• hu

Új koncepció a vasúti sínkenésben

0

A kenőléc feladata a sínkenőzsírt egyenletesen, a kívánt mennyiségben, a megfelelő helyen, a megfelelő időben a kerék nyomkarimája által az íves sínszakasz vezető felületére juttatni. A kerékpárok nyomkarimáira kijuttatott kenőzsírt a kerekek a sínek hosszában rákenik a sín vezető felületére, létrehozva a kívánt kenőfilmréteget a külső íveken.

Az ívben elhelyezett kenőlécek esetében a külső ív belső felületére nyomódik a nyomkarima, ezért a kenőlécről a kenőzsír nem tud a nyomkarima és a sín vezető felülete közé bejutni. Belső ívnél pedig annyira megnövekszik a két felület közötti távolság, hogy a kenőzsír nem tud a nyomkarimával érintkezni. Ezt a problémát küszöböli ki az egyenes szakaszban elhelyezhető LINCOLN-SKF által kifejlesztett Wiperbar fantázianevű kenőléc (1. ábra).

1. ábra: Kenőajkas-kefés kenőléc-koncepció

Továbbá a nyári melegben a sínek felületének hőmérséklete elérheti a 60-80 oC értéket is. Ilyen hőmérsékleten az egyébként nem folyós kenőzsírok is folyóssá válhatnak, és a sínfejvezető felületeken, illetve a kenőlécek külső felületén lecsoroghatnak. Ezek a kenőzsír-mennyiségek nem hasznosulnak, veszteséget jelentenek. Ezt a veszteséget növelheti az előnytelen kenőléc-kialakítás és a szerelési pontatlanságok. A kenőlécen keletkezett veszteségek elérhetik évi átlagban akár az 50%-ot is. Az SKF kefés-kenőajkas kenőléc kialakítása megakadályozza a kenőzsír lecsorgását (1. kép), ezért nem kell veszteségtálca, mivel nincs vagy minimális a kenőanyagveszteség.

1. kép: Kenőzsírlabdacs kialakulása a vezetőfelület és a nyomkarima között

A kenőzsír abban a zónában marad, ahol a nyomkarima még fel tudja venni, mivel a műanyag kenőajkak és a kefe a súrlódó vezető felülethez elég közel vannak. A nagynyomású rendszernek köszönhetően 12 pontra történik a kenőzsírfelvitel (2. kép), ezért a kerék kerületének 50– 55%-a részt vesz a kenőzsír felvételében és továbbításában, ami egyenletes kenést és kisebb kiszóródást eredményez.

2. kép: 12 pontos kenőlécpár az egyenes szakaszon, ív előtt

Bizonyos esetekben egy kenőlécállomással (egy szivattyú, egy vezérlés, vezetékezés stb.) több egymás után leágazó ív karbantartása is megoldható, amivel a beruházási költségek jelentősen csökkenthetők.

Összefoglalva az új kenőléc-koncepció előnyei:

  • Az egyenes szakaszban növelhető a kerék által felvett kenőzsírmennyiség, ezáltal a kenési hossz,
  • Hatékony kefés-ajakos kenőléc kialakítás miatt nem kell veszteségtálca, minimális a veszteség,
  • Egyenletes kenőanyag-felvitelt biztosít a 12 kenési pont,
  • Egymás után leágazó íveknél egy közös kenőlécállomás alkalmazása is megtakarítást jelent a beruházásnál.

Megosztás

Szóljon hozzá!