• hu

Szeged és Hódmezővásárhely között épül Magyarország első integrált villamos- és nagyvasúti tram-train rendszere

0

Első lépésben 2012-ben elkészült a Szeged–Hódmezővásárhely között létesülő tram-train megvalósíthatósági tanulmánya és annak keretében a változatelemzés. Ezek alapján került meghatározásra a megvalósítandó nyomvonal. A 2012-ben kidolgozott változatelemzés elsősorban infrastrukturális szempontból vizsgálta a lehetséges építési és fejlesztési beavatkozásokat. A 2012-es változatelemzés alapján 2015-ben került sor az engedélyezési tervek megrendelésére. Az engedélyezési terv készítését követően a projekthez kapcsolódó (mind a városi, mind pedig a nagyvasúti szakasz vonatkozásában) építési engedélyek is megszerzésre kerültek.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NIF Zrt.) tervezői megrendelése alapján 2016. évben álltak rendelkezésre a kivitelezői közbeszerzés alapját képező műszaki kötetek, melyek alapján a sikeres közbeszerzést követően 2017. év második felében a beruházás – nagyvasút és városi vasút tekintetében is – megvalósítási fázisba lépett.

I. A projekt célja
A fejlesztés elsődleges célja a Hódmezővásárhely és Szeged közötti közösségi közlekedés minőségi fejlesztése, ezáltal vonzó és biztonságos alternatívát kínálni az egyéni gépjármű-használattal szemben. A közösségi közlekedés térnyerésének növelésével a Modal Split – ami a közlekedési módok (közösségi és egyéni közlekedés) százalékos megosztását (részarányát) jelenti – fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő pozitív elmozdulása a térség közlekedésében jelentős javulást eredményezhet. Mindemellett a két megyei jogú város összekapcsolásával – a kölcsönös átjárhatóság ilyen módon történő fejlesztésével – lehetőség nyílhat a városok szinergikus fejlődésének elősegítésére is. Ez a fejlődés pedig a települések kölcsönös megközelíthetősége mellett a térség gazdasági versenyképességének növelése szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírhat.

II. A projekt általános bemutatása
A Szeged–Hódmezővásárhely közötti helyközi közlekedés az országban a fővárosi agglomerációt nem számítva az egyik legmagasabb forgalmú viszonylat, irányonként naponta 8000 utas közlekedik, elsősorban személygépkocsival és autóbusszal. A tram-train új vonala a meglévő és az elmúlt években európai uniós forrásból megújított szegedi 1-es jelzésű közúti vasúti vonalból ágazik ki, korábban is volt egy összekötő vágány az 1-es villamos és a Csáky-telep között, ez épült át Rókuson. A 135-ös országos közforgalmú vasútvonal korábban közepes állapotú, egyvágányú nagyvasúti pályán folytatódott, amely a projekt eredményeként teljes egészében újjáépítésre került, a forgalmi szükségesség figyelembevételével szakaszosan második vágányok is létesültek. A vasútvonal Hódmezővásárhelyen egy új közúti vasúti pályán folytatódik. Az egyvágányú hódmezővásárhelyi közúti vasúti pályán hat megálló épült, ebből kettő esetében kétvágányú forgalmi kitérő is létesült. A menetrend tarthatóságát figyelembe véve jelzőlámpás előnyben részesítés valósult meg. A fejlesztés a közvetlen, átszállásmentes utazás menetidő megtakarításával és akadálymentes kényelmével környezetbarát, biztonságos, így a közúti közlekedéssel szemben versenyképes megoldást nyújt. A tram-train a két város belvárosában több ponton is meg fog állni, így háztól házig tartó közvetlen összeköttetést nyújt majd az utasok többsége számára. A szolgáltatás megvalósítására 8+4 db új jármű kerül beszerzésre a MÁV-Start Zrt. lebonyolításában. A jármű a svájci Stadler csoport CityLink fantázianevű dízel-villamos vasút-villamos járműve lesz. A járművek 92 ülőhelyes és 216 fő szállítására alkalmas, energiatakarékos, dízel-villamos hibrid hajtású, alacsonypadlós, kerékpárok és kerekesszékek kényelmes szállítására is alkalmasak lesznek. A szerelvények tervezetten csúcsidőben 20 percenként, csúcsidőn kívül 30 percenként, késő este 60 percenként közlekednek majd. Emellett a tervek szerint megmarad a Szeged személypu.–Békéscsaba közötti személyvonati közlekedés is, 60 perces ütemes menetrenddel.

III. Kivitelezési feladatok
A NIF Zrt. feladataihoz a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedésének fejlesztése tárgyú támogatási szerződés bruttó 45,442 Mrd Ft költségvetési támogatást biztosít az alábbi két projektelem esetében a kivitelezésre:
• Szeged–Hódmezővásárhely tram-train létesítése, közúti vasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatai (1. ábra).

1. ábra: Hódmezővásárhely, átnézeti helyszínrajz

• Szeged–Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti tervezési és kivitelezési feladatai (2. ábra).

2. ábra: Szeged–Hódmezővásárhely tramtrain átnézeti helyszínrajza

A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése tárgyú IKOP támogatási szerződés bruttó 4,481 Mrd Ft támogatást biztosít az alábbi projektelem esetén a kivitelezésre:
• Szeged rendező pályaudvaron járműtelepmunkák tervezési és kivitelezési feladatai. (3. ábra)

3. ábra: Járműtelep elhelyezkedése Szeged rendező pályaudvaron

III./1. SZEGED–HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TRAM-TRAIN LÉTESÍTÉSE, KÖZÚTI VASÚTI MUNKÁK TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAI
A 2016/S 251-462525 hivatkozási számon megjelent közbeszerzési felhívás eredményes lezárását követően indulhatott meg a projekt, melynek főbb adatai a következők: Kivitelező: STRam-TRain 2017 Konzorcium Konzorciumvezető: Strabag Vasútépítő Kft. Konzorciumi tag: Belfry PE Kft. Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017. augusztus 23. Eredeti véghatáridő 2019. április 30. volt. Jelenleg az 1. sz. szerződésmódosítás van hatályban. Szerződéses összeg (tartalék keret nélkül): bruttó 11,39 Mrd Ft.

A PROJEKTELEM MŰSZAKI TARTALMA
Hódmezővásárhely közúti vasúti munkák
Hódmezővásárhelyen 3,6 km hosszon egyvágányú városi villamosvonal épült, öt megállóhellyel és egy végállomással. A nyomvonal a Hódmezővásárhelyi Népkert megállóhelynél ágazik ki a nagyvasútból, majd az Ady Endre utca– Tóalj utca–Szőnyi utca–Andrássy utca– Bajcsy-Zsilinszky utca útvonalon a Hódmezővásárhely állomás mellett létesülő végállomásig vezet. A projekt része a villamospálya, megállóhelyek, kapcsolódó útburkolat, parkolók, közúti csomópontok kiépítése. Ezen a szakaszon kiépül a 600 V-DC felsővezeték-hálózat (teljes rendszer), beleértve az áramátalakítót is.
Szeged-Rókus közúti vasúti munkák
Szegeden villamosvonal épül a Szeged 1-es villamosvonal Rókus megállóhely és a 135. számú vasútvonal között, az összekötő vágányba beépülő A/2 számú kitérő végéig. Jelen projekt részét képezi a hurok vágányképének átalakítása, továbbá ezen a szakaszon a 600 V-DC felsővezeték-hálózat (teljes rendszer) kiépítése. Megvalósul továbbá a MÁV-állomáson és az SZKT hálózatán a vágányok és egyéb létesítmények elbontása, a MÁV XIX. vágányának megépítése. A MÁV felvételi épületben új üzemi tereket alakítanak ki, és meglévőket építenek át. A fejlesztéshez egyéb járulékos munkák (peronépítés, útátjárók, kerítések stb.) is kapcsolódnak. A projekt terjedelmét jól szemlélteti az 1. ábra, a végeredményt pedig az 1., 2. és 3. kép.

1. kép

2. kép

3. kép

Hódmezővásárhelyen a közműkiváltások nem a STRam-TRain 2017 Konzorcium feladata volt, azokat a szolgáltatók saját hatáskörben végezték. Mivel számos érintett közműszolgáltató (hírközlés, elektromos, víziközmű stb.) saját hatáskörben történő közműkiváltása/védelembe helyezése jelentősen elhúzódott, az eredetileg tervezett új villamos-infrastruktúra kivitelezési határidő jelentős hosszabbítása vált szükségessé. A hódmezővásárhelyi lakosok azonban 2021. év elejére már csaknem a végleges állapottal találkozhattak. A korábbi forgalomkorlátozások 2021. év elejére megszűntek. A STRam-TRain 2017 Konzorcium által végzett kivitelezési munkák befejezését követően kezdődhetett meg az elkészült pályaszakaszok és a hozzájuk kapcsolódó rendszerek teljes körű tesztelése, amelyre a MÁV-Start Zrt. által beszerzett új tram-train járművek segítségével kerülhet sor. A projekt befejezése: 2021 nyara. Összességében elmondható, hogy több mint száz év óta először létesült Magyarországon olyan városban új villamosvonal, ahol korábban nem létezett. Ez a szakmai kihívás – városi környezetben villamospálya és kapcsolódó létesítmények építése – minden szereplő számára óriási erőpróbát jelentett.

III./2. SZEGED–HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VONALSZAKASZ NAGYVASÚTI TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAI
A 2017/S 120-241945 hivatkozási számon megjelent közbeszerzési felhívás eredményes lezárását követően indulhatott meg a projekt, melynek főbb adatai a következők:

Kivitelező: Swietelsky Vasúttechnika Kft. Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2017. december 14. Eredeti szerződéses véghatáridő 2020. június 30., azonban a 2. sz. szerződésmódosítás alapján ez a dátum 2021. március 31- re módosult. Szerződéses összeg (tartalék keret nélkül): bruttó 32,608 Mrd Ft.

A PROJEKTELEM MŰSZAKI TARTALMA
A Szeged-Rókus elágazás és a Hódmezővásárhelyi Népkert megállóhelyek közötti 22 vágánykilométeres szakasz – a meglevő nagyvasúti pálya 100 km/h-s pályasebesség figyelembevételével – újult meg. A tervezett menetrend biztosíthatósága érdekében új második vágány építésére is sor került Szeged-Rókus elágazás– Baktó elágazás, valamint Sártó elágazás–Kopáncs állomások között, továbbá megtörtént az Algyői Tisza-híd részleges felújítása és megerősítése. A projekt kivitelezése kapcsán Algyő állomás környezetének korszerűsítése (új utasperon, P+R parkoló), valamint az algyői állomásépület részleges és a Hódmezővásárhelyi Népkert állomásépület teljes átépítése is megtörtént. A fejlesztésnek köszönhetően 100 km/h sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok a Szeged-Rókus–Hódmezővásárhelyi Népkert közötti vonalszakaszon. A biztosítóberendezési rendszer rekonstrukciójának és a központi forgalomirányítás kiépítésének köszönhetően a Szeged-Rókus elágazás és Hódmezővásárhelyi Népkert közötti szakaszon tovább javul a forgalombiztonság. A projekt terjedelmét jól szemlélteti a 2. ábra, a végeredményt pedig a 4. és 5. kép.

4. kép

5. kép

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló Szeged–Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti tervezési és kivitelezési munkái tárgyú projektelem a befejező fázisba lépett. A tram-train üzem beindulása még várat magára, azonban 2021. február 22-én befejeződött a 2018 óta Hódmezővásárhelyi Népkert–Szeged-Rókus között érvényben lévő vágányzár, így az utazóközönség újra igénybe veheti a menetrend szerinti vasúti közlekedést. A kivitelezési munkák befejezését követően kezdődhetett meg az elkészült pályaszakaszok és a hozzájuk kapcsolódó rendszerek teljes körű tesztelése, amelyre a MÁV-Start Zrt. által beszerzett új tram-train járművek segítségével kerülhet sor. A beruházás a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrás felhasználásával valósult meg.

III./3. SZEGED RENDEZŐ PÁLYAUDVARON JÁRMŰTELEPMUNKÁK TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI FELADATAI
A 2018/S 179-404531 hivatkozási számon megjelent közbeszerzési felhívás eredményes lezárását követően indulhatott meg a projekt, melynek főbb adatai a következők: Kivitelező: Homlok Zrt. Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2020. február 4. Eredeti véghatáridő 2022. február 4. Szerződéses összeg (tartalék keret nélkül): bruttó 4,153 Mrd Ft.

A PROJEKTELEM MŰSZAKI TARTALMA
Szeged rendező pályaudvaron komplex, valamennyi infrastrukturális szakágat magába foglaló karbantartó bázis (járműtelep) kiépítése. Az üzemeltetői elvárás alapján tram-train szerelvények, új és meglévő vasúti személykocsik karbantartó bázisának kialakítása MÁV-Start Zrt. JBI (Szeged rendező pályaudvar) telephelyén, a mozdonyszín és a tárolóvágányok közötti területen, így a teljes járműkarbantartási tevékenységet azonos helyen lehet végezni. A fejlesztésnek köszönhetően egy helyről történik majd az irányítás és anyagellátás, valamint növekszik a mozdonyműhely meglévő segédműhelyeinek kapacitáskihasználása. Mindezek mellett a megfelelő hosszúságú vágányok és segédműhelyek, a tram-train szerelvények, motorvonatok és a kocsik egyidejű vizsgálatára alkalmas, többszintű álláshelyek, a javításhoz, karbantartáshoz korszerű szerszámok, berendezések, diagnosztikai eszközök biztosítása, a létesítmények jó megközelítését, megkerülését biztosító vágányok és kitérőkapcsolatok, az egymást nem keresztező technológiai sorrendhez szükséges telepelrendezés, valamint a jelenleg helyileg széttagoltan végzett előkészítési folyamatok koncentrálása is megvalósul. A projektelem elhelyezkedését Szeged rendező pályaudvaron jól szemlélteti a 3. ábra. A járműtelep megvalósításához szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A kivitelezés már javában zajlik és ütemterv szerint halad. (6. és 7. kép)

6. kép

7. kép

A beruházás a NIF Zrt. beruházásában, európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.

Összegzés
A Szeged és Hódmezővásárhely között létesülő tram-train rendszer megvalósítása a mai magyar vasútépítés egyik leginnovatívabb beruházása, mely a külföldön már hosszú évtizedek óta nagy sikernek örvendő közlekedési megoldás honosítását tűzte ki fő céljaként. A projekt eredményeként a Szeged– Hódmezővásárhely térség vasúti személyszállítása az egyéni közlekedésnél is kedvezőbb alternatívát biztosít majd az erre közlekedők számára, ezzel is elősegítve a Modal Split fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő pozitív elmozdítását. Mindezek mellett a pozitív üzemeltetési, illetve utasforgalmi tapasztalatok esetlegesen további hazai tram-train rendszerek létesítését is indukálhatják.
Forrás: NIF Zrt.

Megosztás

Szóljon hozzá!