• hu

Vasútautomatizálás felsőfokon

0

A V040.03 Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái (továbbiakban: projekt) a Siemens KLBA Konzorcium (tagjai a Siemens AG és a Siemens Zrt.) kivitelezésében valósulnak meg.

A projekt célja a régi mechanikus biztosítóberendezés kiváltása új (SIMIS IS) elektronikus biztosítóberendezéssel, továbbá az Európai Unió által megfogalmazott átjárhatósági kritériumok teljesítésére az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 2-es szintjének (European Train Control System Level 2, továbbiakban: ETCS L2) mint pályamenti rendszer szolgáltatásainak megvalósítása, valamint korszerű audiovizuális utastájékoztató rendszerek, utasvédelmi technológiai és biztonsági kamerarendszerek telepítése állomásokon és megállóhelyeken. Célunk a fent részletezett rendszerek különböző távvezérlési funkcióinak egy közös központba integrálása.

Szabad az út a 40-es vasútvonal biztosítóberendezési felújításának: a bejárati jelző mellett feltűnik az azt támogató jelzőszekrény, a 75 Hz-es jelfeladás kültéri elemei, a Siemens gyártású tengelyszámláló is

A projekt a Siemens KLBA Konzorcium és a párhuzamosan futó pályaépítési projekt szoros előkészítési és kivitelezési ütemezésében valósul meg. A biztosítóberendezések szoftvereit beszállítóként a Siemens Schweiz AG szolgáltatja. Megrendelőnk a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), a telepített rendszerek végfelhasználója pedig a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV). Nyertesei a közúti közlekedés résztvevői és a MÁV szolgáltatásait igénybe vevő utazóközönség. A projekt több hazai alvállalkozót és beszállítót foglalkoztat, így többek között a tervezői szolgáltatásokra és az áramellátó rendszer gyártására is.

Finanszírozás
A szerződés pénzügyi forrását részben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility: CEF), részben a hazai költségvetési hozzájárulás szolgáltatja. A vállalkozási szerződés szakterületenként mérföldköveket rögzít, melyek a megvalósítani kívánt műszaki tartalmat jól tükrözik. Mindezek áttekinthető pénzügyi és műszaki ütemezés mellett jól tervezhető, biztos finanszírozást nyújtanak.

Siemens tengelyszámláló

Előkészítés
A kivitelezési munkák megkezdéséhez elengedhetetlen építési engedély megszerzése minden engedélyköteles tevékenységre a vállalkozó feladata. A tervezés kiindulási alapját a NIF által kiadott közbeszerzési dokumentáció és annak mellékletei szolgáltatták.

A projektben telepítésre kerülő berendezések és rendszerek
SIMIS IS biztosítóberendezés és alrendszerei: mára már hazánkban számos állomáson, például a 30a és 2-es vonal állomásain telepített és már üzemben lévő rendszerek. A SIMIS IS biztosítóberendezés a MÁV specifikációknak megfelelő, centralizált elektronikus biztosítóberendezés. A biztosítóberendezési logika, az egyes elemek (váltók, jelzők, foglaltságérzékelők, jelfeladási rendszerek) állapotának ellenőrzése és vezérlése itt valósul meg. A szoftverstruktúra egy – minden SIMIS IS esetén azonos – „generikus” rendszerrészből és a kültéri adottságoknak és az országonként vagy vasúttársaságonként különböző követelményeknek megfeleltetett „installációs” részből épül fel.

SIMIS LC: elektronikus önműködő sorompó, tengelyszámlálós vonatérzékeléssel. Az útátjáró jelzők a hagyományos arculatot mutatják a közúti közlekedők számára. Az „András-keresztek” fényvisszaverős kivitelűek, hazai gyártók termékei. Vörös és fehér LED-es optikáik fényereje kedvezőtlen ködös időjárás esetén, továbbá intenzív napfényes fényviszonyok esetén is kontrasztos láthatóságot biztosít, mely szintén hazai gyártmány. A sorompók hajtóműve Siemens termék, mely zavarállapotok után, késleltetéssel, automatikusan a „lassú felnyitás” funkciót is megvalósítja. A csapórudak műanyag kivitelűek, magyar gyártó termékei. A sorompóház robusztus kivitelű vasbeton szerkezet, minden időjárási viszontagságnak ellenáll. A kültéri kábelhálózat fogadására, a beépített ipari számítógépek és a sorompó saját szünetmentes áramellátásának elhelyezésére, valamint védelmére szolgál. A sorompók tervezésénél az emelt sebesség – 160 km/h, jelzőfüggés – követelményeit vettük figyelembe, a vonatérzékelés az általunk újonnan bevezetett WSD tengelyszámláló alkalmazásával fog történni. A sorompóházakban helyet kapnak még az ETCS L2 pályamenti elektronikus egységei (Lineside Electronic Unit, továbbiakban: LEU) és ezek áramellátása is.

A SIMIS LC biztosított állapota: a piros fények már felváltva villognak, a robusztus sorompóhajtóművek már lecsuktak, jöhet a vonat pályasebességgel

ILTIS: A Siemens által kifejlesztett számítógépes üzemirányító rendszer, jelfogófüggéses és elektronikus biztosítóberendezések kezelésére, valamint távvezérlésére. Fejlesztése a mai modern kor követelményrendszerének figyelembevételével folyt. Az operátor a PC-használat során megszokott egérrel és billentyűzettel végezheti a biztosítóberendezés kezelését, mindennapi munkáját menük, gyorskezelési funkciók és automatikák segítik, de természetesen alkalmas nehezített kezelések végrehajtására is. Az áttekinthetőség és szemléletesség növelésére több monitoros megjelenítést is lehetővé tesz állomások és nyílt vonali szakaszok távvezérlése esetén.

Az ILTIS szolgáltatásai: Tárolás • ÖJÜ – Önműködő Jelző Üzem  •Naplózás • Ébresztés • Felhasználó-azonosítás.
A rendszert rugalmasság jellemzi, illeszthető és integrálható komplex vonatforgalomirányító rendszerekhez. Ezáltal a vonalszakasz alkalmas lesz az egy központból történő távvezérelhetőségre.

Fókuszban a kezelő és az általa elérhető vagy felügyelt információk

Egyéb kiegészítő alrendszerek
A 75 Hz-es kódolt sínáramköri alrendszer kiépítése, tervezése és gyártása során is hazai erőforrásokat veszünk igénybe. A sajátos hazai alrendszer szerepe vélhetően az ETCS rendszerek elterjedésével és a régi mozdonyállomány korszerűsítésével és cseréjével csökkenni fog.

Érdi vontatási transzformátor-alállomás
Távvezérelhető, 120/25/20 kV-os vasúti üzembiztonsági igényeket kielégítő villamos vontatási energiaellátó rendszer kerül megépítésre.

Építészeti munkák
A magasépítészeti munkák 2017 őszén Háros, Nagytétény-Diósd és Érd állomásokon kezdődtek meg. Az épületek az utasforgalmi létesítmények mellett helyet adnak a vonalszakaszt felügyelő, vonatforgalmat lebonyolító rendszereknek is. A régi állomásépületek rekonstrukciója biztosítja a modern kor követelményeit is kielégítő utasforgalmi és szociális létesítmények megújulását, az épületek vonalra jellemző külső megjelenésének konzerválása mellett. A távközlés alrendszerei az épületek állagmegóvását, a baleset- és vagyonvédelmet fogják preventív módon szolgálni. Érden a felvételi épület felújítása mellett az üzemeltetési funkciók kulturált elhelyezésére új kiszolgálólétesítmény is épül.

A projekt státusza
Jelen projektfázisban a tervezési, a gyártáselőkészítési és projektálási munkák folynak. A projekt komplex rendszerek kivitelezését követeli meg körültekintően összehangolt ütemezéssel, melyek magukban foglalják a biztosítóberendezést, az ETCS L2-t és a távközlést, illetve azok alrendszereit. A kialakítandó rendszerek az elővárosi közlekedésben a vonalszakasz kapacitásának és a pálya sebességének növelését, a biztosítóberendezés rendelkezésre állásának javítását, valamint az átjárhatóság nemzetközi követelményeinek megvalósítását szolgálják hosszú távon. Az utazóközönség a jobb rendelkezésre állásból következő elérési idők csökkenésén túl a menetrendszerűség tarthatóságát, a pontosságot fogja megtapasztalni. A közút és vasút keresztezéseinél található vasúti átjárókban a közlekedési hatóság által meghatározott biztosítási módok szerinti sorompók épülnek meg, napjaink jellemző járműforgalmának figyelembevételével. A sorompók az emelt sebességű vasúti közlekedés követelményei szerint, ETCS L2 szintet figyelembe véve kerülnek megtervezésre és kivitelezésre. Az engedélyezett pályasebesség 120 km/h. Az ETCS L2 szint megvalósítása, a pályakapacitás növelése mellett, garantálja az árufuvarozási, szolgáltatási verseny nemzetközi kiszélesítését az átjárhatóság égisze alatt.

Az ETCS-re felkészített vontatójárművek ETCS L2-ben közlekedhetnek majd a vonalszakaszon

Kihívások a projektben
A Kelenföld–Százhalombatta–Ercsi elágazás–Pusztaszabolcs vonalszakaszon jelenleg öt külön szerződésben megvalósuló vasúti témájú projekt fut, kiegészítve műtárgyépítési, útépítési és helyi önkormányzati projektek érintettségével. A számos projekt összehangolása építési szakaszonként a szerződéses felek számára nem kis kihívást jelent. A folyamatos egyeztetés, a tervezői munka felügyelete és a munkaterületek rendelkezésre állásának közös ütemtervben történő szerepeltetése a siker alapvető követelménye. A pályakapacitás-korlátozással járó kötöttségek időbeni nyomásként nehezednek a vállalkozók vállára, melyek mellett minőségi kivitelezést kell megvalósítani minden érintett munkaterületen.

Megosztás

Szóljon hozzá!