• hu

Az alépítmény teherbírásának megőrzése

0

A zúzottkő ágyazatnak számos fontos feladata van a „sín-aljzúzottkő ágyazat” rendszerben. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat az ágyazat teljesíteni tudja, tisztának kell lennie. A folyamatos vasútüzem következtében keletkező szennyeződéseket rendszeres rostálással el kell távolítani.

A helyes módszernek központi szerepe van az intézkedések minősége és tartóssága szempontjából. Az általunk kifejlesztett technológiák megfelelnek valamennyi lényeges követelménynek: precízen kialakított alépítményi korona, tartós rostálási minőség, a tiszta zúzottkő célzott visszatöltése pontos vágányfektetés mellett.

Wiebe

A vibrációs rosták biztosítják a jó zúzottkő szétválasztását a túl nagy és túl kicsi szemcsenagyságú kavicsoktól

Miért kell tisztának lennie az ágyazati kavicsnak?
A zúzottkő ágyazat legfontosabb feladatai közé tartozik a közlekedésből adódó terhelésnek a sínről az alépítményre történő lehető legegyenletesebb átvitele, valamint a nagyfokú ellenállás biztosítása az aljak hossz- és keresztirányú elmozdulásával szemben. Ezenkívül ez biztosítja a vágány rugalmasságát a dinamikus erők minimalizálása érdekében, és őrzi meg az alépítmény teherbírását a jó vízáteresztő képességnek köszönhetően.
Az olyan zúzottkő ágyazat, mely túl sok finom szemcsét tartalmaz, nem tudja ezeket a feladatokat ellátni: csökken a teherbírás és a rugalmasság, a felszíni vizek nem tudnak már akadálytalanul elfolyni, a vágány fekszintje gyorsan romlik. A szabályozógéppel ugyan továbbra is lehetőség van a vágány fekszintjének korrigálására, azonban az ezt követő gyors minőségromlás az intézkedést nagymértékben gazdaságtalanná teszi. A kiváló minőségű és biztonságos pálya gazdaságos fenntartásához ezért feltétlenül szükséges az ágyazati zúzottkő rendszeres rostálása.

1. ábra

Szennyezettség különböző méretű finom részecskékkel, pl. szétforgácsolódás és kopás forgalmi terhelés miatt, emelkedő anyag az altalajból, kiömlött áru

Az ágyazati zúzottkő kiszedése a kaparóberendezéssel
Valamennyi gépünknél az ágyazati anyag kiszedése olyan körbefutó végtelenített kaparólánccal történik, amelyet egy egyenes kaparóvályú vezet az alépítményi koronán. Ily módon garantált az ágyazat egyenes kialakítása, és kizárt a kidomborodások kialakulása. A gép a teljes kaparóberendezést hosszirányban és keresztirányú dőlésben automatikusan előre kiválasztott értékek szerint vezeti. A rostálási mélységnek ez a vezérlése biztosítja, hogy az új alépítményi korona mind hosszirányban, mind pedig a keresztirányú dőlést tekintve egzakt metszetet mutat. A hosszanti metszet vonatkoztatási bázisaként szolgál például a lézeres referenciasíkkal vagy vezetőhúrral történő vezérlés.

weitere Fotos auf DVD7 Ordner RM 80 US Einsatz Dürnkrut Weichenreinigung

Pontos vágási felület kialakítása a kotrás során, majd a tiszta ágyazat visszaadagolása

Megfelelően méretezett rosta
Minél jobb a rostálási minőség, annál ritkábban kell szabályozni és újból rostálni. A mi vibrációs rostáinkban három rostarács választja szét az újrahasznosítható zúzottkövet a túl nagy és túl kicsi szemcsenagyságú kavicsoktól. A gép szélessége, valamint a rostarácsok rezgése és dőlési szöge optimálisan van kialakítva a maximális rostálási hatás elérése érdekében.
Egy automata túlemelést kiegyenlítő berendezés tartja a rostát mindig vízszintes helyzetben, így az anyag bejuttatása a rostára egyenletesen történik. Ágyazatrostáló gépeink a kaparási teljesítménytől függően akár három darab vibrációs rostával is rendelkeznek.

Célzott zúzottkőbehordás
Közvetlenül a kaparóberendezés mögött található kifordítható szállítószalagok hordják be ismét a zúzottkövet a vágányba. Sebességük úgy van beállítva, hogy a kidobóparabola a zúzottkövet pontosan az aljak alá dobja. E mögött a plusz közbenső mezőkre és a szabályozási zónákra célzottan kerül behordásra zúzottkő saját kürtőkön keresztül. Terelőlemezek terítik szét egyenletesen az anyagot az ágyazati koronára.

2. ábra

Bemélyedések és vízzsákok az alépítményen kaparóvályú nélkül, megereszkedett kaparólánc használata esetén

Pontos vágányfekszint a rostálás után
Valamennyi ágyazatrostáló gépünk fel van szerelve vágánygeometria-mérő berendezéssel. Ez méri és elmenti a régi és az új vágány fekszintjét. A kaparószalagnál elhelyezett emelő- és tolóberendezések teszik lehetővé a vágány oldalirányú eltolását.

Integrált új ágyazati anyag behordása
Az új zúzottkő szállítószalagokon keresztül kerül behordásra a gép végére sorolt anyagszállító és silóegységekből. A kirostált zúzottkő pótlásától egészen a zúzottkő ágyazat teljes cseréjéig minden lehetséges. Ez leegyszerűsíti a munkaterületi logisztikát, hiszen nincs szükség külön zúzottkőszállító vasúti kocsikból történő zúzottkőpótlásra.

Rostaalj kezelése
Valamennyi gépünkön a kirostált rostaalj továbbítása a gép elejére történik. Ezzel biztosítjuk, hogy az esetlegesen lehulló anyag ismét bekerüljön a rostálási körforgásba és ne szennyezze a már kirostált vágányt. Anyagszállító és silóegységeink a továbbiakban a legjobb és leggazdaságosabb megoldást jelentik a rostaaljnak kizárólag az átépítés alatt álló vágányon történő felrakodásához és elszállításához.

 

2014-4v.indd2014-4v.indd

Megosztás

Szóljon hozzá!