• hu

Innováció egy vonzóbb európai vasúti rendszer érdekében

0

Az Európai Bizottság és az európai vasúti szektor által közösen kidolgozott SHIFT²RAIL kezdeményezés célja, hogy biztosítsa a szükséges beruházást és struktúrát egy olyan technológiai háttér megteremtéséhez, amely a vasúti közlekedést vonzóbbá teszi a végfelhasználók – mind az utasok, mind pedig a szállítmányozók – számára. Ezt olyan módokon teszi, hogy növeli a vasúti rendszer képességét a megnövekedett kapacitás kezelésére, fokozza a rendszerszintű megbízhatóságot és csökkenti a költségeket.

Az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága (DG MOVE) 2011-ben közzétette a közlekedésről szóló fehér könyvét, melyben felvázolta az európai közlekedésről alkotott jövőképét. A könyv kiemelt témái a környezetszennyezés, a forgalmi torlódások és az európaiak mobilitásának kihívásai – hangsúlyozva egy olyan rendszer kifejlesztésének szükségességét, amely számol a növekvő népességszámmal és az európai polgárok változó igényeivel. A szén-dioxid-kibocsátás és a forgalmi torlódások csökkentésének egyik eszköze, melyre a fehér könyv mint megoldásra rávilágít, a személy- és teherforgalom közútról vasúti és vízi közlekedésre történő átterelésének ösztönzése.

S2R Logo

Unife_Logo

Majdnem egy időben azzal, hogy az Európai Bizottság felvázolta a közlekedésre vonatkozó elképzeléseit, számos piacvezető európai vasúti gyártó előkészített – egyesülésükön, az UNIFE-n keresztül – egy átfogó, európai, köz- és magán-együttműködésben megvalósuló kezdeményezést (későbbi nevén: SHIFT²RAIL), amely lehetővé teszi a K+F kutatások rendszerszintű összehangolását, és forradalmasíthatja az iparágat. Felismerték a vasút vonzóbb közlekedési módozattá válásának szükségességét, és figyelmüket a jelentős állami K+F anyagi támogatásokban részesített ázsiai versenytársakra irányították, akiknek megerősödése alapjaiban fenyegeti az európai vasúti ipar világszintű piacvezető szerepét.

A SHIFT²RAIL előkészítő munkája 2010-ben kezdődött, ezt az Európai Unió és az európai vasúti szektor közös kutatásának sikeres évei előzték meg. Ilyen sikeres projekt volt például az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) kifejlesztése, melyet ma már egész Európa- és világszerte telepítenek a vasúti hálózatokra. Ugyanakkor néhány esetben a biztató eredmények ellenére a közös kutatásból nem születtek a piacra való bevezetésre kész megoldások. Ennek oka leginkább a megfelelő tesztelés hiánya volt, amely miatt elmaradt az üzemeltetői és befektetői bizalom. A vasúti szektor tanult ebből, és nagyszabású iniciatívába kezdett, amely ezúttal már kiforrott technológiákra és szigorú tesztelésre épül.

A kezdeményezés a jelenlegi európai vasúti rendszert érintő három fő célkitűzésre fókuszál. Ezek a kapacitás megkétszerezése, a megbízhatóság 50%-kal való növelése és az életciklus- költségek felére csökkentése. Mivel a vasúti rendszer sok alkotóelemből épül fel, a fenti célok elérése lépésenkénti megvalósítást igényel – ehhez pedig nagyszabású beruházásra és kiemelkedő szervezettségre van szükség.

Ez volt az alapítók SHIFT²RAIL mögött húzódó szándéka, és az alapítás óta eltelt négy évben így kerültek kidolgozásra és finomhangolásra a műszaki elképzelések. A magánszektorral köz- és magánegyüttműködésben folytatott, hosszú évekig tartó közös munka után, 2013 decemberében az Európai Bizottság hivatalosan is meghozta javaslatát egy, a SHIFT²RAIL Közös Vállalkozás (SHIFT²RAIL Joint Undertaking) felállításáról szóló tanácsi rendelet megalkotására. A javaslat hat évre 920 millió eurós költségvetést irányoz elő vasúti kutatásra – melyből 450 millió eurót az EU Horizon 2020-as keretköltségvetése biztosít, 470 millió euró pedig a magánszektorból érkezik. Márciusban
az Európai Unió Közlekedési Minisztereinek Tanácsa kedvező véleményt alakított ki a kezdeményezésről, csakúgy, mint az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága (ITRE) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EESC). Ezen politikai sikereknek köszönhetően a SHIFT²RAIL-t a Miniszterek Tanácsa várhatóan júniusban el fogja fogadni, amely előkészíti a terepet a Közös Vállalkozás 2014 második felében történő felállítására, így a kutatási tevékenységek akár már 2015 januárjában megkezdődhetnek.

Széles körű támogatás és részvétel Európa-szerte

A SHIFT²RAIL a vasúti szektor kiemelkedő támogatottságát élvezi egész Európa és a teljes iparág részéről. Mostanáig több mint 115 szervezet írta alá a SHIFT²RAIL előkészítő munkájában való részvételről szóló együttműködési megállapodást (EM), többek között vezető vasúti gyártók, infrastruktúra-kezelők, fővonali és városi üzemeltető társaságok, kkv-k, kutatási központok és egyetemek. Ezek a szervezetek szinte minden európai tagállamban jelen vannak – így a kezdeményezés igazán páneurópai, és le tudja fedni a teljes iparágat. Magyarországról, az országban jelen lévő számos nagy gyártó mellett a Budapesti Műszaki Egyetem írta alá az előkészítő munkáról szóló EM-t. A SHIFT²RAIL reméli, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. és a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. is csatlakoznak majd a kezdeményezéshez.

citroen 2

Szervezett, mérhető és szegmenseken átívelő kutatási program

A SHIFT²RAIL műszaki programjának célja a vasúti rendszer kapacitásának megkétszerezése, a megbízhatóság 50%-kal való növelése és az életciklus-költségek felére csökkentése – mindez a vasúti közlekedés valamennyi szegmensén átívelően (nagysebességű/ fővonali, regionális, városi/elővárosi közlekedés és teherszállítás). Ennek megvalósítása érdekében a munkát öt Innovációs Programra (IP) osztották fel, amely a vasúti rendszer öt fő területéhez igazodik. Ezen az öt IP-n keresztül 40 egyéni Technológia Demonstrátort (TD) határoztak meg kutatási célra. Minden egyes TD-t olyan rendszerszemlélettel kutatnak, amely lehetővé teszi a különböző platformokon átívelő integrációt.

1. Költséghatékony és megbízható nagy kapacitású járművek

Jelen IP célja olyan vasúti járművek tervezése, amelyek könnyebbek és energiahatékonyabbak, kímélik a vasúti pályát, és környezetre gyakorolt hatásuk alacsonyabb, összességében tehát kedvezőbb életciklus-költség paraméterekkel rendelkeznek. További cél a vonatok üzemeltetési hatékonyságának növelése, ezáltal biztosítva az utasok menetrend szerinti szállítását és a magasabb minőségű szolgáltatási szintet.

2. Fejlett forgalomirányítás és irányítórendszerek

Ezen IP célja a vasúti jelző- és biztosítóberendezések új generációjának kifejlesztése, építve a jelenlegi ERTMS rendszerre annak érdekében, hogy megvalósuljon az intelligens forgalomirányítás automatikus vezérlésű járművekkel, mely által optimalizálódik a kapacitás, a megbízhatóság, és minimálisra csökkennek az életciklusköltségek.

3. Költséghatékony és megbízható nagy kapacitású infrastruktúra

Ez az IP egy átfogó és rendszerszemléletű megközelítést kínál a vasúti pálya és az energiarendszerek tartósságának, kapacitásának és hatékonyságának javítására, a megnövekedett vasúti forgalom és emelt sebességek mellett. Ezáltal lehetővé válik, hogy a páneurópai vasúti infrastruktúra magas rendelkezésre állású és alacsony költségű szállítási rendszer legyen, ösztönözve a kevésbé fenntartható és kevésbé biztonságos közlekedési módokról való átállást. Ez Magyarország esetében különösen fontos, hiszen az ország költséghatékony megoldásokat keres az infrastruktúra fejlesztésére és karbantartására.

4. Információs technológiai megoldások vonzó vasúti szolgáltatásokhoz

Ez az IP olyan IT technológiák kidolgozását célozza meg, amelyek csökkentik a páneurópai vasúti tájékoztatási rendszerek töredezettségét, és egy vonzó, zökkenőmentes és végfelhasználó- barát megközelítést mozdítanak elő a valós idejű forgalomkövetés és az internetalapú utastájékoztatás és jegyeladás terén, számolva a multimodális (légi, vasúti és városi) utazásokkal is.

5. Technológiák egy fenntartható és vonzó európai vasúti árufuvarozás szolgálatában

Ez az IP olyan vasúti teherszállítási technológiákkal foglalkozik, amelyek javítják a feladási és rendeltetési hely közötti eljuttatási időt, a biztonságot és a nyomon követhetőséget. Mindezt alátámasztja majd, hogy valós üzleti terven alapszik az intelligens, átjárható vasúti árufuvarozási rendszer gondolata, mert egy ilyen rendszer megbízható, versenyképes és rugalmas szolgáltatásokat tud nyújtani, hatékonyan csatlakozva más közlekedési módokhoz is.

Mint az említésre került, a kifejlesztett technológiák piaci bevezetése és európai alkalmazhatósága a SHIFT²RAIL kezdeményezés egyik vezérelve. Ennek érdekében a program négy rendszerszintű platformbemutatást tervez (vasúti szegmensenként: nagysebességű/ fővonali, regionális, városi/elővárosi és teherszállítási). Ez lehetővé teszi az új technológiák életszerű környezetbe való integrációját és tesztelését az üzemeltetői és befektetői bizalom építése érdekében, amely jobb piaci elfogadottsághoz és elterjedéshez vezet. Minden TD-hez és IP-hez olyan kulcsteljesítménymutatókat (KTM) rendeltek, amelyek a már említett általános kapacitásbeli, megbízhatósági és életciklus- költség célokhoz kapcsolódnak, így az IP-ben a kezdeti szinthez képest végbemenő fejlődés mérhetővé válik, és összevethető a kitűzött célokkal.

Láthatáron egy korszerűbb vasúti rendszer

A SHIFT²RAIL jelentős mérföldkő mind az európai vasúti szektor, mind az általános mobilitás számára. A program keretében végrehajtott kutatások több utast és árut terelnek majd a vasúti rendszerbe, köszönhetően a megnövekedett kapacitásnak, a megbízhatóságnak és a megfizethetőségnek – ezáltal tehermentesítve Európa már most túlterhelt útjait és reptereit. A közútról vasútra való forgalomátterelés előnye a CO₂-kibocsátás drasztikus csökkenésében is megmutatkozik majd. Továbbá a SHIFT²RAIL fontos szerepet játszik majd az egységes európai vasúti térség kialakításában, amely az Európai Bizottság legfontosabb hosszú távú közlekedési célkitűzése, és az utasok és áruk hatékonyabb és fenntartható mozgását teszi lehetővé Európa-szerte.

Az UNIFE, mint a kezdeményezés előkészítő munkájának koordinátora, szeretné kifejezni nagyrabecsülését e fontos iniciatíva támogatásáért és a fáradhatatlan munkáért az európai intézményeknek, különösen a DG MOVE és a DG Research Főigazgatóságoknak, az Európai Parlament TRAN és ITRE bizottságainak és az EU Tanácsa görög elnökségének.

2014/1 šsszerak.indd

Megosztás

Szóljon hozzá!