• hu

Rail System típusú nagyelemes vasúti átjárók Edilon sínrögzítéssel

0

A Rail System típusú, előregyártott vasbeton nagypaneles, rugalmas Edilon ágyazású, 2–10 m hosszú rugalmas átmeneti szakasszal kialakított vasútiátjáró-rendszert mutatom be. A 2017-ben tervezett és beépített új átjárótípusokat ismertetem, az építési és fenntartási tapasztalatokat részletezem.

Az edilon)(sedra által kifejlesztett rezgéscsillapítási és rugalmas vágányrögzítési módszerek 25 éve használatosak Magyarországon. A MÁV PHMSZA P-5626 számon 2001-ben adta ki a rendszer akkori karbantartási előírásait. A szintbeni közúti-vasúti kereszteződések e két közlekedési ágazat pályájának kritikus pontjai. A közúti forgalom ugrásszerű növekedése és a tengelyterhek növelése miatt a nagy terhelhetőségű, hosszú élettartamú, gondozásmentes kialakítások kerültek előtérbe. Az Edilon típusú átjárók tartósságára jellemző, hogy szemrevételezésnél az 1990 körül épült enyingi és a 2016-ban épült solti átjáró állapota nem nagyon különbözik.

– Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési sebesség (ERS-HR, Hollandia): 300 km/óra
– Jelenleg alkalmazott Edilon tervezési sebesség Magyarországon: 160 km/óra
– Jelenleg várható minimum panel élettartam: 20 év

1. A Rail System típusú átjárók fejlesztése

1.1. Nagyelemes átjárók kialakításának előzményei:
– Nagyelemes, 60 cm vtg nagyvasúti átjáró elemek, Hollandia, 1980.
– Nagyelemes, két részből épített átjáró, Balatonkeresztúr, 1994.
– Nagyelemes, átmeneti szakaszos átjáró, Fülöpszállás 2012, ágyazatragasztásos átmenet, MÁV FKG Kft, tervező: Füle Attila

1.2. Rail System átmeneti szakaszos rendszer, 2015.
– Nagyelemes, két átmeneti lefogásos, beépített szenzoros elem, Cserkeszőlő, MÁV FKG Kft. 2016, tervező: H-Planer Kft., szenzor: Rail System Kft.
– Nagyelemes, három átmeneti lefogásos átjáró, Pörböly, MÁV FKG Kft. 2017, tervező: Vágány-Út Kft.
– Nagyelemes, kilenc átmeneti lefogásos átjáró, Szombathely Szőlős, Ölbő, Szombathely elkerülő, GYSEV Zrt. 2017, tervező: Roden Kft.

A beépítések tapasztalatai alapján és a beruházók elvárásainak megfelelően 2009 és 2017 között változtak az útátjáró tervei. Az ágyazatragasztást az átmeneti szakasz bevezetésével és az ágyazatcsere hosszának növelésével elhagyhattuk. Helyette fokozatosan megjelent az aláinjektálás, a vízelvezetés területének növelése folyókákkal, a hosszabb átmeneti szakasz, a komplett kétirányú kábelalépítmény. Végül a körülöntéses vágányépítés takarékcsöveinek kivezetése következett.

2. A Rail System típusú átjáró kialakítása

2.1. Geometria
Trapéz keresztmetszetű, adott sínrendszerhez méretezett vályúkkal kialakított, 500 mm vtg vasbeton panel. A panelban utólagos aláinjektálásra kialakított átmenő lyukak találhatók. A vályúk két végén, a lemez folytatásaként min. 270 mm vastagsággal, 1400–2000 mm hosszú túlnyúló rész található. A túlnyúló részen rugalmas átmeneti szakasz kialakítása készül két vagy három keresztmetszetben egyedi, rugalmas alátámasztású kapcsolószerekkel. A 2 méternél hosszabb átmeneti szakasz külön csatlakozópanelen alakítható ki (1. ábra).

1. ábra

2.2. Alépítmény kialakítása

2.2.1. Injektálásos módszer
A min. SK-1,0 m szinten kialakított tükör hossz- és keresztirányban szivárgóval és előre fektetett kábelalépítményekkel kerül kialakításra. A kb. 50 cm vtg új alépítmény feletti szintező finom rétegre helyezzük az átjáró elemeit. A panelek elhelyezése után a beépített csöveken az aláinjektálást elvégezzük. Ez a felső 5–10 cm vtg felső réteg minden esetleges építési és tömörítési hibáját kiküszöböli, és folyamatos ágyazást biztosít. Pl. Cserkeszőlő, Pörböly (1. és 2. kép).

 

1. kép

2. kép

2.2.2. Alábetonozásos módszer
A min. SK-1,0 m szinten kialakított tükör hossz- és keresztirányban szivárgóval és előre fektetett kábelalépítményekkel kerül kialakításra. Az így kialakított szintre min. 20 × 20 cm keresztmetszetű fektető keresztgerendákat helyezünk. Ezekre fektetjük az átjáró elemeit. A kialakított részt két rétegben helyszínen alábetonozzuk a teljes vastagságú és az átmeneti szakaszon is (2. ábra és 3. kép).

3. kép

 

2. ábra

3. Vágány építése

A vályúkba helyezendő sínek elhelyezése és ragasztása az edilon)(sedra cég előírásai szerint (Orange Booklet, 2014) történik az alábbi anyagokkal:
Betonpanel: CP 4/2,7 útburkolati beton C40/50 értékkel, gyártó: Ferrobeton Zrt.
Kiöntőanyag: Corkelast V60, V70 és a rendszer összes anyaga, gyártó: edilon)(sedra bv
Egyedi kapcsolószerek: Edilon EDF 140, 150, GEO

4. A Rail System típusú átjárók rendszere összefoglalva

4. kép: Ölbő, a kötelező elemekkel:
– vb. elemek, vb. átmeneti elemek
– állítható egyedi leerősítések
– változtatható rugalmasságú ágyazás a kapcsolószerek alatt
– síntalp alatti rugalmas lemez
– kétoldali folyóka
– rugalmas kiöntés takarékcsövén átvezetett 4 db kábelelvezető csatorna
– két irányban elhelyezett kábelalépítmény
– aláinjektálás vagy alábetonozás

4. kép

4.1. A túlnyúló részen elhelyezett kapcsolószerek rugalmas leerősítései az alátétgumikkal együtt a betonlemez fölül kivehetők, cserélhetők, állíthatók. Ezzel lehetővé vált a gépi vágányszabályozás közvetlenül az átmeneti vasbeton panel végénél is. Az átmeneti szakasz előtti aljak is megemelhetők aláverésnél.

4.2. Az egyedi lefogatások alatt változó rugalmasságú lemezek elhelyezése csökkenti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az átmeneti szakasz utólagos „hangolása”, a gumilemezek gyors cseréje, javítása is lehetővé vált.

4.3. Az átjárókhoz közvetlenül kapcsolódó kis terhelésű szakaszok (pl. gyalogosátjáró) az átmeneti rész felett bármilyen kiselemes vágányburkolattal megépíthetők.

Megosztás

Szóljon hozzá!