• hu

Új szemlélet a vasútfejlesztésben

0

Magyarországon is egyre inkább egy új, üzleti típusú beruházási szemlélet kerül előtérbe a hazai vasútfejlesztésekben. Ennek lényege, hogy a lehető legrövidebb vágányzár mellett a mai technikai színvonalnak megfelelő legjobb minőségben valósuljanak meg a munkák. Ezt az elvárást a gyorsfektető gépláncok segítségével lehet a leghatékonyabban megoldani. Az új szemlélettel valósul meg a Szolgáltatási színvonal javítása a 80-as számú vasútvonalon projekt. A beruházás fontosabb elemeiről beszélgettünk Horváth Róberttel, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. technológiai és minőségbiztosítási igazgatójával.

Mit is kell tudnunk erről a projektről? Milyen elvárásokat támasztott a megrendelői oldal a kivitelező felé?
A 80-as számú vasútvonal egyik legnagyobb forgalmú szakasza a Nagyút és Mezőkeresztes–Mezőnyárád közötti szakasz. Az eredeti kiépítés szerint 120 kilométer/órás sebességgel haladhattak itt a vonatok, azonban a pálya állapotának romlása következtében számos lassújel korlátozza a forgalmat, aminek következtében a menetrend tarthatósága egyre nehezebbé vált. Az érintett szakaszon zajlik a Szolgáltatási színvonal javítása a 80-as számú vasútvonalon elnevezésű projekt, mely az Európai Unió és a magyar állam finanszírozásában valósul meg. A pályaszakasz szerepel azon korridorok között, amelyeket Brüsszel elvárásai alapján idővel 160 kilométer/órás sebességűvé kell fejleszteni. De az érintett vonal – főként altalaji gyenge teherbírási állapotánál fogva – már most sem képes elbírni azt a terhelést, amely átmegy rajta, így a felújítás sürgőssé vált. Egy olyan beruházást indított el itt a MÁV, amely a későbbi, megemelt sebességű korridornak az előkészítése. Olyan munkát kell végezni kivitelezőként, amely során úgy kell megújítanunk a vasúti pálya bizonyos szakaszát, hogy az a majdani követő projektnek is megfeleljen.

A hatékonyságot és a kapacitáskorlátozás lerövidülését hogyan lehet egyszerre megvalósítani? Milyen technológiai elvárást jelent ez a kivitelezőknek?
A Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nél és anyavállalatunknál olyan technológiai eszközpark áll rendelkezésre, amely a gyors, komplex és hatékony munkavégzéshez elengedhetetlenül fontos. Az előkészítési fázisoktól kezdve a záró munkálatokig szinte minden gépesítve van. Mind az alépítményi, mind pedig a felépítményi munkálatok gépláncokkal történnek. Speciálisan a feladat gyors és pontos elvégzésére kifejlesztett, mintegy 25 év tapasztalatát magába foglaló korszerű gépek és technológia áll rendelkezésünkre.

kép

Miben új ez a technológia?
A Swietelsky Vasúttechnika Kft. által képviselt technológiai folyamatok Európában már több évtizedes múltra tekintenek vissza, azonban hazánkban csak néhány éve kerülnek egyre szélesedő körben alkalmazásra. A régi, hagyományos vasútépítéseknél több ütemben történt az alépítmény cseréje. Először elbontották a felépítményt, azaz a sínt, a betonaljat, a zúzott kő ágyazatot, majd hozzáférve a vasúti alépítményhez, felújították azt, hagyományos módszerek-kel. Nem nagygépekkel, nem vágányon járó gépekkel, hanem klasszikusan, ahogyan az útépítésben is látható, hasonló eszközökkel.
Ezzel szemben a Swietelsky Vasúttechnika Kft. által alkalmazott nagygépes technológia nagy előnye, hogy nem több ütemben történnek a felújítások. Magának az alépítménynek az átépítése úgy zajlik, hogy a vasúti felépítmény csak részlegesen kerül elbontásra, a sín és a betonelemek a helyükön maradnak, a zúzott kő ágyazat pedig eltávolításra kerül, és bekerül a gépláncnak egy olyan recycling folyamatába, amelyben a még megfelelő minőségű zúzott kő visszanyerésre kerülhet, a nem megfelelő minőségűből pedig vissza tudunk hasznosítani egy részt az alépítmény javításához, kiegészítő rétegként. Az eljárás jelentősége, hogy a vágányzári idő lényegesen lerövidül azáltal, hogy nem bontunk el felépítményt, nem hordunk ki anyagot, hanem minden helyben marad. A fel nem használt anyag a géplánchoz tartozó szállító szerelvényre kerül, és vasúti szállítással kerül kihordásra. Az így megvalósuló projektek során minimalizálható a megközelítő közutak, önkormányzati utak terhelése, a környezetszennyezés, az idegen területek felhasználása, ezáltal csökkenthető a rekultivációs költség is.
Ezenfelül pedig a gépláncok átlagosan egy műszakban – a piacon egyedülálló módon – akár 400-600 métert is képesek felújítani. A nagygépes technológiát a felépítménycserénél is alkalmazzuk. Olyan átépítő vonatok állnak a Swietelsky cégcsoport rendelkezésére, amelyek a bontást és az építést egymásutániságában végzik el. A kibontott anyagot kiemelik a vágányból, és rögtön helyébe bekerülnek az új anyagok. A gép elhaladása után pedig akár már 40 kilométer/órás sebességgel járhatóvá is válik a vágány.

A gyorsaság mehet-e a minőség rovására? Mik a garanciális elemei a Swietelsky Vasúttechnika Kft. által alkalmazott technológiának?
Alépítmény esetében maga az a géplánc, amelyet használunk, Európa legnagyobb és legkorszerűbb ilyen jellegű gépe. 25- 30 év fejlesztésének az eredménye ennek az eszköznek a létrejötte. A megfelelő geotechnikai előkészítés után pontosan meghatározott rétegrend kerül beépítésre, amelyet a géplánc belső vezérlésű elektronikája és a kitűzött geometria alapján végig, méterről méterre szigorúan ellenőrzünk. A beépülő anyagok minősége és szabványoknak való megfelelősége jelenti egy részről a garanciát az elvégzett munka megfelelőségére. Más részről pedig a géplánc vezérlése és a cég mögött álló szakembergárda.

Ha lehet ilyen ütemben is vasútfejlesztést végrehajtani, miért voltak eddig gyakoribbak a lassúbb lefolyású projektek a hazai beruházások terén?
Korábban a mi projektjeinknek is sokkal hosszabb kifutási idejük volt, mint a 80-as vonalon zajló felújításnak. A vágányzári időket a hagyományos technológiákhoz és az ezekhez szükséges időciklusokhoz állították be. A 80-as vonal felújításakor a megrendelőnek kifejezett igénye volt,  hogy néhány hónap alatt készüljön el ez a feladat. Így magában a pályázati szakaszban is már kimondottan korszerű nagygépes technológiával kívánták megvalósítani a felújítási munkálatokat. A vonalszakasz forgalma és jelentősége is azt támasztja alá, hogy a hosszabb idejű kizárása nagyobb hátránnyal járt volna a vasúti forgalmat tekintve. A mostani beruházás kivitelezési ideje igen rövid, ezért jó előkészítést és komplex szemléletet igényel a projektben részt vevő valamennyi szereplőtől. Ez a kivitelezési feladat mindenképp a fejlődés jó irányát jelezheti, vagyis, hogy a projekteknél egyre inkább kerüljön előtérbe a vágányzár hosszának lerövidülése.

Amennyiben egyre inkább az ön által is előrevetített irányba haladnak a vasútfejlesztések, akkor hogyan áll az új kihívás elé a Swietelsky Vasúttechnika Kft.?
Cégcsoportunk eszközparkjában jelenleg is több al- és felépítményátépítő géplánc található, de egyéb vasútépítő gépek is jelentős számban állnak a kivitelező egységeink rendelkezésére. A napjainkban megvalósuló projektek kiszolgálására feltétlenül szükség van a megfelelő számú eszközre ahhoz, hogy a szoros vágányzári határidők kellő biztonsággal tarthatóak legyenek. Pont a korábban említett projektnél fordult elő, hogy a géplánc meghibásodása miatt – a szoros vágányzári ütem betartása érdekében – egy másik, technikai felszereltségében és teljesítményében azonos gépláncot kellett a munkák azonnali folytatására felvonultatnunk. Köszönhetően a cégcsoport technikai felszereltségének, az ilyen problémákat kezelni tudjuk, illetve akár több párhuzamosan futó projekt kivitelezését is kellő biztonsággal tudjuk megvalósítani.

Horváth Róbert

Megosztás

Szóljon hozzá!