• hu

Komplett nagyelemes vasúti útátjáró áthelyezése és vegyes burkolatú, nagyelemes útátjáró építése

0

A hazai vasúti-közúti szintbeni keresztezések között az Edilon rendszerű nagyelemes átjárók kitűnnek nagy teherbírásukkal, igazoltan 30 év feletti élettartamukkal és csekély gondozási igényükkel. A javításuk – ha az sínkopás vagy átépítés miatt válik szükségessé – a sínek szakszerű, általában egy nap alatti cseréjével történik. Az acél- vagy vasbeton vályúk és a csatlakozó alépítmény is változatlanul maradnak. 2020-ban jött el az első alkalom Magyarországon, hogy egy komplett átjárót átköltöztessünk új működési helyére.

Lakitelek – komplett nagyelemes vasúti útátjáró áthelyezése

Az Általános Vasútépítő Kft. megbízásából a Rail System Kft. készíthette el a Tiszakécske–Lakitelek állomások között lévő AS 384 jelű, a 384 + 85,70 szelvényben lévő vasúti átjáró szélesítésének betonos és edilonos munkáit. A több sávra szélesített, középszigetes átjárónál a régi Rail System rendszerű átjárót ki kellett emelni, hogy az új, 2 × 9,5 + 2 m-es átjárót megépíthessük. Lakitelek állomás 44. sz. útátjárójába 2015- ben került beépítésre az egy darabból álló, 2 × 1,4 m +10,80 m hosszú átmeneti szakaszos nagypanel. A 2020-ban történt szélesítés miatt a nagypanelt kompletten, csatlakozó sínnel kiemeltük, és a MÁV Zrt. által meghatározott helyszínre, a Flaga iparvágány mellé deponáltuk. Egy nagyelemes átjáró nem csereszabatos, hanem egyedi építmény, mint pl. egy híd. Ha kibontásra kerül, jelentős összegű az elszállítása, deponálása, szétbontása vagy az új helyszín megtalálása és a beépítés megterveztetése. Szerencsére a MÁV szegedi szakemberei éltek az újrahasznosítás lehetőségével, és azonnal megtalálták az új helyszínt. Az átépítés helyétől mindössze 1 km-re, a 44. sz. út és a Flaga iparvágány keresztezésében a kiselemes átjáró alépítménye már nem bírta a hatalmas átmenő és a környező híd építésével járó forgalmat, elemei elmozdultak. Pár évente egyre jelentősebb összegbe került, hogy a kiselemes átjáró ismét használható legyen – egy ideig. A terelőút fenntartása is költségekkel járt. Az átépítésnél kiemelt mindössze ötéves, 36 tonnás, sínnel, átmeneti szakasszal és Edilon kiöntéssel készült elemet a lezárt terelőútra szállítottuk. A felmérésnél és a tervezésnél kiderült, hogy az iparvágány és a főút 49 fokos keresztezési szöge miatt az átjáró ugyan lefedi az út szélességét, de az elvárt min. 50 cm biztonsági sáv már az átmeneti elem sávjába esik. A szélesítést a megrendelő nem kiselemes csatlakozással, hanem az átmeneti szakasz átépítésével terveztette meg. Így született az a megoldás, hogy a kétoldalt 1,40 m átmenetiszakasz-nyúlvány kapcsolószereit elbontjuk. A nyúlványnyal gyártott elemet ráépített helyszíni vályús vasbeton lemezzel helyettesítjük. Az átépítést a DÁD 2002 Vasútépítő Kft. szakemberei a tőlük évek óta megszokott pontossággal és alapossággal végezték el. A kiselemes átjáró bontása után a teljes alépítményt cserélték. Ezután emeltük az előkészített átjáró 13,6 méteres elemét a fektetőgerendákra, a végleges helyére. Az átjáróelemet teljes szélességében, két különböző réteggel az aszfalt szintjéig betonoztuk fel. A kiegészített vasszerelést a régi beragasztott lefogató csavarok csonkjaira hegesztettük, és az így elkészített monolit vasbeton lemezben kialakítottuk az Edilon anyag szükséges vályúit. A monolit lemez bebetonozása utáni napon az eredetivel megegyező rugalmasságú Corkelast anyaggal a síndarabok kiöntését elvégeztük. Az aszfaltozást végző Simitlak Kft.-től ismét a vasútépítők vették át a terepet, és a kezdés után négy nappal a beépített átjárót visszaadtuk a forgalomnak (1. kép).

1. kép

Az átjáróáthelyezés előnyei:

– megszűnik a kiselemes átjáró pár évente szükségszerűen elvégzendő karbantartási, elempótlási, szétszedési-összerakási körforgása, várhatóan 30 évre,
– a MÁV Zrt. állományában lévő, bontott elemet nem kellett külön szállítani, deponálni, őrizni, újrahasznosítani,
– az új beépítési helyén az átjáró gondozásmentesen fog üzemelni sok-sok évig,
– az újrahasznosítás-átépítés, beleértve a kibontott, de még máshol használható kiselemek árát is, a tervezett összeg 1/3-áért valósult meg. És ez lenne a happy end, mivel cégünk legalább évi egy alkalommal ellátogat a korábban megépített edilonos átjáróiba. Most kb. 40 db ilyen átjáró van az országban (a holland 1200 db-hoz képest!). Ilyenkor rögzítjük az általunk tapasztalt állapotokat, majd az üzemeltetővel közöljük, ha észrevételünk van. Ez 10 éve szerencsére elég egyhangú munka, mert többnyire csak arra kérjük az üzemeltetőt, hogy néha söpörjék ki egy alkalmas seprűvel a nyomvályúkat. De ennél az átköltöztetés-projektnél még várt minket egy meglepetés! Mottó: több egyforma vezeték között ránézésre semmi különbség nincs. Amíg meg nem fogod… Az üzemeltető átvette a munkát, és elégedetten használta az átjárót már jó fél évig, ősztől tavaszig, mikor a fénysorompó az iparvágányon néha üzemmenet közben, néha csak az időjárástól függően foglalt jelzésre váltott, „zavarba esett”. Az áramátvezetés problémájának az okát többszöri bemérés után sem tudták megállapítani. A beépített élvédő szögvasak sókivirágzást mutattak, ami az előző 5 évben nem volt jellemző erre a rendszerre. A panel előző beépítési helyén, mint a MÁV-nál a legtöbb helyen, az átjárók biztosítási módja tengelyszámlálós. Az új beépítési helyen, a Lakitelek kiágazásban viszont a biztosítás sínáramkörös. A takarítatlan síncsatorna vagy/és a bőséges útszóró só használata csapadékos időben időnként rövidre zárta a rendszert. A sorompó kikapcsolása és a vonatközlekedés kézi biztosítása kis ideig elégséges volt. Aztán a MÁV Szegedi Területi Igazgatóság szakemberei Kasza Zsolt irányításával felszereltek egy tengelyszámláló berendezést, ami a korábbi problémát azonnal megszüntette.

Petőháza átjáró: vegyes burkolatú, nagyelemes vasúti útátjáró építése – a Strail és a Rail System rendszer kompatibilis

Az átjárók építésénél a rugalmas átmeneti elemes Rail System rendszerű szakaszt már több alkalommal csatlakoztattuk pedeStrail rendszerekkel. Az átjárót követő szelvényekben, de részben saját alépítményen követték a kisebb teherbírású, gyalogos- vagy kerékpárutat átvezető szakaszokat (Püspökladány, Körösladány, Szeged 3 vágányos átjáró). A Rail System rendszert először 2022-ben kellett összeépíteni vegyes, Strail elemes átjáróvá, ahol egy Petőháza állomáshoz közeli, kis szöggel csatlakozó átjáró és az ideiglenes terelőút kialakítása is a megbízás tárgya volt. A feladat egy új, vegyes átjáró építése volt a 8. számú vasútvonal Fertőendréd–Petőháza állomásköz 569 + 67 hm vasúti szelvény és a 85. sz. Győr–Nagycenk másodrendű főút 53 + 044 km szelvényben lévő útátjáróban.
A GYSEV Zrt. megbízásából a Rail System Kft. készíthette el a fenti szelvényben található vasúti átjáró átépítésének előkészítési, Petőháza átjáró: vegyes burkolatú, nagyelemes vasúti útátjáró építése – a Strail és a Rail System rendszer kompatibilis betonos és edilonos munkáit. A középszigetes átjárónál az építéssel egy időben a terelőút megépítése is a munkák része volt. A terelőutat Strail rendszerrel tervezték meg. A csatlakozó vágányszakaszon a VasÚt-Cell Kft. munkatársainak egy tervezett fekszintszabályozást is el kellett végezni, amely még inkább beszűkítette a későbbi, rendelkezésre álló pár napos vágányzári időt. A terelőút tervezője eredetileg egy hosszvályús, rövid átmeneti szakaszos rendszert készített, amelyben a Strail elemeket egyedileg gyártott elemekkel, több építési fázisban, félpályás tereléssel, váltakozó irányú sávokban lehetett volna megépíteni. A Strailtől megkaptuk a terelőútelemek rajzait. Ezekből kiderült, hogy rendszerük mindenfajta áttervezés nélkül alkalmazható és teljesen átjárható a 3 és 9 lefogatásos Rail System átmeneti szakaszos rendszerrel (2. kép).

2. kép

A nagyelemes, átmeneti szakaszos gumialátétes átjáró építésével egy időben elkészült a kiselemes terelőút, belső és külső elemekkel, részben átmeneti szakaszon történő átvezetéssel. A hagyományos Rail System rendszerünk és a Strail átjárók együttes kialakítása több millió forintos megtakarítást eredményezett. Az együtt tervezett, vegyes kialakítású átjárók építése új fejezethez érkezett. A vegyes kialakítás arra ösztönözheti a beruházókat és a tervezőket, hogy használják ki mindkét elemtípus adta előnyöket. Az extrém teherbírású, rugalmas átmeneti szakaszokkal kialakított Edilon rendszerű átjárók és a kiselemes, könnyen bontható, építhető gumielemes átjárók együttes alkalmazása további lehetőségeket kínál a vasútépítők és a beruházók számára.

Megosztás

Szóljon hozzá!