• hu

NoBo, DeBo és AsBo

0

A RailCert Hungary Kft. az egyre közismertebb NoBo (Notified Body) és DeBo (Designated Body) megfelelőségértékelési eljárások mellett az AsBo (Assessment Body) független értékelés folyamatának lefolytatására is jogosult. Az elmúlt évben már jármű területen is kompetens szervezetté vált.

Az évek során számtalan tervezést, rekonstrukciót vagy új építést magába foglaló vasúti projekthez kapcsolódó hitelesítési eljárások lefolytatásához járult hozzá cégünk. Előbbieknek köszönhetően töretlenül érkeznek hozzánk a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő és egyéb rendszerelemekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési megkeresések is. Vállalatunk tevékenysége a komplex vasúti beruházási projektek esetén többnyire a tervezési szakasznál kezdődik, és a teljes építési időszakot magában foglalva egészen a használatbavételig tart.

Tevékenységi körünk folyamatos bővülése
Hazai és külföldi partnereink az elmúlt években már megtapasztalhatták, hogy a RailCert Hungary Kft. határidőre, megfelelő minőségben és felelősségteljesen végzi el a rábízott munkákat. Vállalatunk 2018-as megalakulásakor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy olyan szervezetté váljunk, amely részt vesz a hazai és nemzetközi vasúti fejlesztésekben, és tevékenységével hozzájárul a modernebb, gyorsabb, biztonságosabb vasúti infrastruktúra és közlekedés kialakulásához. Az elmúlt négy évben szervezetünk dinamikusan fejlődött, főként a szakemberek létszámát, valamint a cég tevékenységi körét illetően. A kezdetekben szerzett nemzeti szabályokra vonatkozó kijelölésünk (Designated Body – DeBo) mellé, amely az infrastruktúra (INF), az energia (ENE) és a pálya menti ellenőrző-irányító és jelző (CCS) alrendszerekre vonatkozott, a 2021. év elején megszereztük az Európai Unió teljes területén elismert Bejelentett Szervezet (Notified Body – NoBo) státuszt, ami lehetővé teszi, hogy a nemzeti hatáskörön túl az uniós előírások szerinti megfelelőségértékelést is lefolytathassunk. A tavalyi évben Magyarországon az elsők között kaptunk jogosultságot arra vonatkozóan, hogy kijelölt AsBo (Assessment Body) szervezetként független értékelőtevékenységet is végezhetünk. Eddigi munkánk eredményeként idén februárban megkaptuk a negyedik alrendszerre, a jármű területre (RST – Rolling Stock) is érvényes DeBo kijelölésünket, nyár elejétől pedig már NoBo területen is jogosultakká váltunk az alrendszer értékelésére. Megbízásaink során immáron a gördülőállomány fejlesztéseiben, értékelésében is szerepet vállalunk, a vasúti projektekben végzett megfelelőségértékelés minden területén jelen vagyunk.

A RailCert Hungary Kft. munkatársai a Déli összekötő vasúti Duna-híd dinamikus próbaterhelésén 2022 augusztusában

Feladatunk
Tevékenységünk a vasút minden területére kiterjed (jármű, vasúti pálya, felsővezeték, térvilágítás, jelző- és biztosítóberendezés, ETCS, GSM-R stb.). A vasúti megfelelőségértékelés egy speciális és komplex terület szigorú jogszabályi környezettel, amely azáltal, hogy megköveteli a vonatkozó előírások és szabványok betartását, egyben lehetővé is teszi, hogy az új létesítmények által a magyar vasút európai államhoz méltó szinten üzemeljen. A nemzeti szabályok alkalmazása esetén kijelölt szervezetként (DeBo) vizsgáljuk és értékeljük a strukturális alrendszerek, illetve a vasúti egyéb rendszerelemek megfelelőségét a vonatkozó műszaki előírásoknak. EK-hitelesítési eljárás esetén mint bejelentett szervezet (NoBo) az adott alrendszer átjárhatóságát vizsgáljuk az európai uniós előírások vonatkozó rendelkezéseiben foglalt követelményekkel összhangban, mely eljárás végén modultól (módszertantól) függően EK-hitelesítési tanúsítvánnyal igazolható az alrendszer alapvető követelményeknek való megfelelése. Az átjárhatósági műszaki előírásokban nevesített kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségi eljárásának végén egy Európában teljeskörűen alkalmazható tanúsítványt is kaphat a kérelmező ügyfelünk. AsBo szervezetként független értékelést végzünk a vasúti rendszer biztonságát érintő változtatásra vonatkozó kockázatkezelési eljárás keretén belül. Az eljárás fő célja, hogy minden érdekelt félben bizalmat ébresszen arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzési folyamat a résztvevők számára a legmegfelelőbb javaslatot adja a biztonságos üzemeltetésre a vasúti ágazaton belül.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd elkészült hídszerkezetei

Szerepvállalásunk kiemelt beruházások során
Felelősségünk alapvető bármely projekt esetén, jelentős hangsúlyt kapnak ezenfelül a kiemelt jelentőségű beruházások, amelyek száma az elmúlt években folyamatosan nőtt. A szabályozások értelmében a vasúti rendszert alkotó strukturális alrendszerek használatba vétele csak akkor lehetséges, ha tervezésük, kivitelezésük és létesítésük során a vonatkozó alapvető követelmények megfelelősége biztosított az üzembe helyezéskor hatályos előírásoknak megfelelően. A kölcsönös átjárhatóság lehetővé teszi, hogy az Európai Unión belül működő vasúttársaságok járművei akadálytalanul és biztonságosan vegyék igénybe a vasúthálózatokat, valamint azok létesítményeit, rendszerelemeit és berendezéseit.

Kiemelt projektjeink többek között:
– GSM-R rendszer 2. ütem
– Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése
– Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld)–Hegyeshalom vonalon – Békéscsaba (kiz.)–Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái
– Békéscsaba (kiz.)–Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz korszerűsítésének kivitelezése – Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltása és villamosítása
– Szeged-Rendező (bez.)–Röszke Országhatár vasútvonal rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése
– Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái
– Kockázatkezelési eljárás megfelelő alkalmazásának és az alkalmazás eredményeinek független értékelése és biztonságértékelési jelentés elkészítése (AsBo) a Békéscsaba (kiz.)–Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz ETCS 2 kivitelezési munkái projekthez és a Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkáihoz kapcsolódóan

Az egyik, jelenleg különösen figyelmet érdemlő projekt a Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái, amely projekt engedélyezési fázisában is szerepet vállaltunk. A tervek NSZ (DeBo) szerinti megfelelőségértékelését végeztük el, amely hozzájárult a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendeletben foglalt engedélyezési eljárás eredményes lefolytatásához. Sikeres pályázást követően önállóan, a projekt kiviteli tervfázisától egészen a megvalósulási fázison át a végátvételi fázisig tart feladatunk valamennyi alrendszert érintően. Kiemelt szerepet kap a műtárgy szakterületünk a támfalak és az érintett hidak okán. A kapacitásbővítés a harmadik (egyes helyeken negyedik) vágány megépítését jelenti a meglévők felújításával, továbbá két új megálló is létesül. A projekt Budapest utóbbi száz évének legjelentősebb vasúti fejlesztése, ennek okán tanúsítói szerepünk is nélkülözhetetlen a megvalósítás során. Jelenleg folyamatban lévő projektjeink között megtalálhatóak olyanok, amelyek méretükből adódóan önálló alrendszert ölelnek fel, vagy valamely elemükben különleges, a hazai vasút történetében egyedi megoldást tartalmaznak. Ezek közül kiemelendő a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése (DÖVH) projekt, amely a Déli körvasút első mérföldköveként valósult meg, a Duna felett három vasúti vágányon. Jelen projekt keretében új (harmadik) felszerkezet került megépítésre, továbbá a meglévő két felszerkezet is kicserélésre került, az alépítményt/ felszerkezethez kapcsolódó elemeket pedig a szükséges mértékben alakították át.

A Déli összekötő vasúti Duna-híd elkészült III. jelű hídszerkezete

Megfelelőségértékelési tevékenységünk során a tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd műtárgyakra vonatkozó követelményeire fektettünk hangsúlyt. A projekt ütemezéséhez szorosan kapcsolódva, a hídszerkezetek kivitelezésének megfelelően, külön-külön értékelve végeztük az EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárások lefolytatását a korlátozott szolgáltatási szintű forgalmak felvételéhez. Vizsgáltuk a beépített rendszerelemek megfelelőségét és alkalmazhatóságát, valamint az alrendszerek releváns követelménypontjait is teljeskörűen. A közbenső tanúsítások kiadása előtt szakembereink részt vettek a műtárgyak forgalomba helyezéséhez szükséges statikus és dinamikus próbaterheléseken. Következő és egyben projektzáró feladatunk használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges megfelelőségértékelési eljárások lefolytatása, tanúsítványok kiadása. Teljes körű hitelesítési eljárások lefolytatását kívánja az egyik országhatárig ívelő kiemelt projekt, a Békéscsaba (kiz.)–Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése. A projekt egyik kihívása számunkra, hogy az engedélyezési fázist követően, a kiviteli tervfázisban csatlakoztunk be, így célunk, hogy a korábbi és jelenleg felülvizsgált tervek előírásoknak való megfelelősége értékelésünk során megerősítést nyerjen, és a projekt a hatályos előírásoknak teljeskörűen megfelelve valósuljon meg, mindamellett, hogy folyamatos projektügyviteli és szakértői jelenlétet biztosítunk a projekt résztvevői számára egészen a használatbavételi engedély megszerzéséig. A vonalszakaszon megkezdődött az ETCS 2 rendszer kivitelezési munkái projekt is, amelyet tevékenységünkkel az építési engedély megszerzésétől a használatbavételi engedélyig kísérünk. A teljes szakaszon átépül a már meglévő vasúti pálya, a nyíltvonali szakaszokon új, második vágányt építenek ki. Megújulnak a biztosítóberendezések, távközlési elemek, valamint a teljes felsővezetéki rendszer is. A fejlesztéssel 225 kN tengelyterhelés és 160 km/óra sebesség lesz biztosított a szakaszon. A beruházásban 18 műtárgy építése érintett. Felvételi és üzemi épületek újulnak meg, továbbá P+R parkolókat alakítanak ki Kétegyházán és Lőkösházán. Kihívást jelent a beruházás mérete és ütemezése, a folyamatok szoros nyomon követése, mindazonáltal az érintett szereplőkkel történő aktív együttműködés szükséges ahhoz, hogy minden előírás és felmerülő igény maradéktalanul teljesüljön. Szervezetünk végezheti el a fenti projektek AsBo független értékelési feladatait is.

Névjegyünk
Elismert felkészültségű szakembereinkkel, valamint különleges projektek esetén hazai és külföldi közreműködők bevonásával végzett, magas színvonalú megfelelőségértékelési és független értékelési tevékenységünkkel törekszünk arra, hogy elősegítsük a hazai vasúti rendszer harmonizációját az uniós közlekedéssel, továbbá hogy a vasút valamennyi területén értékteremtő tevékenységet végezhessünk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Független szervezetként elhivatott módon végezzük feladatainkat a vonatkozó szabványok szerinti átláthatóság és reprodukálhatóság jegyében. A RailCert Hungary Kft. hazánk azon kevés szervezeteinek egyike, amely mindhárom típusú kijelöléssel/bejelentéssel rendelkezik, és emellett az egyik legmegbízhatóbb lépcsőfok vasúti hatósági eljárások alkalmával.

Megosztás

Szóljon hozzá!