• hu

Új gumiprofilos felépítmény

0

A vasút napjainkban reneszánszát éli, ez egyszerre vezethető vissza a technika fejlődésére, a gazdaság oldaláról jelentkező igényekre és a környezetvédelmi szempontok mind markánsabb érvényesítésére.

E kritériumok mellett még számos egyéb követelmény figyelembevételével fejlesztette az elmúlt 25 évben meghatározó profiljává a városi villamosvasúti vágányépítési rendszerek, valamint a speciális nagyvasúti felépítményrendszerek építését, felújítását a szigetszentmiklósi székhelyű Normálnyomtáv Kft. A céget magyar állampolgárok alapították 1991-ben. A társaság fennállása során számos városi vasúti és speciális nagyvasúti vágányépítésben vett részt. A tavalyi esztendőben kiemelkedő munkánk – a Strabag Építő Kft. alvállalkozójaként – a Bartók Béla úti villamosvágányok Szent Gellért téri szakaszainak átépítése volt.

Granuflex gumiprofil ágyazatú vágány befüggesztve

A vágányok átépítése során egy új, Magyarországon gyártott Granuflex gumiprofil ágyazású felépítmény került alkalmazásra. A vágányok építése során a korábbi felépítmény vasbeton lemezét el kellett bontani, mivel az új felépítmény a felülről lefelé történő építési technológiát követelte meg. Az építés előkészületeként a síneket a telephelyünkön, amennyiben az ívsugár mértéke szükségessé tette, az elkészített hajlítási tervnek megfelelően lehajlítottuk. A lehajlított és a hajlítás nélküli sínszálakra a telephelyen kialakított gumizási munkapadon ragasztottuk föl először a talpgumit, majd a külső és belső kamraelemeket. A felgumizott síneket ideiglenesen deponáltuk a munkaterületre történő kiszállításig. A munkaterületet a korábbi felépítmény vasbeton lemezének elbontása után kaptuk meg. A telephelyen felgumizott síneket a sínkiosztási tervnek megfelelően kiosztottuk talpfakockákra. Elvégeztük a sínszálak hegesztését.

Granuflex vágány betonozás után

A hegesztéseket követően elvégeztük azok környezetének gumizását. A gumizást követően kiosztottuk a függesztőműveinket, és összeszereltük a vágányt. A függesztőművek segítségével a sínszálakat a terv szerinti szint, irány, nyomtáv és keresztszint paramétereknek megfelelően beállítottuk. A vágány befüggesztése után elhelyeztük a szükséges nagy teherbírású víznyelő keresztrácsokat, és elkészítettük a pálya vasszerelését a sínszálak alatt. A vágányok geodéziai ellenőrzését követően elkészült a makroszálas pályabeton. A függesztőművek elbontását követően elkészítettük a bazaltbeton burkolatot is a vágányzónában. Szintén a Gellért téri vágányépítés kapcsán végeztük el a cégünk által 15 évvel ezelőtt épített körülöntéses vágány cseréjét. Az új felépítmény Sika Icosit körülöntő anyaggal került beragasztásra.

Sika Icosit körülöntéses vágány beállítása

A vágányépítés előkészületeként a rendkívül  kis ívsugarak miatt itt is szükséges volt valamennyi sínszál meghajlítása. A megfelelő nyomcsatornaméretek biztosítása miatt a vezetősínek talpaiból le kellett vágnunk a terveknek megfelelően. A síntalpak vágását követően elvégeztük a sínek homokszórással való tisztítását és alapozását a kiöntőanyag technológiájának megfelelően. A síneket a helyszínre történő szállítást követően összehegesztettük, majd felszereltük a különböző nyomcsatornaméreteket biztosító támtuskókat. A vágánymezők betonvályúba történő leengedését követően elvégeztük a sínek magassági és iránybeállítását, majd geodéziai ellenőrzéseket követően a sínek körülöntését a Sika Icosit kiöntőanyaggal. A vágányok építésére szánt 7 hét alatt megépítettünk 600 vm Granuflex gumiprofil ágyazású és 226 vm Sika Icosit körülöntéses kétvezetősínes felépítményt, valamint 4 csoport kitérőben és 1 csoport átszelésben végeztük el a vasanyagok cseréjét.

Sika Icosit körülöntéses vágány ragasztása

Társaságunk nyitott az új technológiák alkalmazására, valamint a speciális vágányépítés adta kihívásokra. Munkáink során a tisztelt megrendelőink elégedettségének folyamatos fenntartására, növelésére, valamint hosszú távú vevői kapcsolatok kiépítésére törekszünk. Megrendelőink igényeit korszerű technológiákkal, felkészült személyzettel, gyors és pontos munkavégzéssel igyekszünk kielégíteni.

 

Megosztás

Szóljon hozzá!