az elsősorban érintett vasútgépész szakembereken túl a többi kedves olvasónak is ajánlom.

Kisteleki Mihály
kiemelt szakértő, MÁV Zrt.

H-keretű forgóváz

A forgóvázat a német vasúti kutatóintézet és a járműipar az 1950-es években fokozatosan fejlesztette ki 196 kN (20 tonna) tengelyterhelésre. A forgóvázkeret hossztartói magas gerincűek, H formájúak, amelyek a főkereszttartó övlemezeit is alkotják. A kereszttartóba építették be az alsó forgótányért és az oldalsó csúszótámokat. A felső övlemezben lévő kivágások lehetővé teszik a kerékpárok szabad mozgását. A forgóváz egylépcsős rugózású, a hordrugók a csapágytokra támaszkodnak. A hordrugók a kerethez hosszú láncszemekkel csatlakoznak. A homloktartók cső- vagy U formára sajtolt lemezből készülnek. Az önműködő raksúlyváltóval és a kettős féktuskóval a forgóvázat alkalmassá tették 120 km/h sebességre. A forgóváz tengelytávolsága 1800 mm. A kerék futókörátmérője 920 mm. Az egységesített forgóváztípust több ország járműgyára átvette és gyártotta. Ilyen forgóvázak készültek a MÁV részére Romániában gyártott különböző típusú tartálykocsikhoz (2. ábra).

2 abra

2. ábra H-keretű forgóváz

 

H-keretű forgóváz kétlépcsős hordrugóval

Ezt a forgóváztípust a 2. ábrán bemutatott forgóvázból fejlesztették ki a 220 kN (22,5 tonna) tengelyterhelésre. Megváltoztatták a forgóvázkeret hossztartójának formáját. A hosszú láncszemes rugófelfüggesztés helyett trapézformájú láncszemet építettek be. A forgóváz rugózása kétlépcsős, parabolikus hordrugókkal. Az üres kocsi alatt csak a lágyabb rugóerő-jelleggörbéjű hordrugólapok működnek, ezáltal 120 km/h sebességnél növekszik a jármű futásbiztonsága. A második rugólépcső a rakott kocsi alatt lép működésbe, ezáltal a rugózás keményebb lesz, a futásbiztonsága azonban nem csökken. A forgóváz tengelytávolsága 1800 mm. A bekötött kerékpár futókörátmérője 920 mm. A kerékpár elmozdulása a csapágyvezetékben: hosszirányban 6-6 mm és keresztirányban 23-23 mm. A forgóváz kereszttartójához hegesztett forgótányérba kopásálló műanyag betétet építettek be. Az oldalsó csúszótámok állíthatók, a támokra felcsavarozott műanyag betét csökkenti a kopásokat (3. ábra).

3 abra

3. ábra H-keretű forgóváz kétlépcsős hordrugóval

 

Háromtengelyű forgóváz

A forgóvázakat a kéttengelyű ORE típusú forgóváz jellegének felhasználásával pőrekocsikhoz fejlesztették ki. A lemez- és profilanyagokból összehegesztett, I keresztmetszetű hossztartókat középen szekrényes kivitelű kereszttartó, a végeken homloktartók, valamint átlós tartók vagy segédhossztartók kapcsolják össze merev szerkezetté. A forgóvázkeret a csapágyházakra támaszkodó laprugókon nyugszik.

A forgóváz terhelhetőségét a hordrugók lapszámának növelésével és a keret megerősítésével 196 kN (20 tonna), 220 kN (22,5 tonna) és 245 kN (25 tonna) tengelyterhelésre növelték. A tengelyterhelések kiegyenlítésére két szomszédos hordrugó közé kiegyenlítő emeltyűt építettek be. A tengelyterhelések között üres és rakott kocsi esetében sem lehet +/– 10%-nál nagyobb eltérés. A kocsiszekrény gömbfészkes forgótányéron keresztül támaszkodik a forgóvázra. A forgótányér és az oldalsó csúszótámok zsírkenésűek. A kerékpárok futókörátmérője 920 mm, kivétel a nyolc laprugós forgóváz, amelynek a kerékfutókör-átmérője 900 mm. A kerékpárok elmozdulása hosszirányban 6-6 mm, keresztirányban 25-25 mm. A befeszülések elkerülésére a középső kerekek nyomkarimáját általában levékonyítják. A háromtengelyű forgóvázas kocsik üresen 100 km/h, rakottan 80 km/h sebességgel közlekedhetnek. A mechanikus fékszerkezetet a forgóvázkeret segédtartóira függesztik fel (4. ábra).

4 abra

4. ábra Háromtengelyű forgóváz

 

Nyolctengelyű Ro-La kocsi forgóváz

A síkvidéki kocsik nyolctengelyű kivitelűek, ezeknél a járműveknél a padlómagasság 600 mm, a kerekek futókörátmérője 500 mm. A futóműegység két kéttengelyű részből tevődik össze, a görgős csapágyazású kerékpárok merev hegesztett keretbe befogottak, a kerekek szoros vezetésűek, és egymástól való távolságuk 750 mm. A hordrugók a csapágytokon nyugszanak, és a teherhordó alvázat ezekre függesztik fel. A tárcsafékes fékrendszer fékbetétei a keréktárcsa mindkét oldalát fékezik, a fékhengeregységeket is a forgóvázkereten helyezték el (5. ábra).

5 abra

5. ábra Nyolctengelyű Ro-La kocsi forgóváz

Tíztengelyű Ro-La kocsi forgóváz

Az alpesi (Alpin) Ro-La kocsik tíztengelyű kivitelűek, ezeknél a padlómagasság 430 mm, a kerekek futókörátmérője 370 mm. Az öttengelyű futómű egy kéttengelyű és egy háromtengelyű egységből áll. A forgóváz kétlépcsős parabolikus laprugózású. Az üres jármű esetében az első, lágy rugólépcső működik, ezáltal a jármű futásbiztonsága növekedik. A második rugólépcső a rakott, teljes terhelésű állapotban lép működésbe. A parabolarugók a csapágytokra támaszkodnak, az alvázat a hordrugókra függesztik fel. A fékbetétek a kerékkoszorú mindkét oldalát fékezik, így a csapágyvezetések egyformán terhelődnek (1. kép).

1 kep

1. kép Tíztengelyű Ro-La kocsi forgóváz

2. CSAVARRUGÓS TEHERKOCSIFORGÓVÁZAK

Diamond (Hanyina) típusú forgóváz

Az egyszerű szerkezeti felépítésű forgóvázat eredetileg az USA-ban, majd később fejlettebb formában a Szovjetunióban is gyártották. A 100 km/h sebességre és 220 kN (22,5 tonna) tengelyterhelésre alkalmas görgőscsapágyas forgóvázat a lengyel járműipar normál nyomtávolságra továbbfejlesztette, és főleg a pályaépítésnél használt Fal sorozatú, billenőszekrényes önürítős és az Faccpps sorozatú adagolva önürítős (dozátoros) teherkocsikkal kerültek be a MÁV kocsiállagába. Az acélöntvényből készült, korszerű forgóvázkeretnek két hossztartója mereven összefogja az egy-egy oldali csapágytokokat. A két hossztartó középső részén helyezkedik el a himbagerenda, amely a laza bekötése miatt nem csökkenti a forgóváz „terepjáró” képességét. A forgóváz egylépcsős rugózású. A rugók a himbagerenda alatt kétoldalt a hossztartóban lévő rugótányérokon helyezkednek el. A lengéseket súrlódó ékek csillapítják. A kocsiszekrényt a himbára csavarozott vagy az egybeöntött acélöntésű, lépcsős kialakítású, síkfelületű forgótányér tartja. Az oldalsó csúszótámok az előírt hézag betartása miatt állítható kivitelűek. A rugózatlan tömegek csökkentésére kifejlesztették a rugózott csapágytokú, 1800 mm tengelytávolságú forgóvázakat is. Egyes európai vasutaknál újra kezdenek teret hódítani a Diamond típusú forgóvázak, amelyeknél az egyoldali kerékfékezés káros hatását a tárcsafékkel megszüntették (6. ábra).

6 abra

6. ábra Diamond (Hanyina) típusú forgóváz

 

Y25 Cs, Y25 Css, Y25 Lsdi típusú forgóvázak

A franciaországi vasúti teherkocsikat fejlesztő és gyártó ipar az 1950-es évek végén több fokozatban fejlesztette ki az Y25 alaptípust, amelyet később tovább korszerűsítettek. Az Y25 C típusú forgóvázat az UIC egységesítette, 196 kN (20 tonna) tengelyterhelésre és 120 km/h sebességre szabványosította. A 2006/861/EU előírás is jóváhagyta ezeket a típusokat. A tervezők a forgóváz főméreteinek megállapításánál figyelembe vették a központi vonó-ütköző készülék beépíthetőségét. A forgóvázkeretek hegesztett vagy öntött kivitelűek, a hossztartók középen a kereszttartó csatlakozásánál magas gerincű I szelvényűek. A hossztartókat középen a szekrényes kereszttartó és a végeken U tartók kötik össze merev keretté. A keret átlós merevségét a segédtartók is növelik, amelyekre a fékrudazatot is függesztik. A hossztartók alsó övlemezére hegesztik fel az acélöntvényből készült csapágyvezetékeket. A csapágyvezetékek közül egy olyan kialakítású, amelybe az önműködő raksúlyváltó mérlegszelep beépíthető. A csapágyvezeték különleges kialakítása megtámasztja a hordrugókat, és lehetővé teszi az önműködő raksúlyváltó mérlegszelepének és a súrlódásos lengéscsillapítónak az elhelyezését.

A csapágytok két oldalán elhelyezkedő kettős csavarrugók lehetővé teszik a progresszív karakterisztikájú rugózást, ami futásbiztonsági szempontból kedvező. A lengéscsillapító vezetőcsapját ferdén elhelyezett láncszemekre függesztik fel. A láncszemek hosszát és szögkitérését (21°43’) úgy választották meg, hogy a kocsi futásbiztonsága kielégítő legyen. Ma már ezzel a csapágyvezetési megoldással 160 km/h sebességre is alkalmas forgóvázakat építenek. A súrlódási tényezők szinten tartása, valamint az érintkező felületek kopási sebességének csökkentése céljából a lengéscsillapító nyomólapját és a csapágyvezeték-betéteket mangánacélból készítik.

A szoros vezetésű kerékpárok a csapágyvezeték-nyílásokban hosszirányban kb. 0,3 mm-t, keresztirányban 10-10 mm-t mozdulhatnak el. A csapágytokfedelek és a hossztartók között a T alakú kengyelek a forgóvázkeret megemelésekor megakadályozzák a kerékpárok kicsúszását. A kocsi alváza a forgóváz kereszttartójára hegesztett gömbfészkes forgótányérokra támaszkodik fel. A kopások csökkentésére a gömbtányérokba újabban nagyszilárdságú, önkenésű műanyag betéteket építenek be. A 100 km/h-nál nagyobb sebességgel közlekedő teherkocsik forgóvázánál az oldalsó csúszótámok rugózottak, a szekrény oldalirányú lengéseinek csökkentésére. A 120 km/h sebességre alkalmas forgóvázakat kettős féktuskóval és önműködő raksúlyváltóval szerelik fel. Az utóbbi években az Y25 Lsd és az Y25Lsd-K típusú forgóvázak 220 kN (22,5 tonna) tengelyterhelésre alkalmas kivitelben épültek. A „K” betű a kompozit (műanyag) féktuskót jelöli, amelynek nagyon jó a zajcsökkentő hatása, rövidíti a fékutat, és környezetkímélőbb, mint a hagyományos öntöttvas féktuskó. A korábbi kivitelű forgóvázakhoz képest ezeknél a forgóvázaknál az erősítés a keretre, a rugózásra és a futóműre terjed ki. A tengelycsap átmérőjét 120 mm-ről 130 mm-re növelték (2. kép).

2 kep

2. kép Y25 Lsdi K típusú forgóváz

Y25 LL s(s) típusú forgóváz 20 és 25 tonna tengelyterhelésre

A forgóváz acéllemezekből és profilanyagokból összeállított hegesztett szerkezet. A forgóváz hossztartói és kereszttartója a nagyobb teherbírás elviselésére vastagabb lemezből készültek. A forgóváz rugózását is megerősítették, a külső rugók besüllyedése 8,01 tonna terhelésig (üres kocsi) 2,13 mm/tonna, a 8,01 tonnánál nagyobb terhelésnél (rakott kocsi) a belső rugó is bekapcsolódik, és a két rugó együttes besüllyedése 0,81 mm/tonna. A kétlépcsős rugózás növeli a futásbiztonságot. A kerekek futókörátmérője 920 mm, a tengelycsap átmérője 130 mm, a tengely agyülésének átmérőjét a 250 kN (25 tonna) tengelyterhelés miatt 200 mm-ről 205 mm-re növelték. A kocsi megengedett legnagyobb sebessége 20 tonna tengelyterhelésnél 120 km/h, 25 tonna tengelyterhelésnél 100 km/h. A szekrényes kereszttartóra hegesztették fel az alsó gömbfészkes forgótányért, amelybe a kopások csökkentésére kopásálló műanyag betétet építettek be. Az oldalsó csúszótámok rugózottak. A forgóváz fékrudazatát a homlok- és a kereszttartóra erősítették fel. A mérlegszelepet a csapágyvezetés belső részébe építették be. A forgóváz kerékpárját kettős féktuskó fékezi (7. ábra).

7 abra

7. ábra Y25 LL s(s) típusú forgóváz 20 és 25 tonna tengelyterhelésre

Y25 Lss típusú, négy féktárcsás forgóváz 120 km/h sebességre

A forgóvázat az UIC 505-3 döntvény előírásainak figyelembevételével tervezték. Ennél a típusnál a tengelytávolságot 2000 mm-re megnövelték. A forgóvázat 220 kN (22,5 tonna) tengelyterhelésre gyártják, ezért a lemezvastagságok és a profilanyagok méretét a kritikus helyeken a szilárdsági követelmények miatt megnövelték. A hegesztéssel készült forgóvázkeret H formájú. Az alsó forgótányért a szekrényes kereszttartó felső övlemezébe behegesztették. A rugózott oldalsó csúszótám távolsága a forgótányértól 850 mm. A kerék futókörátmérője 920 mm, a tengelycsap átmérője 130 mm, a megengedett maximális sebesség 120 km/h. A kerékpárok keresztirányú elmozdulási lehetősége 10-10 mm, hosszirányban kb. 0,3 mm. A csavarrugózás kétlépcsős, az első lépcső külső csavarrugójának besüllyedése 6,63 tonna terhelésig 2,46 mm/tonna, 6,63 tonnánál nagyobb terhelésnél a két rugó besüllyedése 0,93 mm/tonna. A forgóvázba tárcsaféket építettek be a fékhengerrel, mérlegszeleppel és más fékberendezésekkel együtt. A féktárcsa átmérője 590 mm, szélessége 110 mm. A rögzítő fék a forgóváz belső oldalán elhelyezett tuskós fékegységet működteti (8. ábra).

8 abra

8. ábra Y25 Lss típusú, négy féktárcsás forgóváz 120 km/h sebességre

Y37 VR típusú négy féktárcsás forgóváz 140 km/h sebességre

A forgóváz tervezésénél az UIC 505-3 döntvény előírásait vették figyelembe. A forgóvázkeret vonalvezetése eltér az Y25 típusú forgóvázakétól, a forgóvázhossztartóknak egyedi a formájuk. A forgóvázkeret az előírások szerinti lemezanyagból készült, és hegesztett kivitelű. A forgóváz kereszttartója himbás kivitelű, a gömbfészkes forgótányért csavarozással erősítették fel a kereszttartóra. Az oldalsó csúszótámok nem rugózottak. A forgóváz tengelytávolsága 2300 mm, a kerekek futókörátmérője 920 mm, a tengelycsap átmérője 130 mm. A kerékpár oldalankénti elmozdulása a csapágyvezetékben 2-2 mm. A csapágytok és a csapágyrugózás megegyezik az Y25 típusú forgóvázaknál megismertekkel. A forgóváz megengedett maximális sebessége 140 km/h, 176 kN (18 tonna) kerékterhelésnél. A külső csavarrugók besüllyedése 8 tonna terhelésig 3 mm/tonna, 8 tonnánál nagyobb tengelyterhelésnél a belső rugókkal a besüllyedés 1,4 mm/t. A fékberendezést a különleges kialakítású konzolokra szerelték fel. A mérlegszelepet az egyik különleges kialakítású csapágyvezetékbe építették be (9. ábra).

9 abra

9. ábra Y37 VR típusú, négy féktárcsás forgóváz 140 km/h sebességre

Y37 VVR típusú, hat féktárcsás forgóváz 160 km/h sebességre

A forgóváz szerkezeti felépítése elvileg megegyezik az Y37 VR típuséval. A forgóváz tengelytávolsága 2300 mm, a kerekek futókörátmérője 920 mm, a tengelycsap átmérője 130 mm, a forgóváz maximális sebessége 176 kN (18 tonna) tengelyterhelésnél 140 km/h, 157 kN (16 tonna) tengelyterhelésnél 160 km/h. A csapágyazott kerékpárok keresztirányú elmozdulási lehetősége 2-2 mm, a hosszirányú kb. 0,3 mm. A csapágyrugózás fajlagos besüllyedése azonos az Y37 VR forgóvázaknál leírtakkal. A himbagerenda felfüggesztése, a forgótányér felerősítése és az oldalsó csúszótámok elhelyezése ugyancsak megegyezik az Y37 VR forgóvázéval. A forgóvázba hat féktárcsát építettek be, de megmaradt a kerekek egyoldalú tuskós fékezése is a rögzítőfék-bekötéssel együtt. A fékberendezéseket különleges konzolos tartóra függesztették fel. A mérlegszelepet egy különlegesen kialakított csapágyvezetékbe építették be. A forgóvázakat a szlovák Tátra Vagongyár fejlesztette ki (10. ábra).

10 abra

10. ábra Y37 VVR típusú, hat féktárcsás forgóváz 160 km/h sebességre

RC25NT típusú, négy féktárcsás, 25 tonna tengelyterhelésre alkalmas forgóváz

A forgóvázat Németországban, Halléban az ELH Eisenbahnlaufwerke gyártotta, és 2010-ben az InnoTrans berlini nemzetközi kiállításon mutatta be. A forgóvázat nagy teherbírású teherkocsikhoz fejlesztették ki. A forgóváz befoglaló méretei megfelelnek az UIV 510-1 döntvény előírásainak.  A forgóváz csereszabatos az Y25 típusú forgóvázakkal. A mérési eredmények szerint a forgóváz szerkezeti kialakításánál fogva alkalmas 160 km/h sebességre is. A nyomkarimakopások, zajszint stb. igen kedvezőek, ezért a forgóvázat „pályabarátnak” nevezték el. A forgóvázkeret egyszerű felépítésű, mivel a két hossztartóból és a himbagerendából áll. A forgóvázkeret a nemzetközi előírásoknak megfelelő szilárdságú acéllemez felhasználásával, hegesztéssel készült. A hossztartó fejrésze befogadja a csapágyvezetést és a primer rugózást, a középső rész kissé U formára besüllyesztett, és megtámasztja a szekunder rugókat. A keret felső részeit a speciálisan kialakított keresztgerendák fogják össze, amelyekre a fékberendezések, a himbagerenda vezetése és a lengéscsillapító elemek vannak beépítve. A himbagerenda felső övlemezére szerelték fel a rugózott oldalsó csúszótámokat és a kopásálló műanyag betéttel ellátott forgótányért. A primer rugózás acélbetétes gumirugóból, a szekunder rugózás oldalanként négy-négy darab progresszív karakterisztikájú csavarrugóból áll. A rugók különleges elhelyezésük folytán a himbagerenda keresztirányú mozgását is szabályozzák. A rugócsoport alsó részébe építették be az automatikus raksúlyváltót. A kerék futókörátmérője 920 mm. A forgóváz tengelytávolsága 1800 mm. A tengely anyaga és mérete megfelel az UIC és a vonatkozó TSI előírásoknak. A tengelycsap átmérője 130 mm, az agyülés átmérője 205 mm. A féktárcsákat a tengelyre felsajtolták. A kerékpár csapágyazása hengergörgős, a csapágytok felső részébe építették be a primer rugókat. A kerékpárok pályaívbe való könnyű beállását egy csuklós szerkezet, az úgynevezett kerékpárterelő teszi lehetővé, amelyet a féktartó keretre függesztettek fel. A különlegesen kialakított, nagy sebességre is alkalmas forgóváz kerék- és nyomkarimakopása, valamint a zajszintje, összehasonlítva az Y25 típusú forgóvázakéval, kedvezőbb. A forgóvázban kevés a kopásnak kitett alkatrész, ezért költségkímélően fenntartható (3. kép).

3 kep

3. kép RC25NT típusú, négy féktárcsás, 25 tonna tengelyterhelésre alkalmas forgóváz

Összefoglalva megállapítható, hogy a régebbi típusú MÁV teherkocsik selejtezése során a forgóvázak többségükben sokkal jobb műszaki állapotban voltak, mint a kocsiszekrények, amelyek a jó szerkezeti felépítettségre és karbantartásra vezethetők vissza.

2014/3.indd

 

Megosztás

Szóljon hozzá!