• hu

Új CAF villamosok üzemeltetési tapasztalatai Budapesten

0

A Fővárosi Önkormányzat kiemelt közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításáért felelős Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.) európai uniós források felhasználásával 2013 februárjában indított nyílt közbeszerzési eljárást új, alacsonypadlós villamosok beszerzésére. A beruházási projekt uniós támogatási aránya 99,46% volt, azaz elmondható, hogy a járműbeszerzés szinte teljes egészében uniós források bevonásával valósul meg.

A közbeszerzés nyertes ajánlattevője a spanyol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) járműgyártó vállalat lett, amelynek eredményeképpen 25 db Urbos 3 típusú 5 részes, valamint 12 db Urbos 3 típusú 9 részes villamos került megrendelésre, gyártásra és ütemezett leszállításra, melyen felül a BKK jogosultságot szerzett további 87 db villamos opcionális megrendelésére is (melyek akár felső áramszedő nélküli szakaszos üzemre is képesek lehetnek). Az erről szóló szállítási szerződést a BKK és a CAF 2014 márciusában kötötte meg, melynek 1. sz. módosítását – mely szerint a BKK egyben megrendelt további 10 db Urbos 3 típusú 5 részes villamost is– 2014 augusztusában írták alá.
Uniós források bevonásával tehát, a budapesti villamosjármű-fejlesztési projekt részeként 2015–16-ban összesen 47 db új, 100%-ban alacsonypadlós, légkondicionált, energiatakarékos (a fékezési energia visszatáplálására képes), kis gördülési zajú, korszerű CAF gyártmányú villamos beszerzésére került sor a BKK Zrt. részéről, melyen felül lehetőség van még további 77 db villamos (akár kizárólag rövid, akár kizárólag hosszú, vagy ezek bármilyen arányú kombinációjának) megrendelésére. A támogatási szerződésben foglaltakkal összhangban az új villamosok tulajdonjoga a BKK-hoz került.
A villamosok gyártása 2014 szeptemberében, a szállításuk pedig 2015. márciusban kezdődött meg. Az első ütemben megrendelt 25 db rövid villamos leszállítása és forgalomba állítása 2015. december végéig, a 12 db hosszú villamos szállítása pedig 2016. május közepéig történt meg, végül pedig az opcionális mennyiségből rendelt 10 db villamos leszállítására került sor, 2016 végéig. Az opcionális mennyiségből lehívott 10 db rövid CAF jármű közül 2 db még Spanyolországból érkezett, a fennmaradó 8 db viszont a Dunakeszi Járműjavító Kft. közreműködésével került összeszerelésre, illetve onnan került leszállításra, a gyártásba így magyar munkaerő is bevonásra került. A villamosok forgalomba állítása lépcsőzetesen valósult meg. 2015. szeptember 17-én először a rövid CAF villamosok jelentek meg a főváros közösségi közlekedésében a 3-as vonalon, majd 2016. március 31-től forgalomba álltak a hosszú villamosok is, az 1-es vonalon. A CAF villamosoknak tehát két változata fut Budapesten. A „rövid”, 5 modulos változat 34,1 m hosszú, melyen oldalanként 4 db kétszárnyú ajtó szolgálja az utascserét. A szállítható utas-kapacitása 202 fő, melybe beletartozik a 2 db kerekesszékes, biztonsági övvel ellátott hely, illetve a 46 db ülőhely is. Három forgóvázából kettő hajtott. Minden hajtott kerékhez egy független meghajtómotor tartozik, egyenként 70 kW teljesítménnyel. A motorok háromfázisú, 400 V-os kivitelűek. Ezek a járművek jelenleg a 3-as vonalon, valamint a budai fonódó hálózaton (17-es és 19-es vonalak) közlekednek.
A „hosszú”, 9 modulos változat 55,9 m-es hosszal, oldalanként 7 db kétszárnyú ajtóval, 347 fős befogadóképességgel rendelkezik. Ez a villamos jelenleg a világ leghosszabb 100%-ban alacsonypadlós, egyterű villamosa. A 81 db ülőhely mellett ez a villamos is 2 db mozgássérültek szállítására kialakított hellyel rendelkezik. Öt forgóvázából három hajtott. Az üzemeltetett 12 db-os flotta jelenleg az 1-es vonalon szállítja az utasokat. A villamosok tehát a BKK Zrt. tulajdonába kerültek, azonban a szállítótól történő átvételükkel egyidejűleg azokat a tulajdonos átadta a BKV Zrt. részére üzemeltetésre, a BKK és BKV között kötött üzemeltetési szerződés alapján. Az új villamosok fenntartását (karbantartását és hibajavítását) viszont a szállítási szerződés szerint az utolsóként leszállított villamos átadásától számított 3 évig a CAF cég végzi.
A járművek egyelőre a Hungária és a Száva kocsiszínekben kerültek elhelyezésre. 2016 májusában azonban a villamosfejlesztési projekt részeként megkezdődött Budafok kocsiszín teljes körű átépítése is, ami tervezetten 2017 közepéig készül el, átadását követően pedig ez a telephely lesz a CAF villamosok fő járműfenntartó bázisa. Az 1899-ben épített kocsiszín mostanra már teljes mértékben elbontásra került, és a helyén egy új, a XXI. század elvárásainak minden tekintetben megfelelő, fedett tárolóvágányokkal rendelkező kocsiszín létesül. A közösségi közlekedést használók és a villamosok üzemeltetését végző BKV számára is komoly előrelépés, hogy a CAF villamosok beszerzésének eredményeként a legöregebb (44 év feletti átlagos életkorú), leginkább elhasználódott Ganz csuklós villamosok állományát 58 db-bal csökkenteni tudták. Mindezt a CAF villamosok magasabb fokú műszaki megbízhatósága tette lehetővé.
A BKK előzetes elvárásai ismeretében a 3 éves gyártói karbantartási, javítási időszakot követően a CAF villamosok üzemeltetése mellett azok fenntartását is a BKV végzi majd, így a BKV hosszú távú érdeke az, hogy a betanulás, begyakorlás érdekében minél előbb bekapcsolódjon az új villamosok karbantartási feladatainak végzésébe. Így ugyanis a CAF villamosok fenntartásának teljes körű BKV-átvételi időpontjában már rendelkezésre fog állni a megfelelő járműismerettel és szaktudással, valamint a villamosok karbantartásának gyakorlati tapasztalataival rendelkező műszaki személyzet. Ezért a CAF és a BKV a villamosok hibamegelőző, ciklikus karbantartási tevékenységének elvégzésére szerződést kötött, ami alapján 2016 májusától a BKV bekapcsolódott a karbantartásba. A hibakeresési, a javítási és egyéb munkákat azonban a CAF végzi továbbra is, saját hatáskörben. Ez mindkét fél számára előnyös, mivel így a felelősségi kérdések is egyértelműen elhatárolhatók. A CAF villamosok fenntartásáért, a villamosok elvárt szintű rendelkezésre állásáért (a 47 db villamosból 43 db-nak folyamatosan forgalomba adhatónak kell lennie), azaz összességében a villamosok műszaki állapotáért 3 évig (az utolsóként leszállított villamos átadásától) a CAF cég felel.
A CAF villamosok az előzetes elvárásoknak megfelelően üzemelnek, az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján a BKV üzemviszonyai között megfelelőnek bizonyulnak. A járműveknek komoly műszaki problémája ez idáig nem volt. Emellett hosszas teszteléssel, finomhangolással került – a budapesti klímaviszonyokhoz és utaselvárásokhoz alkalmazkodva – beállításra a villamosok légkondicionáló rendszere. A CAF villamosok levegőjének kezelése ugyanis úgy történik, hogy a jármű klímarendszere hűt, fűt és szellőztet is. A hűtő-fűtő rendszer vezérlése teljesen automatikus, mely az előre beállított jelleggörbe szerint, a külső-belső hőmérséklet függvényében szabályoz. A jelenlegi beállítás kompromisszum eredménye, az utasok légáramlás iránti igénye és huzatérzékenysége ugyanis igen különböző, így azt a beállítást megtalálni, amely szinte mindenkinek megfelelő, egy igen nehéz és időt igénylő folyamat volt. Ezen túl műszaki, üzemeltetési problémát az jelentett, hogy akárcsak a többi villamost, így a CAF járműveket sem kerülték el a balesetek.
2016-ban összesen 55 db közúti eseményben volt érintett CAF villamos. Ezek az ütközéses sérülések jellemzően a fejmodulok első harmadát érintették. A burkolati elemek konzolokkal, csavarkötésekkel rögzítettek, így a járművek helyreállítása legtöbbször nem igényelt hagyományos lakatosmunkát. A sérült elemek leszerelhetők, cseredarabokkal pótolhatók. Ezáltal a járművek gyorsan javíthatók, a cserélt burkolati elemekkel pedig a villamosok újra forgalomba adhatók. Ezalatt, amennyiben lehetséges, megtörténik a sérült elemek javítása is. Természetesen, mint minden új műszaki eszköznek, így a budapesti CAF villamosoknak is voltak gyermekbetegségei. Jellemző probléma volt pl. a kötőelemek lazulása, egyes alkatrészek esetén pedig méretezési problémák jelentkeztek. Az ülések tartókonzoljai és az akkumulátorok rögzítése voltak érintettek ilyen tekintetben. Jellemzően a tavaszi–őszi átmeneti időszakban jelentkező probléma volt a visszapillantó kamerák párásodása. Az említett problémákat a CAF folyamatosan és zökkenőmentesen megoldotta. A villamosok zavarmentes üzemét elősegítendő a BKV és a CAF szakemberei között szoros, partneri együttműködés alakult ki.

Összegezve: A CAF járművek jelenleg a budapesti közösségi közlekedés legkorszerűbb eszközei közé tartoznak. Forgalomba állításukkal emelkedett a szolgáltatási színvonal, annak utasok által is érzékelhető minősége. Légkondicionált belső terük, hatalmas ablakaik, alacsonypadlós, kényelmesen átjárható utasterük, korszerű vezetőfülkéjük mind az utazóközönség, mind a járművezetők komfortérzetét növeli. A csendes gördülés, a zajterhelés csökkenése pozitív hatással van a környezetre is, elősegíti egy élhetőbb város megteremtését. A járművekre telepített zártláncú kamerarendszer pedig növeli az utasok biztonságát, és nagy segítséget jelent az esetlegesen bekövetkező események kivizsgálásában is. Ugyanakkor az új, XXI. századi technika a járművek üzemeltetőjét is folyamatos kihívások elé állítja. Ezek a járművek ugyanis már sokkal inkább tekinthetők egyfajta gördülő informatikai rendszernek, mint „egyszerű” közlekedési eszköznek. Új felfogásra, folyamatosan bővülő szaktudásra van és lesz a jövőben is szükség az ilyen járművek megfelelő üzemeltetéséhez.

Megosztás

Szóljon hozzá!