• hu
  • en

Médiaajánlat

Az INNORAIL negyedévente megjelenő, magyar nyelvű vasútszakmai folyóirat, amelyet a magyar vasút jelenét, jövőjét segítő szándékkal alapítottunk. Célunk, hogy korszerű tudást közvetítsünk a magyar szakemberekhez, magyar és külföldi tervezési, építési, karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok, kutatási eredmények bemutatásával, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó, akár tudományos, elemző cikkek segítségével.

Magyarország szerepe megkerülhetetlen a régiós, valamint az európai vasúti közlekedésben, meghatározó transzeurópai közlekedési folyosók metszéspontjában helyezkedik el. Ezzel összhangban kormányunk a magyar vasutat nemzeti erőforrásnak tekinti, ezért a közösségi, és ezen belül a kötöttpályás közlekedés fejlesztését kiemelt nemzeti céllá nyilvánította.

Ennek az ügynek a sikeréhez kívánunk hozzájárulni az INNORAIL című magazin életre hívásával, egy szaklap nyújtotta sajátos eszközökkel. Szándékaink szerint az INNORAIL magazin a kétévente megrendezésre kerülő INNORAIL konferenciasorozat célkitűzéseit is erősíteni hivatott, fórumot teremtve a vasúti infrastruktúra különböző szakterületei közötti eszmecserére, gyakorlati problémák megvitatására, az innovatív fejlesztések, eszközök és módszerek bemutatására és megismertetésére.

Az INNORAIL konferenciák közötti időben a magazin hatékony eszköz lehet a szakma hazai és külföldi képviselői számára, hogy bemutassák a fejlődési, fejlesztési lehetőségeket, ezzel igényt is teremtve a felhasználói oldalon. Célunk, hogy a tervezésben és a kivitelezésben közreműködő mérnökök mellett a megbízói oldalt is segítsük abban, hogy megismerjék a jelenlegi és a jövőbeli lehetőségeket, a legújabb technológiákat, a Nyugat-Európában már bevált stratégiákat, módszereket, megoldásokat, mert így, felkészülten lehet csak minőséget elvárni és produkálni.

Teret szeretnénk adni az előremutató megszólalások számára a döntéshozói pozícióban levő közlekedéspolitikai, gazdasági szakembereknek, a hazai és a külföldi vasúti infrastruktúra üzemeltetőinek, a kivitelezőknek, a szakterület ipari partnereinek, a kutatóknak, egyetemi hallgatóknak, a téma valamennyi elméleti és gyakorlati művelőjének. Elképzelésünk megvalósításához legalább ilyen fontos, hogy lapunk elkerüljön a tervezőktől, kutatóktól, gyártóktól a kivitelezőkön át az üzemeltetőkig mindenkihez, azaz a legfontosabb helyekre.

Ezért célul tűztük ki, hogy az INNORAIL magazint eljuttatjuk az ország minden egyes vasúti műszaki szakemberéhez, másrészt megkapják a gazdasági életet befolyásoló döntéshozók: minisztériumok vezető tisztségviselői, országgyűlési képviselők, szakmai szövetségek, kamarák, nemzetközi szervezetek hazai képviselői, önkormányzatok vezetői, valamint a piaci élet szereplői: a szakterület cégei. Képviseltetni kívánjuk magunkat a jelentősebb szakmai fórumokon, szakkiállításokon, konferenciákon, ilyen módon is eljuttatva lapunkat a résztvevőkhöz.

Állandó rovataink:

  • Stratégia és közlekedéspolitika
  • Pályaépítés és üzemeltetés
  • Hidak és műtárgyak
  • Távközlés, biztosítóberendezés, forgalomirányítás, energiaellátás, felsővezeték, világítástechnika (TEB)
  • Vasúti járművek fejlesztése, üzemeltetése és fenntartása
  • Városi sínek

És még sok más (szakképzés, jogszabályalkotás, szabványok kérdésköre, pályahasználati feltételek stb.), a szakterülethez kapcsolódó témából választva szeretnénk gazdagabbá, érdekesebbé tenni lapunkat.