• hu

A teljes vasúti átjáró cseréje 8 óra alatt

0

2015. évtől a Rail System típusú átmeneti szakaszos, nagyelemes átjáró bevezetése lehetővé tette, hogy az edilon)(sedra útmutatása alapján egy eddig csak külföldön kipróbált, teljesen előregyártott nagyvasúti átjárót építsünk be 8 óra alatt.

A Budapest-Kelebia-vonalon Kisszállásnál és a 154-es vonalon Mélykút állomásnál 2015 májusában 1 héten belül két átjárót építettünk át. A tervezett átépítéseket csak úgy lehetett a 8 órás vágányzár alatt megvalósítani, hogy az átjárók minden elemét a vágány körülöntéses beragasztásával együtt  előre elkészítettük. A tényleges átépítés így a vágány- és alépítmény bontására, új alépítmény építésére és a kész vágányos vb. panel beemelésére rövidült le.

1. Előzmények
Az edilon)(sedra által kifejlesztett rezgéscsillapítási és rugalmas vágányrögzítési módszerek 23 éve használatosak Magyarországon. A többéves hídépítési és pályaépítési, valamint üzemeltetési tapasztalatalapján a MÁV PHMSZA P-5626 számon 2001-ben adta ki a rendszer karbantartási előírásait. A rendszergazda és az üzemeltető ajánlásokat dolgozott ki a vasúti átjárók kialakításához, különös tekintettel az átjáróhoz csatlakozó pályaszakaszokra. Az utóbbi 5 év beépítéseinek rendszeres felülvizsgálatát személyesen végzem több évszakban, lehetőleg az üzemeltetővel közösen, üzem közben is. Az Edilon típusú átjárók tartósságára jellemző, hogy szemrevételezésnél az 1990 körül épült enyingi és a 2014-ben épült simontornyai átjáró állapota nem nagyon különbözik. (1. ábra)

54-1,2ábra

1- 2. ábra

1.2. Találmány kialakítása:
A Rail System típusú vasúti átjáró kialakításához a gyakorlati tapasztalaton kívül az edilon)(sedra bv. laboratóriumi és pályamérési eredményei, dr. Kazinczy László 2000-2009 között végzett összehasonlító terhelés és élettartam-vizsgálatai, valamint dr. Horváth Ferenc 1995-től végzett vizsgálatai adtak útmutatást. A gyártó cég tapasztalata Hollandiában több mint 1300 átjáró építése. Magyarországon ez a szám 2015-re 18 db, nem számítva a 480 vfm budapesti vb. elemes villamos vasúti szakaszt.

2. A Rail System típusú átjáró kialakítása (2. ábra)

2.1. Geometria:
Trapéz keresztmetszetű, adott sínrendszerhez méretezett vályúkkal kialakított min. 450 mm vtg vasbeton panel. A panel középvonalában utólagos aláinjektálásra kialakított átmenő lyukak találhatók. A vályúk két végén, a lemez folytatásaként min. 200 mm vastagsággal, 1400-2000 mm hosszú túlnyúló rész található. A túlnyúló részen rugalmas átmeneti szakasz kialakítása készül 2 vagy 3 keresztmetszetben egyedi, rugalmas alátámasztású és ágyazású Edilon DFS kapcsolószerekkel.

2.2. Új átjáró építése:
A BudapestKelebia-vonalon Kisszállásnál 2015 májusában történt. A vágányzárat a két nemzetközi vonat áthaladása közötti időszakban kellett megtartani. A rendelkezésre álló idő a következő munkafolyamatokat tartalmazta:

– közúti forgalom átterelése a kiépített terelőútra,
– sínek vágása, kiselemes burkolat és vágánymezők bontása,
– a szennyezett ágyazati anyag eltávolítása, alépítmény bontása SK-1,0 m mélységben,
– egyoldali szivárgó beépítése tükörszint alá,
– ágyazati tükör kialakítása,
– teherbírásmérések,
– geotextil és georács beépítése,
– ágyazati beépítés SK-0,52 szintre, két rétegben, finom ágyazat készítése
– vb. elem bedaruzása beragasztott vágánnyal együtt, szintre emeléssel,
– a csatlakozó vágányszakaszok zúzalékpótlása vb. aljak elhelyezése után,
– hevederes illesztések elhelyezése a csatlakozó szakaszokba.
– mindezt egy olyan 12 m hosszú, 36 to emelési súlyú elemmel, amiből a beragasztott vágányon kívül még 5 m hosszan szabadon állnak ki a sínszálak.

Az átjáró beépítésének különleges feltételei:
– a helyszínre kiszállított elembe legalább előző nap be kell építeni a vágányokat,
– a vágányok fekszintjét a beépítéskor 2 mm pontossággal kell beállítani.

A vályúkba helyezendő sínek elhelyezése és ragasztása az edilon)(sedra cég előírásai szerint (Orange Booklet, 2014.) történik. A beépítés utolsó fázisáig részletes jegyzőkönyv készül, melyet a kivitelező az építési naplóhoz csatol, valamint bizonylatként megküld a magyarországi Edilon képviseletnek, a Route Consult Bt- nek.

Előre beragasztott vágány

2.3. Alkalmazott anyagok:
Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton C40/50 értékkel, gyártó FERROBETON Zrt.
Kiöntőanyag: Corkelast V60 és a rendszer anyagai
Egyedi kapcsolószerek: Edilon DFS 140 25-35 mm vastagságú műgumi alátétek Shore 45-70 keménységgel Vb. lemezbe ragasztott műanyag Edilon hüvelyek

3. A Rail System típusú átjárók alkalmazásának kedvező tapasztalatai
– az útátjáró a teljes előregyártásnak köszönhetően 8 óra után visszaadható a forgalomnak,
– a túlnyúló részen elhelyezett DFS kapcsolószerek függőlegesen és vízszintesen is állíthatók,
– lehetővé vált a gépi vágányszabályozás közvetlen a vb. panel folyóvágányhoz csatlakozó szakaszainál. Az átmeneti szakasz előtti aljak is megemelhetők aláverésnél.
– a DFS lefogatások alatt változó rugalmasságú lemezek elhelyezése csökkenti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az átmeneti szakasz utólagos „hangolása”, gyors cseréje, javítása is lehetővé vált.
– az élvédő acélidomok jelenlegi alkalmazási módja elhagyható,
– a panelekről és a nyomcsatornából kijutó víz és szennyeződés az átmeneti panelekről könnyen eltávolítható. – az átjárókhoz közvetlenül kapcsolódó kis terhelésű szakaszok (pl. gyalogosátjáró) az átmeneti rész felett bármilyen kiselemes vágányburkolattal megépíthetők.

Szerzői bemutatkozó:
Hatvani Jenő okl. építőmérnök, a Rail System Kft ügyvezetője. A holland edilon)(sedra bv. partnere a vasúti átjárók és burkolt vágányszakaszok fejlesztésében, tervezésében, beépítésében. A Ferrobeton Zrt. fejlesztő és vasúti beépítő partnere. Társasága által képviselt szabadalmai: bordás utófeszített teherelosztó lemez és Rail System típusú vasúti átjáró kialakítás. Feltaláló és beépítő közreműködő a Ferrobeton típusú előregyártott buszöböl szabadalmi mintaoltalomnál. Optikai szenzoros mérések kivitelezője a vasúti műtárgyak diagnosztikában.

Honlap: www. railsystem.hu, hatvani.jeno@railsystem.hu

Összefoglaló:
A cikkben a Rail System típusú, rugalmas átmeneti szakasszal kialakított, előregyártott vasbeton nagypaneles, Edilon ágyazású vasúti átjáró rendszert mutatom be. (Szabadalmi bejelentés száma P 1400535, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, 2014. november 13-án.) Ismertetem az edilon)(sedra cég rendszerénél 2015-től bevezetett minőségi és minősítési elvárásokat, a vizsgálat módját.

2014-4v.indd

 

Megosztás

Szóljon hozzá!