• hu

Elektronikus biztosítóberendezés Vác állomáson

0

Vác állomáson 1913 óta üzemelt Siemens–Halske típusú elektromechanikus biztosítóberendezés. A maga korában csúcstechnológiát képviselő rendszer a 21. századra már nehezen tudott megfelelni egy elővárosi vonal elágazó és fordító állomásán.

A manuális, vonóvezetékkel állított váltók, a blokkelemekkel végrehajtott kezelések egy ilyen nagy forgalmú helyen a kor forgalmi, biztonsági és rendelkezésre állási követelményeit már nem képesek teljesíteni. A biztosítóberendezés elavultsága a gyors vágányútbeállításokat nem tette lehetővé, illetve az állomási topológia sem volt optimális, így az ütemes menetrendű vonal gyenge láncszemévé vált az állomás.

SONY DSC

Új telepítésű kijárati jelzők a kezdőponti oldalon

A Budapest-Nyugati pályaudvarról kiinduló elővárosi vonalak fejlesztésének keretében a Thales építette ki Vác állomás új, elektronikus biztosítóberendezését. Ajánlatában a Magyarországon már ismert és sok állomáson alkalmazott Elektra 2 biztosítóberendezési rendszer szerepelt. A projekt együtt haladt a pályaépítési munkálatokkal, azokat követve kellett alkalmazkodni a folyamatosan változó topológiához és körülményekhez.

Az Elektra 2 elektronikus biztosítóberendezés egy, a mai kor biztonsági és szolgáltatási követelményeinek megfelelő rendszer. A foglaltságérzékelést a Thales AzLM típusú tengelyszámláló rendszere valósítja meg, míg a váltók állítása a Thales EHW elektrohidraulikus váltóhajtóműveivel történik. Az Elektra 2 berendezés szolgáltatásai között megtalálható többek között: vonat- és tolatóvágányutak lezárása és felügyelete, vágányúttárolás, önműködő jelzőüzem, vonatszámkövetés, csökkentett sebesség kijelzése, elektronikus naplózás vagy az imbolygó oldalvédelem. A berendezés kezelése számítógépes kezelőfelületen keresztül történik, a forgal-mi szolgálattevő billentyűzet és egér segítségével hajtja végre a műveleteket.

1. ábra

A fáziskövetés sematikus ábrája

Az új biztosítóberendezési üzemi épület felépítése is a biztosítóberendezési tender része volt, így egy épületben, egymáshoz közel, ám mégis egymástól elkülönítve kaphatott helyet a jelfogóhelyiség, az áramellátás és a távközlési szerelvényszoba. A forgalmi iroda a felvételi épületben került elhelyezésre, saját, alátámasztott áramellátással és a biztosítóberendezéshez csatlakozó két, redundáns kezelőfelülettel. A forgalmi iroda melletti helyiségben került kialakításra a gépterem, melyben a kezelőfelület számítógépei is helyet kaptak, így csökkentve a forgalmi dolgozók zajterhelését és optimalizálva a klimatizációt. A jelfogóhelyiségben található a karbantartói munkahely, ahonnan az elektronikus biztosítóberendezés diagnosztikája végezhető. A pályaépítési fázisokat követve a biztosítóberendezés is több fázisban került megépítésre, illetve elbontásra.

SONY DSC

A biztosítóberendezés egyik interfészszekrénye, benne a külsőtérhez csatlakozást biztosító kártyákkal

Először a végponti (verőcei) oldalon az ideiglenes Elektra berendezés üzembe helyezése történt meg, mely az építés alatt a vágányok közötti átjárhatóságot biztosító négy váltó és az ott található, ideiglenesen vonaliból állomási sorompóvá alakított útátjáró felügyeletét látta el. Ekkorra elbontásra kerültek a régi berendezés végponti bejárati jelzői, és felépültek az állomástól távolabb elhelyezve az ideiglenes elektronikus berendezés bejárati jelzői. A két berendezés közötti kapcsolat virtuális jelzőkkel valósult meg, azaz a Siemens–Halske berendezésben ugyanúgy kezelni kellett a bejárati jelzőt, melynek szabad állapota átadásra került az elektronikus berendezésnek, és szabadra állítási feltétele volt az elektronikus berendezés bejárati jelzőjének. Kijárat esetén az elektronikus berendezés virtuális jelzőinek szabad állapota volt a mechanikus berendezés kijárati jelzőinek szabadra állításának feltétele.

A két berendezés között az előjelzés átvitele is megvalósult. Az útátjáró az ideiglenes berendezésben merev jelzőfüggéssel volt fedezett, azaz csak a sorompók lecsukott állapota esetén mutathatott szabad jelzésképet a jelző. 2014 nyarára elkészült az állomás véglegesnek szánt berendezése, azonban csak redukált formában, ugyanis a végleges állomási topológia szerinti vágányhálózat még nem épült ki, bizonyos vágánykapcsolatok még a régi állomásból maradtak meg, így elektrohidraulikus váltóhajtómű került több olyan váltóra is, melyek addig vonóvezetékes állításúak voltak, valamint kulcsrögzítésű váltó is bevonásra került az elektronikus berendezésbe.

5. kép_ Nem fontos

Nagy sugarú kitérő Thales EHW hajtóművel és Hidrolinkkel

Az új berendezés ugyanazon a párhuzamos kapcsolaton csatlakozott a végponti ideiglenes elektronikus berendezéshez, mint a régi mechanikus, így működésük is megegyezett. 2014 augusztusában a pályaépítési projektet követve kibővült az új berendezés hatókörzete is, így az egész állomás a végleges, elektronikus biztosítóberendezés felügyelete alá került, továbbá elbontásra került az ideiglenes elektronikus biztosítóberendezés. A biztosítóberendezés egy fázisa több pályaépítési fázist is átfedett, így az aktuális topológiát számlálópontok áthelyezésével, foglaltságérzékelési szakaszok művi úton való szimulációjával és jelzők próbadugón tartásával kellett követni. A projekt során alakult ki és került alkalmazásra sikerrel először az elektronikus biztosítóberendezések fáziskövetéshez illeszkedő teszteljárása. A végleges topológiának megfelelő szoftver betöltésére 2015 tavaszán került sor, amikor a pályaépítési projekt a teljes vágányhálózat kialakítását befejezte. Az állomáson annak speciális kialakítása miatt több különleges megoldásra is szükség volt. Megtörtént a vácrátóti vonal mechanikus térközi biztosítóberendezésének illesztése. Itt eddig még nem alkalmazott megoldások kerültek kifejlesztésre, mellyel a régi biztosítóberendezés funkcionalitását automatizált formában valósítjuk meg.

SONY DSC

Sárga indikátor a közbenső jelzőn

A váci cementmű kiszolgálására a DCMelágazást is be kellett vonni a biztosítóberendezés hatókörzetébe, és a biztosítóberendezés függésbe került a cementmű saját biztosítóberendezésével is. Ezáltal a menetek beállításához a szomszédos forgalmi szolgálattevő hozzájárulása szükséges. A balassagyarmati mellékvonal felé követelmény volt az ellenmenetet és a vonatutolérést megakadályozó berendezés kiépítése. Ennek megoldásaként Szokolya állomásra egy állomásköz-fedezőjelző került telepítésre, melyet egy kihelyezett elemvezérlő számítógéppel Vác állomás forgalmi szolgálattevője tud kezelni. A távoli berendezés áramellátásának felügyelete is a forgalmista feladata, aki szükség esetén a kezelőfelületről vészlekapcsolást is tud kezdeményezni.

Az állomás forgalmi szempontból való minél jobb kihasználhatósága érdekében a forgalmi iroda előtt több fogadóvágány is megosztásra került. Itt a rövid vágányutak miatt a főjelzőkön sárga indikátorok kerültek alkalmazásra, az első vágány végén pedig visszatolásjelző lett telepítve. A második vágány közbenső váltóján a jelfeladást egy speciális, erre a helyre kifejlesztett kapcsolás biztosítja. Az elektronikus biztosítóberendezés üzembe helyezésével Vácon új korszak kezdődött. A korszerű biztosítóberendezés az új pályával együtt képes hatékonyan lebonyolítani a nagy forgalmú elővárosi vonal elágazó állomásának forgalmát, és a kor követelményeinek megfelelve tud bizonyítani a megnövekedett igények mellett is.

Darázsi István

Megosztás

Szóljon hozzá!