• hu

Kihívásokkal teli építés

0

A Kisújszállás (kiz.) és Püspökladány (bez.) közötti vonalszakaszon a vasúti műtárgyak átépítésre, felújításra kerülnek a 160 km/órás tervezési sebesség és a 225 KN tengelyterhelés követelményeinek megfelelően.

Az engedélyezési terv a meglévő 8,00 m nyílású teknőhíd helyett 2×3,00/2,50 m nyílású kerethíd építését tartalmazza. A kivitelezés módja és ütemezése tekintettel kellett legyen a speciális hidrológiai viszonyokra és a projekt vágányzári ütemezésének tartására. A vasútvonal átépítését a K-P-2011 Konzorcium végezte. A konzorcium tagjaként a műtárgyat a Közgép Zrt. kivitelezte. Az előre gyártott vasbeton keretelemek gyártására és beépítésére a Ferrobeton Zrt. kapott megbízást.

A meder lezárása, víztelenítése

A vasútvonal ezen műtárgy segítségével a környék legnagyobb belvízelvezető és öntözőcsatornáját, a Villogó-főcsatornát keresztezi. A mederkezelő Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve meg kellett oldani a főcsatorna érintett szakaszának ideiglenes lezárását, víztelenítését és a munkák idején a felvíz és alvíz közötti vízátemelés biztosítását. A feladat speciális jellegére való tekintettel a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálatának szakembereit bíztuk meg a feladat megoldásával. A meder lezárása 2 db földgáttal történt, amelyek geotextília terítéssel és homokzsákos megtámasztással lettek stabilizálva. A földgát egyúttal a két part
közötti építési forgalom lehetőségét is megteremtette. A főcsatorna vízhozamának átemelését 6 db PAB 500-as átemelő szivattyú telepítésével és szükség szerinti üzemeltetésével biztosítottuk. Komoly organizációs feladatot jelentett a szivattyúk tekintélyes mennyiségű csöveinek elhelyezése (500 mm átmérőjű acél- és gumicsövek) és a kivitelezés üteméhez igazodó áttelepítése. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a kezdőpont felőli hídfő elé telepítettük először a csöveket, majd az elkészült végponti keret belsejébe egyenként átrakva a csöveket (folyamatos vízátemelés fenntartása mellett) biztosítottuk a munkateret a kezdőponti oldalon a második keret beépítésére (1. és 2. kép).

01

1. kép Víztelenítés I. ütem

02

2. kép Víztelenítés II. ütem

A kivitelezés ütemezési kihívásai

A helyszín és a vasút átépítésének ütemezése speciális feltételeket teremtett a kivitelezéshez. A vágányzári program
szerint a vasúti pálya átépítése 2013. július közepén indult. A műtárgy építésére kapott 8-9 nap csak a régi műtárgy
elbontására volt elegendő, ezért a keretelemeket már előzetesen el kellett helyezni. A vágányzári időszakon kívül, a régi híd alá való betolással oldottuk meg az új keretek építését. A Villogó-főcsatorna vízjárása bekorlátozta
a kivitelezés időszakát (3. kép).

03

3. kép Árhullám a Villogó-főcsatornán

Az öntözési időszak előtti kisvizes időszak a legkedvezőbb a víztelenítésre. Kerülendő a tavaszi, belvizes, csapadékos időszak, mert ekkor a nagy vízhozam miatt nem zárható le a főcsatorna. A szeszélyes időjárás miatt így is kénytelenek voltunk egyszer gátátvágással elárasztani a munkaterületet.

Az előre gyártott keretelemek gyártása

A termékek gyártása a Ferrobeton Zrt. szolnoki gyárában történt. Az FZK típusú, a Ferrobeton Zrt. és az Edicon Kft. által kifejlesztett, előre gyártott vasúti-közúti vasbeton keretelemek külső méreteikben azonosak a MÁV P-5519/2007 számú mintaterv szerinti elemeivel. A speciális igények és a helyszíni adottságok miatt szükségessé vált tárgyi keretelemek egyedi gyártmányterveit az Edicon Kft. készítette. A típuselemek acélsablonban készülnek. Az egyedi tervezésű termékek gyártása egyedi kialakítású, DOKA rendszerű zsaluelemek felhasználásával történik. A beépített előre gyártott vb. elemek 3,0 m nyílásúak és 2,50 m belmagasságúak, a fal- és alaplemez-vastagságuk: 32 cm, a felső lemez vastagsága: 32-36 cm, legnagyobb emelési súly: 20,65 tonna (1. ábra). Az előre gyártott vasbeton keretelemek gyártásához csak szállítói teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok kerültek beépítésre.

keresztmetszet

1. ábra

A külön előírás szerinti anyagok alkalmassága minden esetben a tervezővel, másrészt szakirányú és akkreditált laboratórium közreműködésével kerül vizsgálatra és minősítésre. Az előre gyártott vasbeton keretelemek betonja szilárdságra, vízzáróságra és fagyállóságra vonatkozóan megfelel az MSZ 4798-1 szerinti C40/50-XF3(H)-XC4-XA1-XV3(H)-16-F2 minőségnek. A kerethídelemek gyártása a beépítés irányára merőleges helyzetben történik. Az elemek sablonról történő leemelésére (felszakítás) és megfordításához azok két oldalába, a súlypontba helyezett Pfeifer típusú vagy azzal azonos értékű, menetes, talpas emelőhüvelyek szolgálnak. Felszakításkor a beton nyomószilárdsága minden esetben eléri a 28 napos előírt érték 60%-át. Az emeléshez a menetes hüvelybe emelő szemmel ellátott, szintén Pfeifer típusú vagy azzal azonos értékű forgó-emelő menetes csavar szolgál.

Az elemek gyártása, tárolása és szállítása a Ferrobeton Zrt. minőségirányítási rendszerében szabályozottak szerint történt. Az elemeket háromnapos koruk után lehetett elszállítani. Az elemek emelése, szállítása és mozgatása fekvő helyzetben történt.

Az előre gyártott keretelemek beépítése

Az iker kerethíd beépítését a Ferrobeton Zrt.-vel együttműködve a Rail System Kft. végezte. A helyszínen elemek tárolására nem volt lehetőség, így a depóhelyet 2 km-re alakítottuk ki. A távoli depóhelyen egy kisméretű, 70 tonnás daru négytengelyes teherautóra rakta az elemeket, és így juttattuk be az építés helyszínére. A fogadó keresztmetszet mindössze 6-6 cm-rel volt nagyobb a két keret együttes szélességénél. A két híd egymáshoz képest hosszirányú eltolással épült be. A működő felsővezeték és a talpaló helytől való nagy távolság miatt a bedaruzás egy oldalról történhetett, 300 tonnás autódaru használatával. Az alvízi mederbe nem tudtunk megfelelő teherbírású és biztonságú acélszelvényt építeni a behúzáshoz. Így az aljzatra elhelyezés után munkagép tolta a helyükre az elemeket. A munkagépet a felvízi oldalon lehetett daruval alkalmanként bejuttatni a munkaterületre (4. kép).

04

4. kép Rakodógép-bedaruzás munkaterületre

A nagy súly miatt aljzatra fektetett acéllemezek és acél rúdgörgők segítségével továbbítottuk az elemeket addig, amíg az összehúzó csörlőkkel vonszolva végleges csatlakozásukhoz nem értek a felületek (5. kép).

05

5. kép Keretelemek összehúzása belülről

Az építés módja miatt a szokásos külső súlyponti talpas menetes hüvelyeket a belső falon építette be a gyártóüzem. Az aljzatbetonra feljelölt vonalak többször víz alá kerültek, így kétoldali feszítőzsinórral biztosítottuk a beépítési vonalat. A betolásnál azonnal helyesbíteni kellett a legkisebb szögelfordulást is. Az elfordulást visszahúzással vagy csörlőkkel korrigáltuk. Összehúzásnál előfordulhat, hogy nem a legutolsó elem, hanem a már fix pontként használt beépített második vagy harmadik elem mozdul ki a helyéről. Ilyenkor keresztirányú csörlőzéssel lehet a kimozdult elemet visszairányítani (6. kép).

06

6. kép Elemvisszahúzás

Az iker kerethíd a későbbi bontás előkészítéseként két oldalról és felülről betonozott védőköpenyt kapott. Az alépítményi anyag besodródását a műtárgyba előre gyártott, helyszínen lefúrt kavicsfogó vasbeton gerendák akadályozzák meg.

Összegzés

Az iker elrendezésű műtárgyat kifejezetten bonyolult műszaki és organizációs körülmények között kellett a műtárgy kivitelezőinek megvalósítaniuk. Az építési munkák eredményes végrehajtását az építési munkák résztvevőinek hatékony és összehangolt együttműködése tette lehetővé.

untitled

untitled

untitled

untitled

Megosztás

Szóljon hozzá!