• hu

Integrált távközlési és utastájékoztatási rendszer kiépítése

0

A GYSEV hálózatán az elmúlt évben komoly biztosítóberendezési és távközlési beruházás zajlott. Ennek során a Schauer-Hungária Kft. a biztosítóberendezéssel integrált távközlési és utastájékoztató rendszert építette ki.

A projekt legnagyobb elemei természetesen a biztosítóberendezési munkákhoz kapcsolódtak, de a centralizált vasúti irányítás igényeit kielégítő távközlési (IRCS) és utastájékoztató (PIS) rendszerek kifejlesztése is sok új megoldást igényelt. A feladatot a jól bevált építőelemek felhasználása mellett számos új fejlesztéssel lehetett megvalósítani. A projekt során 41 helyszín került a rendszer hatáskörébe, mely szolgálati helyeknek a döntő többsége a csornai és a szombathelyi KÖFI-ből kerül távvezérlésre. A soproni KÖFE központban az üzemirányítási feladatok miatt a rendszer távközlési fele lett hangsúlyosabb, viszont a szintén Sopron helyszínnel megvalósításra került haváriaközpontnak univerzális módon kell tudni helyettesíteni bármely KÖFI, illetve a KÖFE központot.

Szorosabb integráció
A távközlési és utastájékoztatási projektrész fontos eleme volt, hogy a GYSEV 15-ös és 21-es vonalán a tizenegy, illetve hat éve telepített rendszereket felhasználni és nem lecserélni kellett a KÖFI központok kialakításakor. A már az eredeti megvalósításban is alkalmazott szabványos hardver- és szoftverinterfészek lehetővé tették ennek megoldását szoftverfrissítések segítségével. Az új biztosítóberendezési fejlesztések lehetővé tették, hogy a PIS, illetve IRCS rendszerekhez több új kapcsolat is megvalósulhasson. Az IRCS-en az XGRAM interfész létrehozásával lehetővé vált, hogy az irányító a mozdonyvezetők mobiltelefonját közvetlenül a biztosítóberendezési felületről hívja az IRCS kezelőpult segítségével. A cél az volt, hogy az utastájékoztatás teljesen automatikus legyen: a biztosítóberendezésen előálló adatokat az utastájékoztató rendszer elérje, és emberi közbeavatkozás nélkül használhassa.

Csorna, KÖFI központ

Ezen a területen újdonság, hogy a PIS számára átadásra kerül az az információ, hogy a vonat mely fogadóvágányon fog közlekedni, mennyi a pillanatnyilag számított érkezési, illetve indulási késés adott szolgálati helyen. A PIS rendszer kezelőfelületén így vágányszámátírásra nincs szükség, a vonat helyzete alapján pedig a közlemények bemondása, a táblák írása és törlése automatikus lehet. Az utastájékoztatónak nemcsak a valós idejű adatokra van szüksége a valóban automatikus működéshez, hanem a menetrendi adatokra is. A GYSEV informatika által üzemeltetett webszolgáltatáshoz csatlakozó interfészt létrehozva kérdezi le a rendszer a mindennapi aktuális menetrendet. A menetrend és konfigurálható sablonok alapján a rendszer képes a szövegkönyvet automatikusan generálni, így mentesíteni a monoton és könnyen elrontható munka alól a vasúti szakembereket.

Szombathely, 21-es vonal PIS

Új technika
Bár a szövegkönyv generálása fix hangkönyvtáras rendszerrel is megoldható, sokkal nagyobb szabadságot ad, ha nincs szükség stúdióra a sablonok módosításakor és különleges közlemények felvételekor. Ezért a megvalósított utastájékoztató rendszerben TTS (Text-To-Speech) került alkalmazásra, magyar és német nyelven. A TTS segítségével bármilyen közlemény késedelem nélkül írásban rögzíthető és időzítve bemondatható. A kezelő személyzet számára így időt és figyelmet felszabadítva, amikor a legnagyobb szüksége van rá. A GYSEV távközlési szakemberei teljes hozzáférést kaptak a TTS hangolásához, így saját hatáskörben avatkozhatnak be, hogy újonnan felvett, használatba venni kívánt kifejezések is természetes beszédként hangozzanak.

Redundancia
A centralizált működéskor feltétlenül nagyobb figyelmet kell hogy kapjon a központosított eszközök tartalékolása. A kiépített rendszerben ezt több szinten is meg kellett valósítani. Az egyes KÖFI központokban tartalék munkahelyek kerültek kiépítésre, melyek bármely, az adott KÖFI központban lévő munkahelyet át tudnak venni. Az egyes KÖFI központok között is elkészült a tartalékolás: Szombathelyen van olyan munkahely, ahol át tudják venni Csorna valamennyi távközlési végpontját. Egy egész központot érintő probléma, illetve hosszabb távú relokációs igény (pl. épületfelújítás) esetén bármely központ funkcióit képes átvenni a Sopronban kiépítésre került Haváriaközpont. Valamely központ átvételekor az átvett központ munkahelyei megadott havária-munkahelyekre migrálódnak át. A Haváriaközpontban a munkát felvevő személyzet azonos környezetben, minimális adaptációval  hajthatja végre feladatait.

Szombathely, 21-es vonal IRCS

Összegzés
A projekt során megvalósult a GYSEV fővonalaira kiterjedő központi forgalomirányítási rendszer, melynek távközlési és utastájékoztatási feladatait a Schauer-Hungária Kft. végezhette el. Ennek során a megvalósított rendszer a legmodernebb és legnagyobb a kft. eddigi történetében, és hitünk szerint jól (ki)szolgálja közvetlen felhasználónknak, a GYSEV-nek és utasainak kényelmét és elvárásait is.

Megosztás

Szóljon hozzá!