• hu

Új Elpult-rendszerek

0

A Pusztaszabolcs–Dombóvár és a Rákos–Újszász KÖFI-k 2019- ben, illetve 2020-ban történt üzembe helyezése után 2021 elején is létesült a MÁV hálózatán új Elpult-alapú KÖFI rendszer. A Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítéséhez, illetve a Debreceni Ipari Park (BMW-gyár) építéséhez kapcsolódóan elsőként Tócóvölgy állomáson helyezett üzembe a Prolan Elpultot. A Szeged–Hódmezővásárhely tram-train – a szegedi KÖFI-be integrált – Elpult rendszere is 2021 februárjában kezdte meg forgalomszabályozó próbaüzemét.

Tócóvölgy
A NIF Zrt. megbízásából a V-Híd Zrt. nyerte el a Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének I. ütemét. Feladata a 108. sz. vasútvonal Debrecen állomás (bez.)–Macs állomás (bez.) vasútvonal-szakaszának átépítése az átmenő fővágányokon és a csatlakozó nyíltvonalakon az alábbi műszaki tartalommal:
1. Meglévő nyomvonal felújítása (~11,6 km hosszban) és szükséges korrekció építése (~3,6 km hosszban),
2. Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között kétvágányú pálya építése,
3. Az állomásokon központi állítású, biztosítóberendezésbe kötött, váltófűtéssel ellátott kitérők beépítése,
4. Térvilágítás kiépítése és átalakítása az állomásokon és a létesülő megállóhelyeken,
5. Felsővezetéki rendszer átalakítása Debrecen állomáson,
6. Új állomási és vonali biztosítóberendezések építése,
7. Debrecenben a jelenlegi D70 biztosítóberendezés átalakítása és kiegészítése,
8. Központi forgalomirányító rendszer kialakítása a vonalszakaszon és központi forgalomirányítási központ létesítése Macs Ipari Park állomáson,
9. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon,
10.Integrált vasúti távközlő rendszer kiépítése,
11. Zajvédő fal építése, aszfaltburkolatú út, kerékpárút és járda építése, burkolt vágányok és rakterületek építése a csatlakozó útszakaszokkal,
12.Debrecen állomáson az üzemi épület átalakítása, Tócóvölgy állomáson a jelenlegi felvételi épület átalakítása, Macs Ipari Park állomáson új üzemi épület építése, Macs állomáson a jelenlegi felvételi épület helyén új felvételi épület építése. A megállóhelyeken esőbeállók telepítése.

A Prolan Zrt. tevékenységi körébe a fenti 8. feladat, azaz a KÖFI létesítése tartozik; ebből a szempontból a projekt szervezeti felépítése az ábrán látható.

Az I. ütem végleges állapotának elérése több fázison keresztül történik. Jelen állapotban a 4/A fázist mutatjuk be, ahol Tócóvölgy állomáson az ElpultD55 típusú elektronikus távvezérlő berendezéssel történik az újonnan épült D55 típusú jelfogófüggéses biztosítóberendezés (1. kép) kezelése.

1. kép

A Prolan Irányítástechnikai Zrt. ElpultD55 rendszere a MÁV Zrt. Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóságának területén korábban nem épült, így azzal, hogy cégünk a Termini-Rail Építő és Szolgáltató Kft. alvállalkozójaként az említett projekt keretén belül részt vesz, a magyarországi területi vasúti igazgatóságok közül utolsóként itt is megjelent az ElpultD55 kezelőfelülettel vezérelt biztosítóberendezés.
Tócóvölgy állomás Elpult rendszerét az új, ún. AK-20-as alapkapcsolás alapján terveztük. Az állomás méretéből adódóan – és azért, hogy ne legyen szükség három szekrény elhelyezésére – nem hagyományos Elpult szekrények kerültek a helyszínre (2. kép); Tócóvölgyön a második szekrényben is vannak vezérlések, illetve visszajelentések is.

2. kép

Ez nehezítette a laborkörülmények között történő vizsgálatot, hiszen a tócóvölgyi Elpult szekrények helyszínre kerülésétől – a speciális szekrénykialakításból adódóan – csak szimulátorral lehetett elvégezni az újabb alkalmazások teljes körű tesztelését, megfelelő tesztszekrény jelenleg nem áll rendelkezésre. A projekt újabb kihívása az alkalmazás elkészítése, mivel a korral haladva a Prolan Zrt. először itt alkalmazott Red Hat Enterprise Linux 8.2 operációs rendszert, így a megváltozott körülmények miatt szükségessé vált a háttérben futó jó néhány modul frissítése, illetve módosítása. További kihívás volt, hogy az alkalmazás és az ElpultD55 szekrény adatbázisfájljai már a Proris-H biztosítóberendezéshez készülő – és hosszú távon az ElpultD55 szekrények tooljaival egyesítendő – ProrisCAD programmal készültek. Miután az alkalmazás sikeresen elkészült és le lett tesztelve, időszerűvé vált a jövőbeni felhasználóik általi kipróbálása is. Ehhez Tócóvölgy állomás állomásfőnöki irodájának tárgyaló részében került kialakításra egy szimulált munkahely (3. kép), amelyhez a biztosítóberendezés szimulátorát a Tran-sys Kft. biztosította.

3. kép

A szimulált munkahelyet öt forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök vette használatba, akik az oktatást és a gyakorlást követően sikeres vizsgát tettek. Ez azért is volt rendkívül fontos, mivel korábban itt nem D55 típusú berendezés volt (4. kép), illetve az újonnan épült D55-nek sincs hagyományos kezelőpultja, így minden elvégzendő kezelés csak az ElpultD55 rendszeren keresztül lehetséges.

4. kép

Ezzel párhuzamosan a forgalmi irodában kialakításra került a kezelői munkahely (5. kép), amely egy számítógépből és a hozzá tartozó monitorból, billentyűzetből, egérből és hangszóróból állt.

5. kép

A megbízható működés érdekében folyamatos rendelkezésre állással működik a mindenkori elsődleges géppel párhuzamosan egy melegtartalék gép a hozzá tartozó tartalék eszközökkel. Ugyanígy a gépek és az ElpultD55 szekrény között is megtalálható az elsődleges hálózat mellett a tartalék hálózat. Tócóvölgyön a biztosítóberendezés elkészültével, a kezelőszemélyzet felkészültségével és a forgalmi irodában kialakított munkahely segítségével 2021 februárjában megkezdődhetett a rendszer sötétüzeme. A sikeres sötétüzemet követően megindulhatott a forgalomszabályozó próbaüzem, ahol jelenleg csak a 109-es(Debrecen–Tiszalök) vasútvonalon van vasúti közlekedés, a 108-as (Debrecen– Füzesabony) vasútvonalon Tócóvölgy állomás után a vasúti pálya ki van zárva az átépítés miatt a közforgalomból. Az I. ütem végleges állapotában Macs Ipari Park állomáson létesülő új forgalomirányító központból történik majd a távvezérlés. Jelen állás szerint Macs Ipari Park állomáson D70 biztosítóberendezés létesül. Az új D70 KÖFE/KÖFI illesztés alapján készülő biztosítóberendezési tervek megalapoznak egy olyan jövőbeli cikknek, amelyben esetlegesen az első Prolan Zrt. által felügyelt, a későbbiekben távvezérelt D70-es állomásról tudunk majd beszámolni.

Szeged–Hódmezővásárhely tram-train
A NIF Zrt. által 2017-ben indított Vállalkozási szerződés a V135.03 Szeged–Hódmezővásárhely tram-train létesítésére: Szeged– Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel. A tram-train beruházás alapvetően három építést (közúti vasúti szakasz, nagyvasúti szakasz, járműtelep) érintő alprojektre, illetve egy járműbeszerzést érintő alprojektre tagolódik. A Prolan Zrt. a nagyvasúti alprojekt kapcsán a Swietelsky Vasúttechnika által megbízott R-Kord Kft. alvállalkozójaként munkálkodik; feladatunk a 135. sz. vasútvonal biztosítóberendezési távvezérlés ElpultD55 rendszer kiépítése és integrálása külön munkaállomás létesítésével, valamint a Hódmezővásárhelyen kiépített VETRA városi vasúti rendszer megjelenítése a már meglévő Szeged KÖFE-KÖFI Üzemirányító Központban. Munkánk volt még a városi vasúti rendszer 600 V-os áramátalakító berendezés és felsővezetéki energiaellátás távvezérlésének megvalósítása, valamint a villamos váltófűtési rendszer teljes körű kiépítése a nagyvasúti szakasz hat szolgálati helyén. A tram-train projekt fő célja, hogy a már meglévő, Szegedi Közlekedési Társaság által üzemeltetett villamosközlekedést a létesítendő hódmezővásárhelyi villamosközlekedéssel a nagyvasúti pályahálózat Szeged-Rókus–Hódmezővásárhelyi Népkert vonalszakaszán kösse össze (6. kép).

6. kép

A 135. sz. vasútvonal Szeged–Hódmezővásárhely nagyvasúti szakasz érintett állomásain (Szeged-Rókus elágazás, Baktó elágazás, Algyő állomás, Sártó elágazás, Kopáncs állomás és Hódmezővásárhelyi Népkert állomás) új D55 biztosítóberendezések épültek hagyományos pult nélkül. Az Altpro BO23 tengelyszámlálós foglaltságérzékelés bevezetése miatt változott a MÁV D55 elvi alapkapcsolás, amely alapul szolgált a biztosítóberendezési kiviteli tervek elkészítéséhez, ezért a távvezérlő-illesztő és kiegészítő alapkapcsolást és az ElpultD55 adatbázis-kezelő rendszert is módosítanunk kellett. Létrehoztuk az AK20 alapkapcsolásnak megfelelő, új objektumokból és altípusokból álló paraméterkészletet az adatbázisok megtervezéséhez. Az új alapkapcsolás elfogadásának feltétele volt egy prototípus állomásköz kiépítése két D55 állomással (Sártó elágazás és Kopáncs) térközzel és vonali sorompóval 2020 áprilisában, ahol a két állomást közvetlen kábelkapcsolaton keresztül helyből, az adatgyűjtő berendezéseken keresztül Elpult tesztberendezéssel távvezéreltük. A MÁV Zrt. TRI kollégái több hónapos vizsgálata után – projektspecifikus jóváhagyással – a TEBI engedélyezte az új alapkapcsolást, így megindulhatott a többi állomás és vonali objektum (térköz, sorompó) kivitelezése is. A biztosítóberendezési vizsgálatokat az állomásokra telepített Elpult berendezéseken végezték; a vizsgálatok ideje alatt a szegedi KÖFE-KÖFI központban beüzemelésre kerültek a 135. sz. vasútvonal távvezérlő munkahelyei. Az ElpultD55 rendszerben jelentkező új parancsok és visszajelentések vizsgálatára a BME KJIT kockázatelemzést készített, és a Certuniv Kft. által kiállított alkalmassági tanúsítvány alapján 2021. február 21-én megkezdődött a forgalomszabályozó próbaüzem. Mivel a kockázatelemzés eredményei előzetesnek tekinthetők, négy hónap elteltével a próbaüzemi tapasztalatok alapján azt felül kell vizsgálni. A júliusban esedékes szoftverfrissítés alkalmával a tram-traint integráljuk a korábban már megvalósított szegedi KÖFE-KÖFI rendszerbe. Feladatunk volt Hódmezővásárhelyen a villamospályarész vállalkozója által telepített VETRA vonatazonosító rendszer, valamint a pályaelemekről kapott információk megjelenítése az Elpult rendszerben (7., 8. és 9. kép).

7. kép

8. kép

9. kép

A vonatazonosító rendszer EYAS szervere TCP/IP kapcsolaton keresztül kommunikál a KÖFE PREL szerverrel. A DataConnector interfészen keresztül az EYAS szerverből kapott objektumok állapotait, zavarállapotokat, járatszámokat, valamint a járatszámkövetéssel kapcsolatos információkat jelenítjük meg a lupe-képen, a menetdiagramon és a fennálló zavarok naplójában. A járatszámok hozzárendelése automatikusan megtörténik, nem igényel beavatkozást a kezelők részéről. Az állapotok megjelenítésén kívül a járatok priorizálása miatt feladatunk volt még egy SIL0-s „wait” parancs megvalósítása is. A kijárati jelzők menüjéből a KÖFI/KÖFE kezelőknek „Állvatartás be” illetve „Állvatartás ki” parancsot kell kiadni, amely az ellenkező irányú járat közlekedését részesíti előnyben.

A VETRA rendszerből a következő objektumok állapotváltozásait dolgoztuk fel:
• Váltó körzetéhez tartozó vezérlőszekrény (Control Cabinet)
• Váltó (Switch & Track Circuit)
• Váltójelző (Point Position Indicator)
• Jelző (Stop/Go Semafor)
• Fogadóvágány (Track Circuit)
• Zóna üzemmód (Zone)
• Útvonal (Route)
• Irány (Single Track Section)
• Váltófűtés (Heating)
• Vonatszám (Train Status)

A DataConnector Elpult rendszerben történő megjelenítését külön, a városi vasútra létrehozott szimbólumkatalógussal valósítottuk meg, és a kezelési szabályzat is a Tram-train_SzimbKat aktuális verziója alapján készült.
Végezetül a városi és nagyvasút közötti zökkenőmentes közlekedést biztosító VETRA rendszer nagyvasúti szakaszra telepített jeladóinak (pályaoldali antenna) integrálása maradt feladatként. Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson a járműveknek a városi szakaszról normál (villamos) üzemben minden esetben meg kell állniuk a megállóban, mielőtt áttérnének a nagyvasúti vonalszakaszra. A járműfedélzeti berendezés és az adott VETRA pont közötti kommunikáció alapján történik meg a járatazonosítás. A jármű vezetője a kezelőfelületén kiadja a „Ready to start” jelzést, amely egy elvi rendszerterv alapján fizikai kontaktust biztosít az ElpultD55 KÖFI rendszer adatgyűjtői számára. A távvezérlő berendezés a 10 sec időzítés letelte után, ha minden feltétel teljesül, kezdeményezi az automatikus vágányút-beállítást. Ezek után a tram-train jármű mint vasúti szerelvény közlekedik Szeged és Hódmezővásárhely között. A Prolan Zrt. e cikkben is szeretné köszönetét kifejezni a két projekt megbízói és üzemeltetői oldalán tevékenykedő kollégáknak, illetve a fővállalkozóknak és cégünk közvetlen megbízóinak a két rendszer sikeres üzembe helyezéséért.

Megosztás

Szóljon hozzá!