• hu

Három évtizedes a folyamatos vágányszabályozási technológia

0

Három évtizeddel ezelőtt a Plasser & Theurer cégnek volt egy „vasútfenntartó” ötlete: a folyamatos üzemű szabályozógép kifejlesztése.
Ezzel a „kvantumugrással” a gépesített vasútépítésben számos előny valósulhatott meg.

  • A szabályozógép teljesítménye és ezzel a gazdaságossága is nőtt.
  •  A munka minősége és ezzel a vágány állékonysága, különösen a több aljat egyidejűleg aláverő gépeknél még tovább volt növelhető.
  •  Mindenekelőtt azonban a gépkezelők munkafeltételei javultak lényegesen.

A ciklikustól a folyamatos munkavégzésig
Az aláverő szerszámszekrényváz és a gépváz különválasztása úttörő feltétele volt a megvalósításnak. Az új koncepció bázisán a Plasser & Theurer számára 1983-ban nyílott először lehetőség a folyamatosan működő szabályozógép bemutatására. Ez fordulópontot jelentett a munkasebesség növelése és a drasztikusan jobb ergonómiai feltételek irányába. A mai napig a 09-CSM sorozat tekinthető a folyamatosan működő szabályozógépek mintájának.

plasser keretes

Az elvárt teljesítménynövelés mint az innováció motorja
A ciklikusan működő, 08 sorozatú szabályozógép leadott teljesítménye a 80-as évek elején elérte a műszaki megvalósíthatóság felső határát. A következő logikus lépés a radikális műszaki átalakítás volt. Már az első néhány bevetés megmutatta azt a potenciált, amellyel a megvalósítás lehetővé vált. A szabályozási teljesítmények azonnal az ekvivalens gépek teljesítménye felett 30-40%-kal magasabban alakultak.

A több alj aláverési koncepció új teljesítménycsúcsokat eredményez
A gép szívének, az aláverő egységnek a továbbfejlesztése eredményezte 1996-ban az első folyamatos üzemű, három aljat aláverő gép, a 09-3X megszületését. Így az eddigi leggyorsabb aláverő gépekkel szemben mintegy 40%-kal ismételten növelni lehetett a munkasebességet, mégpedig nem csupán csúcsteljesítményként, hanem átlagos teljesítményként is. 2005-ben ezt követte, a Dynamic Stopfexpress 09-4X bevezetésével, a folyamatos négy alj aláverés megvalósítása. Ez a fejlesztés újabb teljesítmény- és minőségnövekedést eredményezett.

Minőség és gazdaságosság – ma is, ugyanúgy, mint régen
Egy folyamatosan működő vágányszabályozó gép megtakarítási potenciálja a hagyományos szabályozógéppel szemben ma éppen olyan jelentős, mint harminc évvel ezelőtt. A nagyobb munkateljesítmény lényegesen magasabb munkahatékonyságot tesz lehetővé rövid vágányzárakban is, amelyen keresztül az összesített építési költségek is mérséklődnek. A jelentősen megnövelt munkavégzési komfort hasonlóképpen jelentős tényező, hiszen a folyamatos előrehaladásnak köszönhetően csökken a kiszolgáló személyzet terhelése. A nagy munkateljesítmény a kiváló munkaminőséggel együtt rendkívül gyors megtérülést tesz lehetővé, mert rövidebb idő alatt több folyóméter vágányt lehet a legjobb minőségben szabályozni.

Egy az egész világon elterjedt ötlet
A Plasser & Theurer a már bevált folyamatos szabályozási technológiával működő vonali és kitérőszabályozó gépek teljesítmény alapján osztályozott széles programját kínálja. Összességében ma az egész világon, 58 különböző országban, több mint 1300 szabályozógép dolgozik a folyamatos működési elv alkalmazásával. A folyamatos működés lehetővé teszi további munkafázisok integrálását A folyamatos működési elv műszaki alapot teremt arra, hogy további munkafázisokat integráljunk a szabályozógépbe. A vágányszabályozás kísérő munkái, mint például az ágyazat elosztása és egyengetése és a dinamikus vágánystabilizálás szintén folyamatosan történik.
A folyamatos vágányszabályozási technológiával lehetővé válik a technológiailag helyes munkamenet – beágyazás, szabályozás, stabilizálás – egy munkagépbe integrálása.

Stopfexpress 09-3X – teljesítmény a köbön
A Stopfexpress 09-3X további lépés a gépesített pályafenntartás magas szintű technológiája és minősége irányába (1. és 2. kép).

1. kép

1. kép A folyamatos, pozitív tapasztalatok minden kontinensen megerősítették a Stopfexpress 09-3X szabályozógép háromalj-aláverési koncepcióját

2. kép

2. kép Stopfexpress 09-3X CV Dynamic integrált dinamikus vágánystabilizátorral

A két darab, három alj aláverését végző aláverő szerszámszekrény lehetővé teszi egyidejűleg három alj aláverését egy munkamenetben. A magas napi teljesítmények alapvetően jobb vágányzári időkihasználást eredményeznek, és ezzel növelik a gépi munkavégzés gazdaságosságát, mivel az egy teljesítményegységre jutó költségek alacsonyabbak. A három alj egyidejű aláverésével az elvégzett munka minőségének növekedését és tartósabb pályafekvést érhetünk el (3. kép).

3. kép

3. kép A minősített többalj-aláverés – egy hosszabb pályaszakasz (három alj) szabályozása növelni képes az elvégzett munka minőségét és a pálya egységességét

plasser keretes 2

4. kép

4. kép Ahogyan minden kezdődött

A minőségen keresztül elérhető gazdaságosság
A Plasser & Theurer a pályafenntartás több más területén is jelentős fejlesztéseket végzett annak érdekében, hogy magasabb munkaminőséggel nemcsak biztosítsa a vasút gazdaságosságát, hanem azt tartósan növelje. Bővebben erről a kérdésről az InnoRail magazin következő lapszámában írunk majd.

2014-4v.indd

2014-4v.indd

Megosztás

Szóljon hozzá!