• hu

Hálózati szintű forgalomirányítási rendszer

0

A vasúti közlekedés infrastruktúrájának modernizációja magával vonja az alapvető forgalmi, pályaműködtetési funkciók automatizálását. A megoldással egyrészt növelhető a hatékonyság, másrészt a rendelkezésre álló információk tudatos, szervezett felhasználása a szolgáltatási minőség emelkedését vonja maga után.

A Prolan Irányítástechnikai Zrt. több mint másfél évtizede szállít vasúti forgalomirányító rendszereket, így a megszerzett tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti, tökéletesíti azokat, hogy a felhasználók, megrendelők teljes elégedettséggel vehessék azt üzembe.

A KÖFI előnyei
A központi forgalomirányítás (KÖFI) rendszere számos előnyt jelent a vasúti pályahálózat működtetőjének, valamint azok ügyfeleinek. Az üzemeltetői előnyök között kiemelhető:
– a forgalomszervezés nemcsak egy állomás vagy szakasz vonatkozásában optimalizálható, hanem vonali vagy hálózati szintű optimum kereshető;
– a központi forgalomirányítás intelligens funkciói révén megkönnyíti a forgalmi szolgálatot ellátó munkavállalók munkáját;
– a modern munkakörnyezet, a korszerű informatikai eszközökkel végzett munka versenyképes munkahellyé teszi a vasutat;
– a rendszer segítségével megelőzhetők vagy könnyebben kezelhetők forgalmi konfliktushelyzetek, menetrendtől eltérő közlekedések;
– forgalmi szituációk előrejelzése valósulhat meg;
– üzemeltetői költségcsökkentést tesz lehetővé.

Csorna, KÖFI szerver

A vasúti infrastruktúra-hálózat ügyfelei, azaz a személyszállító és árutovábbító vasútvállalatok számára a KÖFI rendszerek szolgáltatásai szintén előnyöket jelentenek, hiszen:
– hozzáférést biztosíthatnak valós idejű információkhoz, tény közlekedési adatokhoz;
– transzparenssé válik a fuvarozó számára a közlekedtetés időbeli lefolyása;
– a szállítási, közlekedési idők pontosan előre jelezhetővé válnak;
– a rendszer üzemeltetése mellett lehetőség nyílik a többletköltséget jelentő megállások, várakoztatások elkerülésére.  Jóllehet a történelem során számos esetben az emberek a gépek ellen fordultak, mint történt az az ipari forradalomban vagy az ipari robotika elterjedése során, de a központi forgalomirányítás a forgalommal összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak számára is teremt értéket, hozzájárulva a munkavállalói elégedettség fokozásához.
– A jelen és jövő generációi számára a korszerű információtechnológiai eszközök használata, kezelése mindennapos, készségszintű gyakorlattá vált. Akik korábban a vasútra mint egy közel két évszázados technikájú, technológiájú munkahelyre tekintettek, meglepetéssel tapasztalják, hogy a központi forgalomirányítás megállja a helyét a legkorszerűbb irányítói munkahelyekkel, a legkomfortosabb diszpécseri rendszerekkel.
– A forgalomirányítók számára a KÖFI rendszer valamennyi releváns, rendszerbe foglalt információt rendelkezésre tudja bocsátani, így a döntéshozatal még megalapozottabb, a következmények még könnyebben előre jelezhetők.
– Valamennyi kezelés, jelzés, normál és normáltól eltérő üzemállapoti jellemző naplózott, a rendszerben archivált, amely biztonságot jelent munkavállalónak és munkáltatónak egyaránt egy esetleges rendkívüli helyzet vizsgálata, rekonstruálása esetére.
– A menetrend szerinti közlekedtetést vezérlő modulokkal kezelés nélküli, felügyeleti munkahellyé válhat az irányítói munkaállomás.

Csorna, KÖFI központ

A KÖFI egy komplex beruházási program
Ahhoz, hogy egy központi forgalomirányító és/vagy ellenőrző rendszer üzembe helyezhető legyen, számos kiegészítő szolgáltatást, alrendszert, funkciót kell megvalósítani. Első és talán legfontosabb feladat a kommunikációs rendszerek felkészítése az új forgalomirányítási koncepcióhoz, amely kapcsolatot teremt a forgalomirányítók között, a forgalomirányító és a vonatok személyzete között, a tolatást végző személyzettel, az utasokkal, az energiaellátásért felelős munkakörökkel stb. Ugyancsak kiemelten fontos az utastájékoztatás fejlesztése, hiszen a forgalomirányítás központosításával csak a legritkább esetben marad személyzet a távvezérelt, az irányításba bevont állomásokon, így az utasok kiszolgálásában közvetlenül a személyzet már korlátozottan tud részt venni. Éppen ezért a valós közlekedési információkra épülő, integrált hangos és vizuális utastájékoztatás kiépítése a KÖFI rendszerek elterjedésének szükségszerű velejárója. Ha a közlekedésieszköz-választás preferenciáját vizsgáljuk, az utasok számára az ár, valamint az eljutási idő mellett az egyik legfontosabb szempont a biztonság. A biztonság érzetének megteremtésében a térvilágítás, valamint a felügyeleti rendszerek játszhatnak jelentősebb szerepet. A közlekedési utak, várakozási területek, peronok megvilágításának mind időben, mind térben, továbbá mértékben is megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy a komfortérzet kialakuljon. Mivel az állomásokon a vasúti személyzet jelenléte megszűnik, távfelügyeltté, távvezéreltté kell tenni a térvilágítás rendszerét.

Sopron, haváriaközpont

Ugyancsak a biztonság érzetének kialakulásában van jelentősége a vagyonvédelmi és kamerarendszereknek, amelyek egyben az őrködő szemet jelenthetik a vasút ügyfelei számára. A távfelügyeleti rendszerek kiépítése ugyanakkor nem jár feltétlen költségnövekedéssel, bár beruházási igényt támaszt, ugyanakkor az automatizáltság fokának növelésével tény közlekedés és menetrendalapúvá tehető a világítási rendszer, amellyel energiamegtakarítás érhető el, hiszen csak az indokolt időszakokban üzemel teljes fényerővel. A felsővezetéki energiaellátás távvezérlésével a forgalomirányításba bevont szakaszok vontatási energiaellátása felügyelhető, a korábban a forgalmi szolgálattevők feladatát képező felsővezetéki szakaszolók kezelése az elektrikusok számára válik biztosítottá a motoros hajtások felszerelése, vezérlésbe történt bekötése után. A forgalomirányítók a rendszer összetettsége révén rátekinthetnek az aktuális energiaellátási helyzetre, az egyes felsővezetéki szakaszok állapotára. Az üzemvitel zavartalanságát biztosítja még a kitérők fűtési rendszerének automatizált, távfelügyelt kiépítése, amely a forgalom lebonyolítását zord időjárási körülmények között is biztosíthatja. Ahogy az a fentiekből is látható, a központi forgalomirányítás rendszerének kiépítése nem csupán egy közlekedésautomatizálási feladat, hanem számos, kapcsolódó terület fejlesztését is igénylő, komplex beruházási program. Ez a program pedig csak akkor éri el kitűzött eredményeit, ha a támogató alrendszerek egymással szoros kapcsolatban, együttműködve, a rendszerben keletkező információkat hasznosítva működnek együtt. A Prolan Zrt. KÖFI rendszerei képesek ezt az összetett szolgáltatást megteremteni, az informatikai rendszerek közötti kapcsolatot biztosítani, legyen szó saját vagy épp meglévő, üzemeltetői rendszerek együttműködéséről.

Sopron, felsővezetéki energiaellátás távvezérlés

Megvalósult KÖFI a GYSEV-nek
A 2014 és 2016 között megvalósított GYSEV hálózati szintű forgalomirányítási rendszer a cikkben felsorolt valamennyi funkciót képes volt magába integrálni, kezdve a vonatok közlekedésének alapját adó menetvonal-információktól egészen a közlekedést lebonyolító mozdonyszemélyzet mobiltelefonos elérhetőségéig minden információt elérhetővé téve a forgalomirányítók számára. A projekt végrehajtásának 800 napja során 400 munkavállaló segítette a közel 2000 soros projekttervben részletezett feladatok megvalósulását, mintegy 18 ezer oldalnyi dokumentációban rögzítve a műszaki megoldásokat, 240 monitoron és 26 m2 -nyi monitorfalon megjelenítve a komplex információhalmazt forgalomirányító, elektrikus, műszaki diszpécser, forgalmi vezető, oktató és tanuló számára egyaránt. A kiépített rendszer különlegessége, hogy a csornai és szombathelyi KÖFI központok mellett elsőként foglal magába egy úgynevezett havária eseti tartalék központot is, amely földrajzi redundanciát nyújtva képes percek alatt átvenni bármely üzemi központ teljes funkcionalitását.
A Prolan Zrt. először 2003-ban telepített komplex forgalomirányító és -ellenőrzőrendszert a GYSEV Zrt. Győr–Sopron–Ebenfurt-vonalán, mára pedig a GYSEV rendszere lett a legnagyobb összefüggő, egységes vasútautomatizálási rendszer a magyar vasúti hálózaton. A 2017 márciusában tartott hivatalos projektzáró rendezvényen kormányzati szereplők büszkén adtak át a magyar fejlesztők, magyar rendszermérnökök munkájaként egy tisztán magyar tulajdonú társaság által szállított rendszert.

Magyar Termék Nagydíj

Új KÖFI rendszerek a MÁV-nak
Büszkék vagyunk arra, hogy eredményeinkkel kivívtuk a MÁV Zrt. bizalmát is. A már működő miskolci, szegedi és dél-balatoni, illetve további több kisebb KÖFI, KÖFE rendszer után 2018 áprilisában várható a Dombóvár–Pécs-szakasz központi forgalomirányító rendszerének átadása, folyamatban van a Dorog–Esztergom-szakasz D55 biztosítóberendezésre és a Prolan ELPULT-ra épülő távvezérlésének kiépítése is. 2017 decemberében a Prolan elnyerte a NIF Zrt. Rákos–Újszász–Szolnok központi forgalomirányítás kiépítésére vonatkozó pályázatát, és konzorciumban valósíthatja meg a Pusztaszabolcs–Dombóvár-szakasz KÖFI rendszerét. Bízunk továbbá abban, hogy szerepünk lesz a Hódmezővásárhely és Szeged között épülő tram-train rendszerforgalom irányításában csakúgy, mint a Mezőzombor–Sátoraljaújhely-vasútvonal villamosításával összefüggő biztosítóberendezési korszerűsítés felülvezérlésében is. A következő években jelentős fejlesztések várhatók tehát a magyar vasúti hálózaton, a Prolan mérnökei mindent elkövetnek a pályaműködtető, a forgalmi személyzet, a kapcsolódó műszaki szolgálatok és az ügyfelek teljes körű elégedettsége érdekében. A Prolan „Komplex vasúti forgalom- és üzemirányító központ” pályázata 2017-ben Magyar Termék Nagydíjban és Innovációért Nívódíjban részesült.

Megosztás

Szóljon hozzá!