• hu

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát

0

A zúzottkő ágyazat a vasúti felépítmény részeként számos fontos funkciót tölt be. Feladata ellátásához azonban tisztának kell lennie. Ezért a mindennapi üzemeltetés okozta szennyeződéstől rendszeresen meg kell tisztítani.

Az ágyazat elsődleges feladata a forgalmi terhelés egyenletes átvitele a sínről a vasúti alépítményre és az alj hossz- és keresztirányú elmozdulásával szembeni magas fokú ellenállás biztosítása. Ezen túlmenően az ágyazat garantálja a dinamikus igénybevétel csökkentéséhez szükséges pályarugalmasságot, és jó vízáteresztő képességének köszönhetően segít fenntartani az alépítmény teherviselő képességét. Mindezeknek a funkcióknak az ágyazat nem tud megfelelni, ha túl sok finom részecskét tartalmaz. Teherbíró képessége és rugalmassága csökken, és a felszíni vizeket már nem tudja akadálytalanul átereszteni. Ennek következtében a vágány geometriai állapota gyorsan romlik (1. ábra).

1. ábra

1. ábra Szennyezettség különböző méretű fi nom részecskékkel, pl. szétforgácsolódás és kopás forgalmi terhelés miatt, emelkedő anyag az altalajból, kiömlött áru

Az aláverő gép alkalmazása átmenetileg korrigálhatja a pálya geometriai állapotát az ágyazat rostálása nélkül is. Ez a karbantartási intézkedés azonban egyáltalán nem gazdaságos, hiszen így a minőség gyors romlásával kell számolni. Egy biztonságos és magas színvonalú vasúti pálya költséghatékony fenntartásához az ágyazat rendszeres tisztítása feltétlenül szükséges. Az időben elvégzett és jó minőségű ágyazatrostálás jelentősen hozzájárul a pályafenntartási költségek csökkentéséhez.

2015-1.indd

A megfelelő technológia kiválasztása
A szóban forgó intézkedés minősége és fenntarthatósága szempontjából a helyes módszer megválasztása létfontosságú. A Plasser & Theurer cég által kifejlesztett technológiák minden elvárásnak megfelelnek: az ágyazatprizma precíz kialakítása, fenntartható rostálási minőség, a tiszta ágyazat és a pályaszerkezet pontos elhelyezése (1. kép).

Schweerbau

1. kép Pontos vágási felület kialakítása a kotrás során, majd a tiszta ágyazat visszaadagolása

Az ágyazat eltávolítása kotróegység segítségével
Az ágyazat kitermelése céljából a Plasser & Theurer cég által gyártott valamennyi gép egy végtelen kaparólánccal van felszerelve, amelyet az alépítményen a kaparóvályú vezet. Ez biztosítja az alépítmény egyenes síkú vágását, és megakadályozza az üregek kialakulását a vágási felületen, melyek a pálya minőségét befolyásoló „vízzsákok” kialakulásához vezethetnének.
Az egész kiágyazóegységet hosszirányban és keresztirányban, előre meghatározott értékek alapján automatikusan lehet vezérelni. A kotrási mélység ellenőrzése biztosítja az alépítmény megfelelő előkészítését. Ez a padka hosszanti levágását eredményezi, lézeres vonatkoztatási sík vagy referenciavezető kialakításával (2. ábra).

2. ábra

2. ábra Bemélyedések és vízzsákok az alépítményen kaparóvályú nélkül, megereszkedett kaparólánc használata esetén

Megfelelően méretezett rostaegység
Minél jobb a rostálás minősége, annál ritkábban kell majd az ágyazatot tisztítani és tömöríteni. A Plasser & Theurer cég által gyártott vibrációs egység három rostasík segítségével válogatja szét az újra használható zúzott követ a túlzott méretű kövektől és a finom részecskéktől. A rostaméretet, a rezgést és a rostarétegek dőlési szögét úgy optimalizálták, hogy ezáltal maximális tisztítási teljesítmény legyen elérhető.
Az automatikus túlemelés-kompenzáció mindig vízszintes helyzetben tartja a rostaegységet, biztosítva a rostaegységhez történő egységes anyagszállítást. A Plasser & Theurer rostálógépek, attól függően, hogy milyen rostálási eredmény elérése a cél, akár három vibrációs rostálóegységgel is fel vannak szerelve (2. kép).

Wiebe

2. kép A vibrációs rostaegység választja szét a jó ágyazatot, valamint a túlzott méretű köveket és a finom részecskéket

Az ágyazat pontos elhelyezése
Közvetlenül a kiágyazóegység mögött a tiszta ágyazat az elforduló szállítószalagok segítségével visszatér a pályába. A szállítószalagok kiválasztott sebessége lehetővé teszi a tiszta ágyazat parabolaterületen történő elhelyezését közvetlenül az aljak alatt. Továbbá a tiszta ágyazat csatornák révén az aljvégekhez és az aláverési zónába kerül. Az ekék az ágyazati anyagot az ágyazati korona szintjén szétterítik (3. kép).

Einsatz in Deutschland

3. kép A tiszta ágyazat bizonyítottan a vasúti pálya geometriájának jelentős javulásához vezet

Pontos vágánygeometria tisztítás után
A Plasser & Theurer cég által gyártott valamennyi ágyazatrostáló gépet vágánygeometria-mérési rendszerrel látták el, amely méri és tárolja a régi és az új pálya geometriai adatait. A kaparóvályú térségében található vágányemelő és -toló eszközök lehetővé teszik a pálya oldalirányú eltolását.

Integrált új ágyazatfogadó berendezés
Az integrált új ágyazatfogadó berendezésnek köszönhetően, amely a gép végéhez csatlakozik, lehetővé válik az új ágyazati anyag pótlása az MFS szállítókocsi szállítószalagjáról. Ez a berendezés lehetővé teszi az ágyazatrostálás során az új ágyazati anyag pontos elhelyezését, továbbá az ágyazat teljes megújítását, feltéve, hogy az MFS szállítókocsik a gép számára megfelelő ágyazatianyag-tárolási kapacitással bírnak. Ennek eredményeként a helyszíni logisztika egyszerűsödik, mivel a szállítókocsik használatával végzett ágyazatcserét már nem külön munkaszakaszként kell kivitelezni.

A rostaalj rakodása
A Plasser & Theurer cég által gyártott valamennyi ágyazatrostáló gép a rostaaljat a gép elejére szállítja. Ez biztosítja, hogy a rostaalj visszakerül a tisztítási ciklusba, és hogy a tisztított pálya nem szennyeződik. Így az MFS szállítóegységek alkalmazása a legjobb és leginkább költséghatékony módszer abban az esetben, amikor a rostaalj rakodására és szállítására csak a javítással érintett pályaszakasznál van szükség.

Gépek, amelyeket gyakorlati működésre terveztek
A Plasser & Theurer cég által gyártott ágyazatrostáló gépek stabil alapot szolgáltatnak a vasúti felépítmény részére. A Plasser & Theurer ágyazatrostáló gépek (RM sorozat) tervezési elve megfelel a gyakorlati működés követelményeinek, és minden teljesítményszinten elérhetőek.

Bevált koncepció – RM 80 UHR ágyazatrostáló gép
Az RM 80 UHR ágyazatrostáló gép egy jól bevált gépmodell (4. kép).

weitere Fotos auf DVD7 Ordner RM 80 US Einsatz Dürnkrut

4. kép RM 80 UHR

Közös az összes RM gépsorozatban a kaparólánc, amely a pályaszerkezet alatt geometriailag helyesen vezetett annak érdekében, hogy az ágyazat részére pontos alapot készítsen. A többrétegű rostálóegységet a rostalátószög, a rostaháló mérete és a rezgés vonatkozásában optimalizálták. A gép fel van szerelve továbbá egy leválasztókészülékkel a túlzott méretű kövek részére. A tisztított zúzott kő közvetlenül a kaparólánc mögött kerül vissza a pályába, vagy ha szükséges, még távolabb mögötte. A rostaaljat a gép elejére szállítják. Ez biztosítja, hogy a megtisztított pálya a rostaalj szállítása során nem szennyeződik. Igény szerint az RM 80 UHR is felszerelhető integrált új ágyazatpótló berendezéssel.

RM 800/900 sorozat – ágyazatrostálás pályában, új ágyazatpótló berendezés segítségével
Az RM 800/900 sorozatú gépek sok éven át jól beváltak, a magas rostálási teljesítmény elérése érdekében dupla rostálóegységgel vannak felszerelve. Ezenkívül valamennyi komponens a nagy teljesítmény elérése érdekében lett összehangolva: a szükséges teljesítményű kaparólánc a megfelelő mélységben, erőteljes anyagszállítás a gépen belül, mérőeszköz a gép precíz ellenőrzése érdekében, és rövid beállítási idő a járatok közötti rövid intervallumokban történő működéshez. Az RM 900 használatakor az MFS anyagmozgató és garategységgel szállított ágyazatot egy anyagmozgató rendszerre lehet tenni, és el lehet helyezni a pályán a tisztított zúzott kővel együtt. Az új ágyazati anyag arányát az adott helyzetnek megfelelően pontosan be lehet állítani. A pályát így azonnal fel lehet tölteni azzal a zúzottkő-mennyiséggel, ami az első aláverési menethez szükséges (5. kép).

weitere Fotos auf DVD3

5. kép RM 900

Nonstop a kitérőkön keresztül – URM 700 univerzális ágyazatrostáló gép
Az URM 700 univerzális ágyazatrostáló gép a Plasser & Theurer cég új, sokoldalú megoldása az ágyazatrostálás terén. Az új kotróegység az anyagkotrás szélességét végtelenül megváltoztathatja. Nincs többé szükség arra, hogy az építés alatt álló pályában a kaparóvályú elhelyezéséhez bejárati vágatot ássanak. Az URM 700 rendszer a pályán történő ágyazatrostálással kapcsolatos összes szabványos munkamódszert képes teljesíteni, különösen a kitérőben és a nyílt vonalon történő ágyazatrostálást. Ezenkívül képes külön csak az ágyazatváll tisztítására is. Az új ágyazatfogadó valamennyi változatban a konstrukció szerves jellemzője, és általa még a teljes ágyazatcsere kivitelezése is lehetséges. Az alapos ágyazatrostáláshoz alkalmazott rostakocsi része ennek a moduláris ágyazattisztító rendszernek. A kiágyazóegység gyors és független telepítésének és eltávolításának köszönhetően az URM 700 rövid pályaszakaszokon is (lokális) költséghatékonyan képes dolgozni (6. kép).

Weitere Bilder auf: Z:DVDDVD5620121121_URM700 Rottenmann102NC_D3

6. kép URM 700

ZRM 350 – zúzottkőágyazat-tisztítás pályában vagy anélkül
A ZRM 350 az ágyazat rostálásához nem igényel vasúti vágányt. A gép meghajtása lánctalpas. A folyamatos előrehaladó mozgásnak és a kaparólánc automatikus lézeres vezérlésének (opcionálisan referenciasugár irányításának) köszönhetően a ZRM 350 az alépítmény teljes hosszában pontos felületi levágást készít. Ez az egyik legnagyobb előnye a rendszernek a hagyományos kerekes rakodókhoz képest. Ugyanakkor a lánctalpas pályák a vasúti alépítménnyel soha nem érintkeznek. Sőt, a ZRM 350 a rostálást a pályában is képes elvégezni. Az alépítmény és a geotextília gondos kezelését a visszatérő tisztított zúzott kő és az új ágyazatnak a pályába, rétegről rétegre történő beépítése biztosítja. Az első szabályozott beágyazást közvetlenül a kaparólánc mögött végzik, ami azt jelenti, hogy az első lánctalpas egység már tisztított ágyazaton fut. A második beágyazóeszköz biztosítja a lehetőséget, hogy új ágyazati anyagot adagoljunk. Az ágyazati anyagot spirális szállítószalag teríti. Pályára vagy pályáról ki anyagmozgató és szállítóegységek teszik teljessé a ZRM 350 gépet, és általuk válik hatékony ágyazatrostálási rendszerré a pálya nélküli területeken. Ezek az egységek biztosítják a rostaalj kiürítését és az új ágyazat szállítását (7. kép).

Weitere Fotos auf Y:DVD6720131029_ZRM 350 Einsatz Linz

7. kép ZRM 350

A gépeket bemutató videofelvételek az alábbi linken érhetők el:
http://www.plassertheurer.com/en/machines-systems/ballast-bed-cleaning.html

2014-4v.indd

2014-4v.indd

Illusztrációk: © Plasser & Theurer

Megosztás

Szóljon hozzá!