• hu

Harmadik vágány a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között

0

Hazánkban is egyre jobban előtérbe kerül az elővárosi közlekedés a vasútnál. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a Budapest környéki pályahálózat rendelkezzen megfelelő kapacitással. Ennek egyik, háttérben zajló eleme a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső vá. között épülő harmadik vágány.

Ez most az a pálya, ahol az igény és a lehetőség jó időben és jó helyen találkozott. A Kőbánya felsőről az egykori Józsefvárosi pályaudvarra vezető felhagyott vágányt könnyűszerrel rá lehet csavarni a Keleti pályaudvarra. De nyilvánvalóan nem a leromlott állapotában. Ezen a rövid szakaszon nemcsak a pályát kell újra építeni, hanem négy vasúti híd is érintett. Ezek teljes körű felújítását vállalta el cégünk, a TTDExpert Zrt. Nézzük szelvényszám szerint, melyek ezek a hidak.

B026-os híd: A híd 1999-ben került átadásra, ami a külső körút utolsó neuralgikus szűkületét végre megszüntette. Cégünk több dolgozója, köztük magam is, tettestársak voltunk ebben a munkában. A híd jó állapotban van, így sok beavatkozást nem igényel. Amit mégis érdemes megemlíteni, az a szigetelése és az akkoriban kialakított felette lévő rétegrend. A pályalemez korszerű, akkor talán még divatosnak is mondható, szórt szigetelést kapott, amelyre terfilcbe burkolt dörken lemez került. A feltáráskor tapasztaltuk, hogy a dörken lemez otthagyta mintázatát a szigetelésben, így a hosszú évekre előretekintő józanság azt diktálta, hogy a szigetelést újítsuk fel. Kap egy újabb, korábbival azonos szigetelőréteget, és a dörken lemezt most elhagyjuk. Helyette a hídszabályzat szerinti védőbeton kerül a zúzottkő alá.
B027-es híd: A Könyves Kálmán körút másik, régi nyílása. Itt a teljes felszerkezet cseréje vált indokolttá. Itt került, illetve kerül sor a leglátványosabb munkafolyamatra. Az ötventonnás felszerkezetet egy darabban emeltük ki (kép).

A 400 tonnás autódaru a Kőbánya felső felőli háttöltésen állva éjszaka, teljes közúti zárás mellett nem egészen öt perc alatt kirakta az egykori Északi Járműjavító területére. Igen, a látványos művelet valóban öt perc volt, de ezt hosszú hónapok gondos előkészítése és többnapos, mindenre odafigyelő helyszíni munka előzte meg.
B032-es híd: Nem könnyű ott dolgozni, ahol két vasút keresztezi egymást, méghozzá olyan helyen, amelyhez nem vezet közút. Ez a híd 1960-ban épült. Korához képest egészen jó állapotban van. A hídszabályzat megváltozása miatt szükséges kisebb megerősítéseken túl a hidászok és tervezők jó érzékkel számítottak kisebb károsodásokra azokon a részeken, amelyek csak a pálya bontása után váltak láthatóvá. A pályalemezt alátámasztó hossztartók felső övein valóban több helyen jelentkeztek fáradásból eredő törések. A legnagyobb feladatot mégis a híd teljes helyszíni korrózióvédelme jelentette. Ennek érdekében a kb. másfél métert ki kellett emelni, és a szomszédos hídtól bő egy métert el kellett tolni, hogy egy zárt állványzatot lehessen köré építeni. Így vált lehetségessé, hogy mellette és alatta a vasúti forgalom zavartalanul fenntartható legyen.
B037-es híd: Közutat, öt vasúti vágányt és két villamosvágányt keresztez. Itt sem szükséges nagy beavatkozás. A pálya tervezetten új szigetelést kap, és némi beton és acél korrózióvédelem szükséges. Itt éppen ez a „némi” adja a munka pikantériáját. Ugyanis a környezet, vagyis a közút, az ország legforgalmasabb vasútvonala (100-as vonal) és a villamos együttállása, akár a csillagok rossz együttállása, szinte ellehetetleníti ennek a némi munkának az elvégzését. A kivitelezés a felújítási munkáknál szokásos kisebb-nagyobb meglepetések ellenére megfelelő ütemben halad.

Megosztás

Szóljon hozzá!