• hu

Thales-megoldások a vasúti infrastruktúra biztonságának növelése érdekében

0

A világszerte 56 országban jelen lévő és 62 ezer alkalmazottat foglalkoztató Thales Csoport szintén részt vett az InnoTrans 2016 vásáron, ahol egy teljes egészében digitalizált, papírmentes kiállítótérben fogadta vendégeit. A látogatók mobiltelefonjukra vagy táblagépükre letölthettek egy, kifejezetten a vásárra készült Thales-alkalmazást (Android és iOS platformon egyaránt), amely végigkalauzolta őket a cég kiállításán.

A Thales Csoport a vasúti irányítástechnika fejlődésére vonatkozó, középtávú jövőképét a Vision 2020 dokumentumban foglalta össze, amelynek súlypontjai a következők:

1. Signalling 2020, vagyis az ET CS szabványokra épülő vonatcentrikus biztosítóberendezési rendszer
Jelenleg a vasúti irányítórendszerek állomási és vonali biztosítóberendezéseken alapulnak, amelyeket az ETCS 1-es vagy 2-es szintje és a forgalomirányító rendszerek egészítenek ki. Jövőképünk szerint ez a rendszerstruktúra alapvető változáson megy majd keresztül. A fennálló rétegorientált architektúra kiegészítéseképpen be kívánunk vezetni egy vonatcentrikus megközelítést, amely a későbbiekben csökkenő életciklusköltségek mellett teszi lehetővé a teljesítmények növelését. A vasúti jelzőrendszerek jövőbeli hatékonyságának és teljesítőképességének biztosítása érdekében a Thales a teljes vállalatcsoport know-how-ját az ügyfelei rendelkezésére bocsátja, beleértve a kiberbiztonságot, a műholdas helymeghatározást, a kommunikációt és a repüléstechnikát. A mi vasúti irányítórendszerünk biztosítóberendezési mag funkciókra és forgalomirányító rendszer funkciókra strukturálódik, amely utóbbiba a hálózatmenedzsment funkciókat is beleértjük. Szerintünk a repülés- és a műholdtechnika birtokolja a jövő vasúti biztosítóberendezési rendszereinek kulcsát. A repüléstechnikáról ma még általában nem a vasút jut eszünkbe, de ez megváltozhat. A vasúti biztosítóberendezési rendszerek következő generációja a tradicionális vasúti iparágon kívül eső ismeretekből fog meríteni a biztonság, a megbízhatóság és a teljesítőképesség területén végrehajtandó szemléletváltáshoz. Az első lépés már 25 évvel ezelőtt megtörtént, az ETCS rendszert a határokon átívelő vasúti közlekedés előmozdítása érdekében tervezték meg, létrehozva az egyetlen interoperábilis vonatbefolyásoló rendszert. Az ETCS rendszernek 3 szintje létezik. Jelenleg az 1-es és 2-es szint széles körben elterjedt Európában. Az ETCS 1-es szint a vonatbefolyásolás és sebességfelügyelet funkcióit látja el. A folyamatos pálya-jármű irányú rádiókapcsolattal rendelkező ETCS 2 szint segítségével lehetővé válik a pálya mentén alkalmazott jelzők elhagyása és a teljesítménynövelés. A következő lépés az ETCS 3-as szintre történő migráció, amely a búcsút jelenti a hagyományos biztosítóberendezési gyakorlattól. A szokásos pálya menti vonatérzékelő berendezések helyett, amelyek a biztosítóberendezések alapját képezik egy évszázada, az ETCS L3 esetében a vonatok maguk határozzák meg pozíciójukat. Mind a helymeghatározás, mind pedig az integritás-ellenőrzés a vonat fedélzetén történik. Az ETCS L3 több okból fontos. Egyrészt csökkenti az infrastruktúra-költségeket, mert a pálya menti vonatérzékelésre a továbbiakban nem lesz szükség, másrészt a „mozgó blokk” technológiával növeli a pálya kapacitását, és ezzel mintegy kikövezi a nagyobb automatizáltság felé vezető utat.
A Thales elkötelezett az ETCS 3-as szintjének kifejlesztésében, és a társaság tevékenyen részt vesz a vonatkozó szabványok megalkotásában. Egyedülálló pozícióban vagyunk ahhoz, hogy egy jól működő rendszert alkossunk. Ez köszönhető a biztosítóberendezések területén szerzett tapasztalatoknak, valamint a gyártási portfóliónkban található szinergikus hatásoknak, mivel a társaság tevékenysége kiterjed a műholdas helymeghatározás, az avionika (a légi járművek elektronikus rendszerei) és az inerciális navigációs rendszerekre is. Az ETCS 3-as szint kifejlesztése a szokásos biztosítóberendezési rendszereken túlmutató mérnöki tapasztalatokat igényel. Ezek közül egy a vonatok pozíciójának hajszálpontos meghatározása a pálya menti elemek segítsége nélkül. Ha erre a célra csak a műholdas helymeghatározást használjuk, akkor problémák adódnak az alagutak esetében. A vonat kerekei által megtett távolságot mérő odométerek nem megbízhatóak, mert a kerekek gyakran megcsúsznak a nedves síneken, részben pont az alagutakból történő kihaladás közben. A probléma megoldása érdekében a Thales biztosítóberendezési szakértői többféle érzékelőből származó input adatokat használnak kombinált helymeghatározás céljából, és ezek között szerepel az avionikában használt inerciális navigáció is. Ezek alapján kimondhatjuk, hogy az ETCS 3-as szint úgy forradalmasítja a hagyományos biztosítóberendezési technológiát, hogy növeli a vasútvonalak kapacitását és csökkenti a berendezések életciklusköltségét azzal, hogy kevesebb pálya menti elemet kell üzemeltetni. Mivel a rendszer folyamatos GSM-R vagy LTE rádiókapcsolatra épül, ezért rendkívül megbízható, és tág teret nyit az energiatakarékos forgalomirányításnak is.

2. Monitorképtartalom-elemző eljárások (videóanalitika) alkalmazása a vasúti infrastruktúra biztonságának növelése érdekében
Az utasok és a fuvaroztatók számára kínált szolgáltatások színvonalának növelése során foglalkozni kell a műszaki és balesetbiztonság által támasztott új kihívásokkal. A jövőben a vasúttársaságok olyan kritikus helyzetekkel szembesülhetnek, mint amilyen a peronon hirtelen megjelenő nagy tömeg, agresszív viselkedés vagy védett területekre történő behatolás. A balesetekhez és más incidensekhez vezető helyzetek elkerülése érdekében fontos a gyors és hatékony reagálás, valamint a veszélyhelyzetek időben történő semlegesítése. Röviden: a korai felismerés és az azonnali kezelés szükséges a biztonságos vasútüzem fenntartásához. A Thales megoldást kínál a vasútvállalatoknak, hogy e szempontok alapján új üzemeltetési koncepciót alakíthassanak ki:

– Potenciális veszélyhelyzetek korai azonosítása monitorkép-elemzéssel. A térfigyelő kamerák monitorképeinek elemzése riasztja a diszpécsert meghatározott veszélyhelyzetekben, mint például alagútba történő behatolás, peronon kialakulótúl nagy tömeg, gyanús viselkedés stb.
– Olyan integrált felügyeleti és kommunikációs központ kialakítása, ahonnan diszpécser képes menedzselni az összes felügyeleti rendszert, mint például térfigyelő rendszer, forgalomirányító rendszer, utastájékoztató rendszer, energia- távvezérlő rendszer, infrastrukturális eszközök diagnosztikai rendszerei.
– Az incidensek hatékony kezelésére szolgáló döntéstámogató rendszerek, amelyek a kialakult helyzetnek megfelelő válaszreakció gyors megtalálását segítik. A Thales ügyfélcentrikus megközelítést kínál a szokásos és speciális helyzetekre egyaránt annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni az üzemeltető környezeti és működési követelményeinek. A monitorkép-elemzés segítségével a diszpécserek leterheltsége jelentősen csökkenthető.

3. Felhőanalitika és a kiterjesztett valóság technológiai alkalmazása a vasúti infrastruktúra karbantartási költségeinek csökkentése érdekében
Az eszközmenedzsment és a diagnosztikai rendszerek új generációja felhőanalitika segítségével támogatja a prediktív karbantartást. A Thales a 2016-os InnoTrans kiállításon bemutatta a vasutak és a metrók prediktív karbantartásának teljesen új rendszerét, amelyet úgy alkottak meg, hogy az eszközmenedzsmentet egy magasabb szintre emelje. A vasúttársaságoknál az infrastrukturális eszközök meghibásodása okozza a legtöbb fennakadást. A kritikus pálya menti eszközök (váltók, sínáramkörök, tengelyszámlálók és egyéb biztosítóberendezési objektumok) meghibásodása teszi ki a késési percek egyharmadát. Ügyfeleinkre komoly nyomás hárul arra vonatkozóan, hogy növeljék a karbantartás hatékonyságát és csökkentsék a berendezések meghibásodása miatti kieső időket. Az infrastruktúra-szolgáltatásban keletkező zavar azonban csak a probléma kezdetét jelenti. Ehhez adódik még a berendezések javítási költsége és az a tény, hogy a sürgősségi javítás drága, valamint  erőforrásokat von el más, tervezett munkáktól. Ha egy eszköz már meghibásodott, akkor a helyreállítás nagyobb erőforrásokat igényel, mint ha a problémát a kialakulásának kezdetén elhárították volna. A Thales kutatásai azt mutatják, hogy az eszközök meghibásodása ritkán történik teljesen váratlanul. A legtöbb esetben a meghibásodott eszközön már napokkal, hetekkel vagy akár hónapokkal korábban megjelennek bizonyos figyelmeztető jelek. A prediktív karbantartás kulcsa, hogy felismerjük ezeket a figyelmeztető jeleket, és ezek alapján időben végezzük el a szükséges teendőket.
A rendszer segítségével lehetővé válik a belső és külső téri és akár más gyártók által szállított rendszerekből adatok kinyerése és hasznosítása azzal a céllal, hogy a vasútvállalatokra nehezedő kompetitív nyomásra és humánerőforrás-hiányra válaszolva hatékonyabban tudják rendszereiket karbantartani. Az adatok analízisét egy folyamatosan fejlődő tanuló algoritmus végzi, így a várható meghibásodások nagy pontossággal előre jelezhetőek. A rendszer és az algoritmusok kalibrálásában adattudományi szakértők („big data scientist”) vesznek részt. A brit Network Rail az olimpia alatt teljes mértékben a prediktív karbantartásra támaszkodott, és a rendszer kiválóan bizonyított a gyakorlatban is, illetve már kilenc éve üzemben van. A helyszíni hibaelhárítás közvetlen támogatására szolgál a kiterjesztett valóságot a javítási technológiába illesztő ún. Thales Eye. A technológia és a hozzá tartozó VR (Virtual Reality) szemüveg segítségével élő kapcsolat építhető fel a diszpécserközpont és a karbantartó személyzet között. A diszpécser a karbantartó által látott képet nézi a felügyeleti központ monitorán, a helyszínen tartózkodó karbantartó pedig folyamatosan kapcsolatban áll a diszpécserközponttal, ahonnan a szakértők akár az élőképre tudják „vetíteni” az elvégzendő feladatokat.

4. Biztonsági kommunikáción alapuló SelTrac™ vasúti irányítórendszer (CBTC) a városi közlekedés szolgálatában
A városi vasutak járműirányítási technológiái az automatizálás magas fokát érték el már. A Thales piacvezető szállító a kommunikációalapú vonatirányítási rendszer, azaz a CBTC (Communication-based Train Control) területén, amely technológia forradalmasította a városi vasutak irányító rendszereit azzal, hogy egyszerre alkalmazta a digitális technológiát és a mobilkommunikációt az iparágban. A metróhálózatokon és elővárosi vasutakon alkalmazott technológia (SelTrac™) lehetővé teszi a szerelvények pozíciójának pontos meghatározását és a kapacitás növelését mozgó térközökkel, illetve biztosítja az automatizáltság legmagasabb fokát, mindemellett csökkenti a pálya menti berendezések számát. A vállalat 1986 óta fejleszt CBTC rendszereket, nevéhez fűződik az első teljesen automata, vezető nélküli CBTC rendszer (Vancouver Skytrain) üzembe helyezése. A rendszer világszerte 3 milliárd utas biztonságos közlekedését teszi lehetővé évente.

5. A biztonságkritikus rendszerek védelmi technológiái külső támadások ellen
A virtuális sztrádán ugyanolyan veszélyek leselkednek, mint a valós életben, forgalmi dugók, jogosulatlan hozzáférések, bűncselekménynek számító támadások. Az összes úgynevezett kritikus infrastruktúrát fel kell vértezni azon kockázatok ellen, amelyek az internet globális anonimitása miatt fenyegethetik őket. Az utóbbi évek eseményei világossá tették, hogy a vasúti biztosítóberendezések IT rendszereinek rosszindulatú támadásokkal szembeni sérülékenységét nem szabad alábecsülni. Eddig ez „csak” rendszerleállásokhoz vezetett, ugyanakkor nem tagadható, hogy nagy veszélyeztetési lehetőség rejlik ezen incidensek mögött, ha a veszélyek elleni védekezésként a szükséges, megelőző intézkedéseket nem hajtják végre. A vasúti kiberbiztonság kihívást jelentő témává vált, és jelentősége egyre nő. A Thales biztosítja azokat a teljes körű, személyre szabott kiberbiztonsági termékeket és szolgáltatásokat, amelyek kielégítik a vasúti igényeket. Ennek eredményeként a vasúti rendszereket úgy fejlesztik és erősítik meg, hogy ellenállóvá váljanak a fenyegetésekkel szemben. A Thales kiberbiztonsági üzletága piacvezető a kritikus infrastruktúrák védelmében, és a NIST, IEC, ISO vagy CENELEC szabványnak megfelelő auditokat, illetve megoldáscsomagot kínál ügyfeleinek.

6. Mobil- és érintés nélküli fizetési technológiák
A jegyrendszerek nagy szerepet játszanak az intermodalitásban a nagy távolságú és a rövid utazások esetében egyaránt. Az ártól, a kényelemtől és az egyszerű hozzáférhetőségtől függően választanak közlekedési módot az utazók. A jövő utazása intermodális lesz, és a jegy bármely járművön érvényessé válik. A Thales TransCity™ rendszerének köszönhetően a franciaországi Bordeaux városának lakói egyetlen jeggyel vehetik igénybe a buszokat, villamosokat, a helyközi közlekedést, a parkolókat és a közbringarendszert. A jegymédia lehet érintés nélküli bankkártya vagy okostelefon. Ez utóbbi a jegyvásárláson túlmenően tájékoztatja az utazót a megfelelő viszonylatról, az árakról, segít az utazástervezésben, és valós idejű információkkal jelzi a váratlan közlekedési zavarokat, valamint a használható alternatív útvonalakat.

Megosztás

Szóljon hozzá!